Leefbaar: "Flevokust draait uit op debacle"

LELYSTAD
Leefbaar Lelystad vreest dat de stad afstevent op een debacle, nu een grote meerderheid van de gemeenteraad "ja" heeft gezegd tegen het project Flevokust.

Dat zegt Jeantiënne van der Hoek van Leefbaar Lelystad in het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat zaterdag wordt uitgezonden. Ondanks de afspraken op milieutechnisch en financieel gebied, verwacht het gemeenteraadslid dat het project uitdraait op een fiasco.

Van der Hoek voorspelt een financiële strop, nu de gemeente gigantische bedragen op het spel zet. "Ik hoop dat ik ongelijk heb, want ik gun Lelystad geen ellende", aldus de politica van Leefbaar Lelystad.

reacties (27)

 • -Z-

   

  In nog weer andere plannen staat een heel spoorcomplex rond en in Lelystad. Laden en lossen naast het water en naast de snelweg. Vraag is hoelang het duurt voordat de blik verandert op wat er kan. Zelfs Grien Links kan helemaal groen gaan meedenken om letterlijk alles van Flevokust duurzaam verantwoord etc etc te maken. Daar is EU zelfs wereld-subsidie op binnen te halen. Een pilot hoe vervoer van goederen naar de toekomstige megasteden van miljoen ontworpen moet worden. Nu staat toekomstig, of futuristisch Openbaar Vervoer in de aandacht. Laat Lelystad met Almere en Amsterdam, Utrecht en Zwolle eens een gedurfd plan maken voor een grootschalige duurzame logistieke wereldpilot. Haal daarmee zelfs Chinees geld naar binnen ... ! En die willen ook komen kijken met familie en partners (geld uitgeven dus), zeker als hun vliegtuig kan landen midden in hun investeringsgebied.

  reageer
 • Diforno

   

  Zonder flevokust en de luchthaven wordt Lelystad een spookstad. Laatste kans zou ik zeggen. Goed dat deze gegrepen is.

  reageer
 • Ben

   

  Behalve dan dat de sluis te klein is. Enig idee wat dat kost om aan te passen? Of containers over te slaan op kleinere boten? Als dat had gekund dan zat er allang een containeroverslag.

  reageer
 • Hannes

   

  Consolidatie "samenvoegen van goederen" is een belangrijk gegeven in dit hele project. Genoeg bedrijven in de transport en logistiek die hier op in kunnen spelen. Daar zit juist de niet zo zichtbare werkgelegenheid in. En de terminal/binnenvaartoverslag ligt aan de goede kant van de dijk. Urk loopt al vooruit met de aanschaf, van nieuwe binnenvaart schepen. Wat betreft Almere is achteraf, de locatie, geen goede keus. "Samenwerking is het slotwoord van de toekomst" Juist de concurrentie heeft genoeg bedrijven de kop gekost. En met de nieuwe technologie gaat dit project zeker lukken.

  reageer
 • KC

   

  Ben jij het Oracle van Lelystad en ik denk het niet. Volgens mij hebt jij geen kennis van zaken. Ben jij wel een echte Lelystedeling? Ik hoop het niet, omdat jij deze mensen afbrandt terwijl deze mensen zij voor Lelystad het beste voor hebben.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • pionier

   

  de combinatie van flevokust, vliegveld en spoor heeft toekomst voor goederenvervoer / overslag. zo de politiek nu beslist is die toekomst zeer twijfelachtig .......

  reageer
 • Saint

   

  Na de luchthaven nu een overslag, wie gaat al die miskleunen betalen? Een luchthaven waar geen vliegtuigen komen en een overslaghaven waar geen schepen komen. Wat is het volgende prestige project?

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Klepels en klokken ?

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Inderdaad, alle eer ook aan Bindend Lokaal! Met excuses!

  reageer
 • KC

   

  de containerschepen die de Houtribsluizen passeren gaan door naar Kampen, Zwolle, Meppel, Friesland, Groningen, e.d. Lelystad heeft geen achterland voor containers en containerhavens leveren geen of zeer weinig arbeidsplaatsen op. Ga maar bij Rotterdam kijken daar is alles geautomatiseerd. Losse materiaal overslag en zeker vervuilde materialen zijn helemaal uit de boze. Dat geeft geluidsoverlast en fijnstof en daar zitten de bioboeren echt niet op te wachten. Zij kunnen hun tent wel sluiten.

  reageer
 • KC

   

  het klopt helemaal, alleen je bent Bindend Lokaal Lelystad vergeten!

  reageer
 • lelystedeling

   

  De vorige raadsperiode hadden we een raadslid die ook van alles riep en vele malen het ongelijk aan het zijde had.Het orakel van de Groene Velden (gelukkig niet meer in de raad aanwezig). Heeft nu wel een opvolgster gekregen die totaal geen dossierkennis heeft m.b.t. de havenproblematiek en andere zaken.

  reageer
 • spoor

   

  Een aansluiting op de huidige Hanzelijn is de eerste 20 jaar niet haalbaar volgens navraag bij RWS en Pro Rail.Er is met een aansluiting ook geen rekening meer gehouden toen het huidige trace van de Hanzelijn nabij opstelterrein Lelystad werd gewijzigd in MMA 160.Dit leverde indertijd al een besparing op van 40 miljoen, zoals staat vermeld in de stukken van de TWEEDE kamer c.q. tracebesluit. Bovendien zou de aanleg geheel tern laste komen van de exploitant der haven en industrieterrein, dus provincie en gemeente.

  reageer
 • Flevowatcher

   

  U kunt het weten want u zat vast ook in de Raad destijds... De inwonerspartij heeft tot het laatste moment geaarzeld om haar mening te uiten, was bijna overgehaald door de coalitie(waar ze zelf inzaten) om gewoon mee te doen... GroenLinks was als eerste zeer kritisch over de opzet en ook LL was direct tegen. De Inwonerspartij heeft zich zeker van alle kanten laten zien, want ze draaiden met alle winden mee... GroenLinks heeft als eerste met de biologische ondernemers gesproken en hen gewezen op de gevaren. GroenLinks heeft de Raad gewezen op de gevaren van het verwerken van ongezuiverde as van verbrandingscentrales.. Onder meer door de publicaties van GL is de raad destijds er van overtuigd geraakt dat deze keuze niet de juiste was. Dat mevr. van der Kleij destijds op het laatste moment tegenstemde was vooral te danken aan Leefbaar Lelystad. GroenLinks voorziet milieu fiascos's beter doordat ze meer kennis er van hebben, de inwonerspartij zou zich beter op de inwoners moeten richten, zeker nu ze weer in het college acte de presence geven... Inwonerspartij = ongelijk aan de inwoners van Lelystad!

  reageer
 • HanS

   

  er worden hier een aantal mensen flink rijk door middel van belangenverstrengeling en steekpenningen voor de rest gaat dit heel veel geld kosten en leverd het straks uiteindelijk niks op. Waarom investeren in iets nieuws terwijl het oude al niks meer opleverd

  reageer
 • bb

   

  Mensen met verstand dit kost miljoenen en dat alleen om je zin door te drukken

  reageer
 • Flevowatcher

   

  De Ingenieur weet het altijd beter! Ongehinderd door feitenkennis bazelt hij maar wat: De binnenvaart is beperkt door tonnage en traagheid, bulkgoed, prima, maar veel goederen waar de consument van nu behoefte aan heeft zou vooral per spoor vervoerd moeten worden. Het gemis aan een spooraansluiting gaat de Flevokust opbreken. Niemand wil het schip in gaan voor ettelijke 100 mio's wat deze aansluiting kost.. Het milieu is gebaat bij minder vervoer over de weg, tenzij dit vervoer echt elektrisch zou kunnen, zover zijn we helaas nog niet. Maar laten we ons vooral realiseren dat het distributienet voor heel veel goederen nog geheel per dieselauto gaat, en dat kan ook echt anders.Overigens is het distributienet in Flevoland nog helemaal niet fantastisch, maar ook dat weet de Ingenieur beter...

  reageer
 • frits

   

  Die opmerking verdient LL niet. Deze partij is ook altijd groot voorstander van projecten die goed zijn voor het bedrijfsleven in Lelystad. De kritische blik van juist zo'n partij zegt dus heel veel.

  reageer
 • Frans

   

  Even bij de les blijven. December 2013 hebben de fractie van de InwonersPartij en een lid van de PvdA het verschil gemaakt en een milieu fiasco voorkomen. Het waren actieve en betrokken inwoners en biologische indernemers die na maanden inspreken en argumenten aandragen deze ommekeer in de coalitie teweeg brachten. Het is dus te veel eer alleen GL en Leefbaar Lelystad dit fiasco zouden hebben voorkomen. Het waren immers de inwoners en bio-ondernemers die de raad bij de les hebben gehouden.

  reageer
 • frits

   

  Containervaart in Lelystad is kansloos. Er zitten hier geen aanvoerbedrijven (productiebedrijven) en geen grote afnemers van de artikelen die met containers aangevoerd worden. Scheepvaart die via het Noordzeekanaal aankomt, moet voor Flevokust na Amsterdam extra sluizen en bruggen passeren, waaronder de vrij krappe Houtribsluis. En scheepvaart vanaf de IJssel is al andere havensteden gepasseerd. Met Noord-Nederland zijn er vanuit Lelystad geen zware goederenstromen. Als er echt behoefte aan was, zou het bedrijfsleven zelf wel plannen ontwikkelen. Maar nee, 0,0 interesse.

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Het Flevokustproject is, zeker nu er in Urk ook een terminal komt, een volstrekt ongewis avontuur, dat blijkt uit alle onderzoeken. Een aantal oppositiepartijen, waaronder GL en Leefbaar Lelystad hebben kunnen voorkomen dat deze plek, naast de Maximacentrale en 'de groene long' van Lelystad met de Groene Velden en de bio-boeren, het afvalputje van Nederland zou worden, maar daarmee is de ramp- op- termijn nog niet afgewend: de kosten voor het binnendijkse terrein zijn geheel voor Lelystad, en dat moet terugverdiend worden in verkoop van grond en in arbeidsplaatsen. Dat is zeer discutabel (onderzoek). Lelystad kan het zich niet veroorloven foute beslissingen te nemen die vergaande gevolgen voor de toekomst hebben. Daarom is de Flevokust een zeer dubieus project, zeker in het licht van vele ongebruikte vierkante meters bedrijventerrein elders...

  reageer
 • Flevofan

   

  Uit welk rapport blijkt dat de bedrijven behoefte hebben om hier een overslag te maken? Noem eens een paar bedrijven. Kijk maar eens landelijk naar de braak liggende overslag bedrijventerreinen voordat je achter de gemeente propaganda aanholt.

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Volstrekt irrelevante opmerking: mevr. van de Hoek is raadslid voor Leefbaar Lelystad, en als u opleiding en ervaring als criterium voor raadsleden stelt, zijn er ongetwijfeld anderen die daar volgens uw normen niet aan voldoen. Raadsleden worden gekozen, dat is onze democratie, als u het er niet mee eens bent staat het u vrij om bijv. het 1-partijstelsel in te voeren. Daar zult u dan wel eersten meerderheid van de kiezers voor moeten winnen...

  reageer
 • Flevofan

   

  Zeer juiste reactie. Je hebt gelijk dat overslag ook gewoon op Noordersluis terecht kan. Al dit soort projecten worden financiële drama's, o.a. ook het vliegveld

  reageer
 • De ingenieur

   

  Flauwekul. De binnenvaart met containers heeft een grote toekomst en men kan maar beter zorgen opgenomen te worden in het distributienet wat er al is en wat snel groter wordt. Flevoland heeft helemaal geen container aanvoer over water en Flevokust voorziet in een grote behoefte. In Almere is ook grote behoefte om bij de Blocq ook wat te beginnen maar helaas ontbreekt het de gemeente aan durf en zit er een aantal angsthazen de boel op te stoken. Schijnbaar denkt men iedereen met kantoorwerk aan huis bezig te kunnen houden.

  reageer
 • frits

   

  We worden er ingeluist door de wethouders Jop Fackeldey (EZ), Ed Rentenaar (ontwikkeling kust) en een provincie die door de decentralisaties bijna geen andere taken meer heeft. Onbegrijpelijk dat een raadsmeerderheid hierin trapt. Er is geen behoefte aan extra binnenlandse overslaghavens in Nederland. Er liggen al genoeg van zulke terreinen in het land braak. Nautische bedrijvigheid kan ook op Noordersluis terecht. Het havenbedrijf Amsterdam is niet voor niets al eerder uit het project Flevokust gestapt.

  reageer
 • Antje Ha

   

  Wat is de opleiding en ervaring van het gemeenteraadslid van de PVV om over dit soort zaken te kunnen praten?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert