Aanpak grote grazers ook discussiepunt in Provinciale Staten

FLEVOLAND
De vraag hoe omgegaan moet worden met grote grazers in de Oostvaardersplassen, lijkt op provinciaal niveau de komende maanden opnieuw een groot discussiepunt te worden. Dat werd woensdagavond duidelijk bij een discussie van de politieke partijen in Provinciale Staten.

Ruim een jaar geleden besloot de Tweede Kamer het beheer van de grote grazers over te dragen aan de provincie. Dat is nog niet gebeurd, omdat Provinciale Staten nog moeten instemmen met de uitwerking van het plan.

Brede discussie pas later
Een overgrote meerderheid van de partijen gaf woensdagavond aan het wel te zien zitten om de verantwoordelijkheid voor de Oostvaardersplassen op zich te nemen. Meteen dreigde er ook een bredere discussie te ontstaan over hoe daar dan mee omgegaan moet worden. Moeten zwakke dieren bijvoorbeeld worden bijgevoerd? 
Omdat was afgesproken dat het daar woensdagavond niet inhoudelijk over zou gaan, zal die discussie op een later moment plaatsvinden.

Het ziet er naar uit dat Provinciale Staten op 26 oktober definitief besluiten dat het beheer over de Oostvaardersplassen wordt overgenomen van het Rijk.

reacties (5)

 • Skworre

   

  Hoe wil men dit ecosysteem staande houden zonder roofdieren? Waarom is hier niet over na gedacht?

  reageer
 • Hugo

   

  Het huidige beleid (ego's en een mislukt experiment) heeft geleid tot verloedering van de OVP en onbeschrijfelijk dierenleed in de lange wintermaanden. Ik vind het schandalig dat sommige partijen, die zgn. in de bres springen voor dierenwelzijn, dit beleid steunen. Wat is beter? Het aantal dieren terugbrengen door verplaatsing, afschot (niet mijn keuze overigens) en anti-conceptie of ieder jaar tussen 1500 en 2000 dieren na maanden van uithongering afschieten? Is dit afschieten van uitgemergelde dieren minder erg dan het afschieten van dieren voor de (honger)winter? De Provincie weet hoe het NIET moet. Hopelijk zal de OVP weer een plek worden waar Nederland trots op kan zijn en WEL OOG IS VOOR NATUUR EN DIERENWELZIJN

  reageer
 • An

   

  Ondertussen grazen de arme dieren vaak mis ...

  reageer
 • al-meer

   

  grote grazers :afschieten en het vlees naar de voedselbank

  reageer
 • Barbara

   

  Leden hebben al jaren de tijd gehad over dit probleem na te denken en nog is er geen verlichtend beeld verschenen. Op de lange baan dus, dat houdt in elk geval de pluche zitplek warm.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert