Extra maatregelen voor meer afschot edelherten Oostvaardersplassen

LELYSTAD • Vr 7 oktober 2022 | 8:31 • Vrijdag 7 oktober 2022 | 8:31

Om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 500, heeft Staatsbosbeheer extra maatregelen nodig om het afschot te kunnen verhogen. Dat schrijft de natuurorganisatie in een brief aan de provincie. Het halen van het streefaantal gaat deze winter zeer waarschijnlijk niet lukken. Het is volgens Staatsbosbeheer zelfs de vraag of de stand van 500 edelherten in december volgend jaar gehaald kan worden. Op dit moment lopen er ongeveer 2300 edelherten in het gebied.

De groep grote grazers (edelherten, konikpaarden en heckrunderen) in de Oostvaardersplassen moet kleiner worden om dierenleed te voorkomen bij voedselschaarste. Afgesproken is dat in het gebied zo'n 1.100 grazers over mogen blijven. In praktijk bleek het vangen van de konikpaarden en heckrunderen weinig problemen op te leveren. Edelherten laten zich niet vangen en moeten afgeschoten worden.

Tijdens de vorige winter was de doelstelling om 1.400 herten te schieten. Dat is bij lange na niet gehaald, slechts 157 edelherten konden worden gedood. De zachte winter zorgde ervoor dat de herten actief en alert bleven. Bij onraad rennen ze meteen weg. De periode waarin geschoten mocht worden was bovendien te kort om de doelstelling te kunnen halen.

Verruiming afschotperiode
Staatsbosbeheer heeft de provincie gevraagd om de afschotperiode te verruimen. Deze loopt 15 maart af, maar zou verlengd moeten worden tot 1 mei. In de maand april zijn de meeste dieren af te schieten, zo is de ervaring van Staatsbosbeheer. Ook wil de natuurorganisatie tussen zonsondergang en zonsopkomst kunnen schieten. Dat zou zonder verstoring van de vogels in het gebied kunnen gebeuren. Verder wil Staatsbosbeheer ook tijdens de bronstijd aan het einde van de zomer kunnen schieten. Er zouden genoeg plekken zijn waar niet-bronstige edelherten zich ophouden.

Een andere maatregel waar Staatsbosbeheer aan denkt is het verruimen van de plekken waarvandaan geschoten kan worden. Die zijn nu nog beperkt, maar als er vanuit schuilplaatsen op de grond of vanaf hoogte geschoten kan worden heeft dat een positief effect op het aantal dieren dat gedood kan worden. Om de doelstelling te kunnen halen zijn ook meer faunabeheerders nodig.

Lokvoer
Afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer lokvoer gebruikt om de edelherten dichterbij te krijgen. Deze winter wil de natuurorganisatie het gebruik van lokvoer intensiveren.

Een andere manier om dichter bij de edelherten te komen is gebruik maken van een bestaande situatie in de Oostvaardersplassen. In het gebied zijn enkele vakken afgezet omdat daar nieuwe vegetatie is geplant. Staatsbosbeheer wil die plekken nu tijdelijk openstellen voor de dieren. De verwachting is dat de edelherten uit nieuwsgierigheid dan de vlakken zullen gaan verkennen. Omdat de begroeiing in deze vakken hoger is, kunnen faunabeheerders de dieren gemakkelijker benaderen en afschieten.

Vangweide in de Oostvaardersplassen

Het dagelijks bestuur van de provincie schrijft aan Provinciale Staten akkoord te zijn gegaan met de voorstellen van Staatsbosbeheer. Het college heeft bovendien 250.000 euro extra ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de plannen. De provincie houdt ook rekening met extra uitgaven als gevolg van juridische procedures die aangespannen zullen worden. Tegen het beleid in de Oostvaardersplassen bestaat veel verzet.

Garanties voor het halen van doelstellingen worden overigens niet gegeven. "Om de opgave te kunnen realiseren is een langere koudeperiode nodig", zo is te lezen in de brief van Staatsbosbeheer en het besluit van Gedeputeerde Staten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel