Helikoptervluchten Oostvaardersplassen afgerond: 'Nu goed tellen en valideren'

LELYSTAD • Ma 24 oktober 2022 | 19:55 • Maandag 24 oktober 2022 | 19:55

De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen dagen vanuit een helikopter gefotografeerd. Aan de hand van de luchtfoto's telt Staatsbosbeheer de populaties van de dieren in het gebied. Daardoor weet de organisatie precies hoeveel edelherten, konikpaarden en heckrunderen er rondlopen. De gegevens zijn nodig voor het afschotprogramma tijdens deze winter.

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer worden de gemaakte luchtfoto's nu goed bestudeerd. Meerdere mensen tellen het aantal dieren in de kuddes en de resultaten worden naast elkaar gelegd. Bij onduidelijkheid kan de helikopter nog één keer de lucht in, maar dat is naar verwachting niet nodig. De resultaten worden binnen een week of twee naar buiten gebracht.

Waarom in deze periode?
De 'helikoptertelling' wordt sinds een jaar of twaalf rond eind oktober gedaan. Dit omdat de bronsttijd voor de edelherten rond dat moment voorbij is en het geen broedseizoen is voor de vogels. Op die manier zorgt de helikopter voor zo min mogelijk overlast voor de dieren. In 2019 sprak Staatsbosbeheer de hoop uit om in de toekomst gebruik te kunnen maken van drones voor de telling. Maar ook dit jaar heeft de organisatie nog teruggegrepen op de helikopter. Deze heeft afgelopen dinsdag, vrijdag en maandag boven het natuurgebied gevlogen.

De vluchtroute

ADS-B Exchange
Het tellen gebeurt elk jaar, in precies dezelfde periode op precies dezelfde manier, om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen. De gegevens die uit de telling naar voren komen, worden gebruikt voor het beheer van de populatie grote grazers.

Extra maatregelen voor komende winter
Onlangs kondigde Staatsbosbeheer al aan extra maatregelen nodig te hebben om het afschot in goede banen te leiden. Dit om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 500. Dat schreef de natuurorganisatie in een brief aan de provincie. Het halen van het streefaantal gaat deze winter zeer waarschijnlijk niet lukken. Het is volgens Staatsbosbeheer zelfs de vraag of de stand van 500 edelherten in december volgend jaar gehaald kan worden. Op dit moment lopen er ongeveer 2300 edelherten in het gebied. Hoeveel precies wordt dus momenteel bepaald.

De groep grote grazers (edelherten, konikpaarden en heckrunderen) in de Oostvaardersplassen moet kleiner worden om dierenleed te voorkomen bij voedselschaarste. Afgesproken is dat in het gebied zo'n 1.100 grazers over mogen blijven. In praktijk bleek het vangen van de konikpaarden en heckrunderen weinig problemen op te leveren. Edelherten laten zich niet vangen en moeten afgeschoten worden.

Tijdens de vorige winter was de doelstelling om 1.400 herten te schieten. Dat is bij lange na niet gehaald, slechts 157 edelherten konden worden gedood. De zachte winter zorgde ervoor dat de herten actief en alert bleven. Bij onraad rennen ze meteen weg. De periode waarin geschoten mocht worden was bovendien te kort om de doelstelling te kunnen halen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel