'Onduidelijkheid over uitzondering voor buitendijks bouwen in Lelystad'

LELYSTAD • Do 6 juni 2024 | 20:55 • Donderdag 6 juni 2024 | 20:55

Het is niet duidelijk of er buitendijks mag worden gebouwd voor het nieuwe kustgebied Waterfront in Lelystad. Dat blijkt na advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Dat is een onafhankelijke organisatie die zich buigt over de milieugevolgen van overheidsplannen.

Het Rijk heeft landwinning in het IJsselmeergebied aan banden gelegd en het is de vraag of er een uitzondering voor Lelystad wordt gemaakt, zoals wethouder Piet van Dijk eerder stelde. De onderbouwing voor die uitzondering is niet concreet genoeg, stelt de commissie. 

Waterfront staat gepland langs het Markermeer. Het moet bestaan uit het Bataviakwartier, de Saerdam en de Meerdijkhaven. In Bataviakwartier komt de nadruk te liggen op vrijetijdsbesteding. Dit deel moet met een strand verbonden met de woongebieden Saerdam en Meerdijkhaven.

In Saerdam en Meerdijkhaven moeten maximaal 3000 woningen komen. Die moeten deels buitendijks worden gebouwd waarvoor zo'n 30 hectare land moet worden aangelegd in het Markermeer. Het doel is dat Lelystad een stad aan het water wordt in plaats van een stad achter de dijk.

Het kustgebied

Het plan voor Bataviahaven

Het Waterfront

De Meerdijkhaven

Vergevorderd project?
Twee jaar geleden werd duidelijk dat het Rijk geen nieuwe landaanwinning in het IJsselmeergebied toestaat, behalve voor natuurdoeleinden. Een uitzondering geldt voor 'vergevorderde projecten' maar dat lijkt Waterfront niet te zijn, stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. 

Daarom moet de gemeente beter onderbouwen waarom het plan in een vergevorderd stadium is, is de conclusie. Ook moet duidelijk worden waarom het plan op deze manier moet worden uitgevoerd en waarom er geen alternatieven zijn, vindt de commissie. 

'Juiste stikstofbeoordeling ontbreekt'
Ook ontbreekt in de Milieueffectrapportage (mer) nog een stikstofbeoordeling op locatieniveau, is de boodschap. Het is niet duidelijk waar een toename van stikstof plaatsvindt, zegt de commissie. Ook is niet gekeken naar trends, verwachtingen voor de toekomst en haalbaarheid van doelstellingen om de stikstofuitstoot op hetzelfde niveau te houden.

Om die reden is er nu geen juridisch uitvoerbaar plan, is de conclusie. En dat terwijl er in de mer wordt gezegd dat "uit de ecologische beoordeling blijkt dat significante negatieve gevolgen uitgesloten kunnen worden", zegt de commissie.

'Kans op erosie bij dijk'
Een ander risico ziet de commissie in de omvorming van de Oostvaardersdijk. Die moet bij Waterfront veranderen in een dijk van zand. Dat kan zorgen voor erosie. Daarom is het advies om samen met het waterschap uit te denken hoe dit probleem kan worden voorkomen.

Zuiderzeeland gaf in januari nog aan tegen de reconstructie van de dijk te zijn. Zo gaat het plan voor Waterfront in tegen het beleid voor de dijken, was de boodschap. Toestemming van het waterschap is nodig om de Oostvaardersdijk aan te passen maar Zuiderzeeland lijkt niet akkoord te gaan. 

Wethouder Piet van Dijk

Wethouder: 'Landaanwinning zou moeten doorgaan'
Wethouder van Dijk liet donderdag via een brief aan de gemeenteraad weten dat het Waterfront een vergevorderd plan is. Dat is in gesprekken met het Rijk aangegeven maar nog niet door dat Rijk bevestigd, zegt hij. 

Wel zou zijn afgesproken om te komen tot afspraken over de landaanwinning. Onderzoeken zouden inmiddels lopen en worden verder uitgewerkt, aldus de bestuurder.

Van Dijk gaf in oktober aan het Rijk te kunnen overtuigen van de noodzaak voor buitendijks bouwen. Een jaar eerder stelde hij al dat een uitzondering voor Lelystad en Almere was gemaakt. Lelystad mag maximaal 150 hectare buitendijks bouwen, zei de bestuurder toen.

De gemeente Lelystad vroeg de commissie om de inhoud van de mer te beoordelen. Het advies is nu om de rapportage eerst aan te vullen. Daarna kan pas een besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan worden genomen, is de boodschap.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel