Provincie: geen voorkeur uitgesproken voor plek militaire kazerne

ZEEWOLDE • Vr 16 juni 2023 | 6:44 • Vrijdag 16 juni 2023 | 6:44

Bij de zoektocht van Defensie naar een geschikte plek voor een militaire kazerne is door de provincie Flevoland geen voorkeur uitgesproken. In de beantwoording van Kamervragen wekte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs de indruk dat dit wél is gebeurd.

"Wij herkennen ons niet in het door het ministerie van LNV gegeven antwoord", zegt de provincie daar nu als reactie op. Ook Defensie spreekt het antwoord van LNV tegen.

Boeren moeten vertrekken
Voor het nieuwe militaire complex heeft Defensie een gebied bij de Nijkerkerbrug in Zeewolde op het oog. Boeren daar verzetten zich tegen de plannen. Het betekent namelijk dat zij genoodzaakt worden te verhuizen of hun bedrijf zelfs stop te zetten. Het gaat om acht agrarische ondernemers.

Ook drie andere locaties zijn door Defensie onderzocht op de mogelijkheden. Twee daarvan liggen eveneens in Flevoland, één in Gelderland. Om welke alternatieve locaties het precies gaat wil staatssecretaris Christophe van der Maat niet zeggen.

De geplande locatie

Opkoopregelingen
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij is bij het proces betrokken omdat ook onderwerpen als het stikstofbeleid en opkoopregelingen voor agrariërs een rol spelen.

De onzekerheid waar de boeren in verkeren was voor PvdA en GroenLinks reden om Kamervragen te stellen. "Welke rol heeft u gespeeld in het beslissen over de voorkeurslocatie van de 'superkazerne' in Zeewolde?" wilden Kamerleden Joris Thijssen (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) weten.

"De provincies Flevoland en Gelderland zijn specifiek, als onderdeel van de uitvraag startpakket Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), gevraagd om met een voorkeurslocatie te komen", zo luidde het antwoord van LNV. Waarna het kabinet zelf heeft aangegeven de locatie bij Zeewolde als voorlopige voorkeurslocatie te zien.

Provincie: antwoord klopt niet
De provincie Flevoland zegt dat dit antwoord op de Kamervragen niet klopt. "Aan provincie Flevoland is niet gevraagd om met een voorkeurslocatie te komen", geeft de woordvoerder van Commissaris van de Koning Leen Verbeek aan.

Ook het ministerie van Defensie zegt dat dit niet gebeurd is.

Het ministerie van LNV laat in een reactie weten dat er voor de beantwoording van de Kamervragen met een hoop verschillende partijen overleg is gevoerd. Ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. In dat proces is volgens een woordvoerder door niemand aan de bel getrokken. "Noch door Binnenlandse Zaken, noch door Defensie." Al wordt het niet met zoveel woorden gezegd, daarmee lijkt toegegeven te worden dat er een fout in de beantwoording van de Kamervragen is geslopen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel