Dit is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van Almere

ALMERE • Ma 11 juli 2022 | 20:25 • Maandag 11 juli 2022 | 20:25

Na de gemeenteraadsverkiezingen in Almere is het coalitieakkoord ondertekend. In dat akkoord staat onder meer welke wethouder welke taken krijgt. Hier vindt u een overzicht van de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Almere.

Burgemeester Ank Bijleveld

Burgemeester Ank Bijleveld krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie, brandweer en crisis- en rampenbestrijding
 • Integriteit
 • Externe betrekkingen
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Participatie
 • Straatnaamgeving

Wethouder Julius Lindenbergh (VVD)

Wethouder Julius Lindenbergh krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Eerste locoburgemeester
 • Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Almere 2.0
 • Grondbedrijf
 • Lokale en regionale mobiliteit en parkeren

Wethouder Maaike Veeningen (D66)

Wethouder Maaike Veeningen krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Tweede locoburgemeester
 • Economie, waaronder werkgelegenheid/vestigingsbeleid, circulaire economie, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, marketing en markt
 • Ontwikkeling centrum Stad (exclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Stedelijke vernieuwing Buiten en haven
 • Onderwijs, waaronder MBO en hoger onderwijs en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Sport
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wethouder Alexander Sprong (SP)

Wethouder Alexander Sprong krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Milieu en klimaat, waaronder asbestaanpak en luchtkwaliteit, omgevingsdienst, omgevingswet, duurzaamheidsmaatregelen mobiliteit en warmte en energietransitie
 • Voorkomen en bestrijden van de energiearmoede
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Bestemmingsplannen
 • Vastgoed

Wethouder Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren)

Wethouder Jesse Luijendijk krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn
 • Natuur

Wethouder Kees Ahles (Leefbaar Almere)

Wethouder Kees Ahles krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Financiën
 • Organisatie, waaronder Human Resource Management, digitalisering/ICT, bedrijfsvoering en dienstverlening.
 • Stadsreiniging
 • Kunst en cultuur

Wethouder Roelie Bosch (ChristenUnie)

Wethouder Roelie Bosch krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Jeugd(hulp) en gezin
 • Onderwijs, waaronder primair en voortgezet onderwijs en sluitende aanpak zorg en onderwijs.
 • Welzijn
 • Wijk- en buurtgericht werken (vanuit welzijn en leefbaarheid)

Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Wethouder Froukje de Jonge krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Werk en inkomen
 • Armoede en schulden
 • WMO en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig thuis)
 • Asiel en inburgering
 • Positieve gezondheid
 • Wijk- en buurgericht werken (coördinatie nieuwe manier van (net)werken)

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel