Dit is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van Almere

ALMERE • Ma 11 juli 2022 | 20:25 • Maandag 11 juli 2022 | 20:25

Na de gemeenteraadsverkiezingen in Almere is het coalitieakkoord ondertekend. In dat akkoord staat onder meer welke wethouder welke taken krijgt. Hier vindt u een overzicht van de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Almere.

Burgemeester Ank Bijleveld

Burgemeester Ank Bijleveld krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie, brandweer en crisis- en rampenbestrijding
 • Integriteit
 • Externe betrekkingen
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Participatie
 • Straatnaamgeving

Wethouder Julius Lindenbergh (VVD)

Wethouder Julius Lindenbergh krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Eerste locoburgemeester
 • Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Almere 2.0
 • Grondbedrijf
 • Lokale en regionale mobiliteit en parkeren

Wethouder Maaike Veeningen (D66)

Wethouder Maaike Veeningen krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Tweede locoburgemeester
 • Economie, waaronder werkgelegenheid/vestigingsbeleid, circulaire economie, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, marketing en markt
 • Ontwikkeling centrum Stad (exclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Stedelijke vernieuwing Buiten en haven
 • Onderwijs, waaronder MBO en hoger onderwijs en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Sport
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wethouder Alexander Sprong (SP)

Wethouder Alexander Sprong krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Milieu en klimaat, waaronder asbestaanpak en luchtkwaliteit, omgevingsdienst, omgevingswet, duurzaamheidsmaatregelen mobiliteit en warmte en energietransitie
 • Voorkomen en bestrijden van de energiearmoede
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Bestemmingsplannen
 • Vastgoed

Wethouder Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren)

Wethouder Jesse Luijendijk krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn
 • Natuur

Wethouder Kees Ahles (Leefbaar Almere)

Wethouder Kees Ahles krijgt de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Financiën
 • Organisatie, waaronder Human Resource Management, digitalisering/ICT, bedrijfsvoering en dienstverlening.
 • Stadsreiniging
 • Kunst en cultuur

Wethouder Roelie Bosch (ChristenUnie)

Wethouder Roelie Bosch krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Jeugd(hulp) en gezin
 • Onderwijs, waaronder primair en voortgezet onderwijs en sluitende aanpak zorg en onderwijs.
 • Welzijn
 • Wijk- en buurtgericht werken (vanuit welzijn en leefbaarheid)

Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Wethouder Froukje de Jonge krijgt de volgende taken in haar portefeuille:

 • Werk en inkomen
 • Armoede en schulden
 • WMO en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig thuis)
 • Asiel en inburgering
 • Positieve gezondheid
 • Wijk- en buurgericht werken (coördinatie nieuwe manier van (net)werken)

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel