Aanpak grote grazers ook discussiepunt in Provinciale Staten

FLEVOLAND • Wo 5 oktober 2016 | 21:43 • Woensdag 5 oktober 2016 | 21:43
De vraag hoe omgegaan moet worden met grote grazers in de Oostvaardersplassen, lijkt op provinciaal niveau de komende maanden opnieuw een groot discussiepunt te worden. Dat werd woensdagavond duidelijk bij een discussie van de politieke partijen in Provinciale Staten.

Ruim een jaar geleden besloot de Tweede Kamer het beheer van de grote grazers over te dragen aan de provincie. Dat is nog niet gebeurd, omdat Provinciale Staten nog moeten instemmen met de uitwerking van het plan.

Brede discussie pas later
Een overgrote meerderheid van de partijen gaf woensdagavond aan het wel te zien zitten om de verantwoordelijkheid voor de Oostvaardersplassen op zich te nemen. Meteen dreigde er ook een bredere discussie te ontstaan over hoe daar dan mee omgegaan moet worden. Moeten zwakke dieren bijvoorbeeld worden bijgevoerd? 
Omdat was afgesproken dat het daar woensdagavond niet inhoudelijk over zou gaan, zal die discussie op een later moment plaatsvinden.

Het ziet er naar uit dat Provinciale Staten op 26 oktober definitief besluiten dat het beheer over de Oostvaardersplassen wordt overgenomen van het Rijk.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel