Waarom is de N50 zo'n gevaarlijke weg?

NOORDOOSTPOLDER • Za 24 juni 2023 | 13:40 • Zaterdag 24 juni 2023 | 13:40

Delen van de N50 vormen een zeer groot verkeersveiligheidsrisico, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na meerdere ernstige ongevallen op de N50 afgelopen jaren gaf het ministerie, na een motie in de Tweede Kamer, Arcadis de opdracht om onderzoek te doen. Op het hele traject tussen Emmeloord en Hattemerbroek vonden 185 ongelukken plaats van 2016 tot en met 2021, waarvan 5 dodelijk.

Het blijkt dat de smalheid van de weg zonder fysieke rijbaanscheiding niet veilig is. Kleine stuurfouten kunnen zorgen dat automobilisten op de andere weghelft of in de berm belanden. De maximaal toegestane snelheid van 100 kilometer per uur, de grote hoeveelheid vrachtverkeer en het beperkte zicht tussen Kampen-Zuid en Ramspol versterkt dit.

Gevaarlijke keerbewegingen en doorschieten
De afwezigheid van een scheiding zorgt voor inhaalgedrag met hoge kans op frontale botsingen, zo staat in het onderzoek. Ook zouden weggebruikers hierdoor te veel insturen en doorschieten in tegenstelde richting of andere weggebruikers de tegengestelde richting in 'duwen'. Bovendien zorgt de afwezigheid van een scheiding op aansluiting 32A Kampen-Noord voor gevaarlijke keerbewegingen.

Naar aanleiding van een frontale aanrijding, waarbij twee mensen om het leven kwamen, deed Rijkswaterstaat eerder al onderzoek naar maatregelen op korte termijn. Daaruit werd de maximale toegestane snelheid tussen Kampen-zuid en Kampen tijdelijk 80 kilometer per uur, werden er borden geplaatst en vonden er kleine aanpassingen aan de weg plaats. Ook werd er een betonnen scheiding geplaatst om de twee rijbanen op dat gedeelte te scheiden.

Die betonnen scheiding staat volgens het onderzoek van Arcadis te dichtbij de middenstreep. Daardoor rijden auto's te dicht op de berm. In combinatie met de smalle zogenoemde redresseerstrook, zorgt een stuurfout er dan al snel voor dat bestuurders van de weg af raken. Ook is het hoogteverschil tussen de asfaltrand en de berm op sommige punten te groot.

Niet 'bots-vriendelijk'
Uit het onderzoek van het ministerie komt verder naar voren dat er nog veel meer problemen op de N50 zijn. Zo heeft de weg een wisselende inrichting, waar de bestuurder niet goed op kan anticiperen. Hierdoor passeren auto's elkaar op te hoge snelheden, kunnen ze niet altijd op tijd afremmen en negeren ze bewust of onbewust rode verkeerslichten. Dit ondanks alle waarschuwingsborden, knipperbollen en flitspalen. Daarnaast is de geleiderail op sommige plekken onveilig omdat het te dicht op de weg staat en niet 'bots-vriendelijk' is.

De grote hoeveelheid verkeer op de weg zorgt voor structurele files. Dat is tussen Hattemerbroek en Kampen niet goed te zien, waardoor bestuurders hard moeten remmen. De brugopeningen van de Eilandbrug en de Ramspolbrug werken de onverwachtse files in de hand.

Ook zou invoegen op diverse plekken onveilig zijn vanwege het inhalen van langzamer rijdend (vracht)verkeer wat ervoor zorgt dat voertuigen te dicht op elkaar rijden.

Het onderzoek gaat ook in op mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid op de N50 te verbeteren. Verbreding van de weg, meer rijstroken aanleggen en een fysieke rijbaanscheiding worden genoemd. De verbreding van de N50 naar twee maal twee rijbanen is al een paar keer uitgesteld. De planning is nu 2025/2026. Toch is ook dat niet zeker. Stikstofproblematiek en gebrek aan geld maken de aanleg volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat lastig.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel