Onderwijsinspectie beoordeelt Porteum met onvoldoendes: "Wrang en pijnlijk"

LELYSTAD • Vr 1 april 2022 | 7:04 • Vrijdag 1 april 2022 | 7:04

Middelbare school Porteum in Lelystad krijgt op verschillende gebieden het oordeel 'onvoldoende' van de Inspectie van het Onderwijs. Dat blijkt uit een brief van het schoolbestuur aan docenten en medewerkers, die in handen is van Omroep Flevoland. De beoordeling 'onvoldoende' geldt voor vmbo-basis/kader en het havo/vwo.

Het definitieve rapport van de Inspectie van het Onderwijs laat nog even op zich wachten. In een gesprek dat schoolbestuurder Barry Lommen met de Inspectie had, zijn inmiddels al wel de belangrijkste bevindingen gedeeld.

"De Inspectie heeft mij medegedeeld dat twee standaarden van het onderwijsproces op de afdelingen basis/kader als onvoldoende zijn beoordeeld", zo schrijft Lommen in de brief. Het gaat om 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding' én 'Didactisch handelen'. Ook havo/vwo zullen het oordeel onvoldoende krijgen. Bij de theoretische leerweg van het vmbo worden de zaken positiever beoordeeld. Hierbij twijfelt de Inspectie nog over het oordeel onvoldoende of voldoende.

'Geen oog voor moeilijke start'
De directie van de school zegt 'natuurlijk niet blij te zijn' met het oordeel. "We hebben aandacht gevraagd voor de moeilijke start die we als Porteum gehad hebben. Voor de tijd die het vraagt om een nieuwe organisatie te laten draaien. Voor de invloed van corona op het gedrag en de motivatie van onze leerlingen. Voor de moeilijkheid om vacatures ingevuld te krijgen. De Inspectie zegt hier echter wel begrip voor te tonen, maar dit geen rol te laten spelen in hun beoordeling."

Uit de brief van Lommen aan de docenten blijkt nogmaals dat de beginfase van Porteum erg rommelig en roerig is geweest. "Juist de afgelopen maanden zie je dat collega's eindelijk de ruimte voelen om uit de overlevingsmodus te komen en allerhande activiteiten te organiseren", zo schrijft Lommen. "Activiteiten voor de leerlingen, maar ook activiteiten met elkaar. Op die manier werken we samen aan de versterking van onze teams en daarmee van heel Porteum." De school vervangt sinds dit schooljaar de oude middelbare scholen SGL, Rietlanden en Arcus.

Verbeterslag
De afgelopen maanden is er volgens Porteum keihard gewerkt om alles weer op het niveau te krijgen dat ze gewend waren. "Door dit alles heeft het voorlopige oordeel van de Inspectie mij, maar ook de rectoren, een wrang gevoel bezorgd. De Inspectie heeft de feitelijke omstandigheden beoordeeld en niet de potentie van ons onderwijs. De Inspectie heeft besloten een compleet nieuwe organisatie in een compleet nieuwe school te beoordelen, zonder ook maar op enige manier rekening te houden met de fase waarin we ons bevinden."

Lommen zegt ervan overtuigd te zijn dat als de Inspectie een jaar had gewacht, er een ander oordeel was uitgekomen. "We zullen de komende periode nog wel proberen ons ongenoegen over te brengen, maar of dit gevolgen heeft voor de beoordeling is onzeker. Dit zou betekenen dat we moeten leven met dit oordeel, maar ik weet zeker dat als we doorgaan op de ingeslagen weg, we hier uiteindelijk beter uitkomen en we de potentie van Porteum waar gaan maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we samen, na de moeizame start, de weg omhoog gevonden hebben."

De schooldirecteur wil Omroep Flevoland op dit moment niet te woord staan over de situatie.

Geen reactie van gemeente
Ook de gemeente Lelystad wil niet reageren. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de gemeente niet vooruit kan lopen op het definitieve rapport en daarom nog niet met een reactie komt.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel