Gemeente sluit verdere keldering aantal Floriadebezoekers niet uit

ALMERE • Do 23 juni 2022 | 23:24 • Donderdag 23 juni 2022 | 23:24

De gemeente Almere sluit niet uit dat er de komende maanden nog minder bezoekers naar de Floriade komen dan de 1,2 miljoen waarop nu wordt gehoopt. Het zouden er ook wel eens aanzienlijk minder kunnen worden. Daarom is rekening gehouden met extra financiële tegenvallers. Dat blijkt uit een brief van het college die eerder op donderdag aan de gemeenteraad is gestuurd. Een paar uur later boden de wethouders in het college hun ontslag aan.

De gemeente en Floriade BV maakten eerder vandaag bekend dat het aantal bezoekers zwaar tegenvalt. Sinds april tot en met woensdag zijn er nog maar 232.481 bezoekers naar de wereldtuinbouwtentoonstelling gekomen. Er wordt nu uitgegaan van maximaal 1,2 miljoen bezoekers tot 9 oktober, de dag waarop de Expo de poorten sluit. Maar het college houdt ook rekening met een scenario met 820.000 bezoekers, terwijl een onderzoek in opdracht van de Floriade BV hooguit 450.000 niet uitsluit. De Floriade had vooraf gerekend op twee miljoen betalende bezoekers.

Nadere uitleg over de tekorten
Door de lagere bezoekersaantallen en kosten die aan de coronacrisis worden toegeschreven, valt de Expo voor de gemeente Almere 33,8 miljoen euro duurder uit dan tot nu toe was begroot. En dat was tot april 41,5 miljoen euro. In de brief aan de gemeenteraad geeft het college nadere uitleg over de tekorten, waarbij de miljoenen voor de ogen duizelen.

Volgens het raadsstuk krijgt de Floriade BV 26,5 miljoen euro minder binnen uit kaartverkoop en horeca. Doordat er minder bezoekers komen, bespaart de BV 2,2 miljoen op uitgaven aan de kabelbaan over de A6 en het Floriadeterrein en op de veerboot naar het centrum. Onder de streep betekent dat dus 24,3 miljoen minder inkomsten.

De BV heeft 6,3 miljoen aan extra kosten gemaakt die worden toegeschreven aan de coronacrisis. Zo viel de bouw van de grote kas duurder uit door hogere kosten voor materialen en loonkosten. Om de Floriade op tijd af te krijgen voor de opening op 13 april door de koning, zijn ook extra kosten gemaakt. Inkomsten van sponsors bleven al zwaar achter bij de oorspronkelijk gehoopte 11 miljoen euro en werden in maart teruggeschroefd naar 4,4 miljoen. Ook dat is niet langer realistisch, dus wordt nog eens 3,4 miljoen op sponsoring afgeboekt. Dit bedrag is onderdeel van de 6,3 miljoen.

Nog een paar tegenvallers: aan subsidies krijgt de Floriade 2,2 miljoen minder binnen dan waarop was gerekend. Voor verhuur van kantoorruimte in toren Flores is nauwelijks vraag, wat inkomsten scheelt. En er zijn onvoldoende stagiaires voor hospitality-werkzaamheden bij de ingang, waardoor eigen (en duurder) personeel deze functies uitvoert. Nadeel: een kleine drie ton.

Leningen lopen op tot 71,5 miljoen
Bij elkaar verslechtert de business case voor de Floriade BV ten opzichte van maart met 32,9 miljoen euro tot nu 61,8 miljoen euro. Door met name de lagere kaartverkoop dreigt voor de BV deze zomer een nijpend geldtekort. Voor dit zogeheten liquiditeitsprobleem heeft zij voor extra leningen aangeklopt bij de gemeente, de enige aandeelhouder. De gemeente kondigt aan 17,5 miljoen euro extra uit te lenen, waarbij rekening wordt gehouden met het scenario dat er maar 820.000 bezoekers komen. Bij elkaar heeft de gemeente nu 71,5 miljoen voor leningen aan de BV beschikbaar, waarbij alleen geld wordt uitgeleend dat daadwerkelijk nodig is.

De gemeente had een spaarpot voor eventuele tegenvallers. Daar zat in maart nog 17,4 miljoen euro in, maar na aftrek van de eerdergenoemde 6,3 miljoen aan extra kosten resteert er nu nog 11 miljoen in de risicoreserve. Hierin is rekening gehouden dat het aantal bezoekers onder de 1,2 miljoen uitkomt.

Om tot de einddatum 9 oktober nog zoveel mogelijk bezoekers en dus inkomsten binnen te halen, zet de Floriade in op een goedkoper toegangskaartje van 29 euro nu tot een niet nader genoemd bedrag. Dat is niet eenvoudig, want over het huidige bedrag zijn met alle deelnemers en partners afspraken gemaakt. Verder moet online boeken eenvoudiger worden. Er komen extra marketingcampagnes en bezoekers krijgen de keuze uit acht routes om hen over het terrein te leiden.

Hoop op extra bijdrage provincie
De gemeente Almere heeft zijn hoop gevestigd op de provincie voor een extra bijdrage aan de Floriade. Het college verwacht hierover zelfs op korte termijn financiële afspraken te kunnen maken. Om hoeveel het gaat zegt het college niet. De provincie heeft sinds 2012 gezegd dat 10 miljoen euro de maximum bijdrage was aan de Floriade. Toen de gemeente in februari aanklopte bij het provinciehuis voor extra steun om coronakosten te dekken, gaf de provincie niet thuis. Ook het Rijk wilde toen niet extra geld beschikbaar stellen en recente gesprekken leverden niets op.

Na afloop van de Floriade zal de gemeente zich opnieuw melden bij het Rijk en de provincie over de afwikkeling van de verliezen. In de raadsbrief schrijft het college: "Wij gaan in het tweede kwartaal van 2023 op basis van de eindafrekening trachten verregaande afspraken te maken met Rijk en Provincie over hun bijdragen aan de verliezen. Ondertussen blijven we de gesprekken voeren. Als dit niet lukt dan zal het ons niet verbazen dat dit ook de laatste Floriade is."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel