Pas zes projecten Nieuwe Natuur echt zeker

FLEVOLAND • Za 29 april 2017 | 9:14 • Zaterdag 29 april 2017 | 9:14
Van de negentien geplande projecten voor Nieuwe Natuur in Flevoland zijn zes al klaar of in uitvoering, maar voor de rest moet er nog veel gebeuren. Één project gaat niet door, bij vier andere is zeer onzeker of realisatie gaat lukken.

Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de provincie van het project Nieuwe Natuur. Eind 2014 hebben Provinciale Staten twintig projecten in heel Flevoland geselecteerd om ruim 365 hectare Nieuwe Natuur aan te leggen. De projecten komen in de plaats van de ecologische verbindingszone Oostvaarderswold, die door het kabinet Rutte I is geschrapt. 

Welke projecten in elk geval gaan lukken?
De aansluiting van het Harderbos en Harderbroek bij Zeewolde is eind vorig jaar afgerond. Aanplanten van bos in het Horsterwold is in uitvoering. In maart is het Luierpark in het Oostrandpark in Almere afgerond, in de loop van dit jaar is ook Natuur op G38 bij Swifterbant gereed. De provincie verwacht dat ook Swifterpark bij Swifterbant rond komt, zodra een bestemmingsplanwijziging is doorlopen. Wel is de kans groot dat omwonenden bezwaar aantekenen. In Noorderwold-Eemvallei moet een proefproject aantonen of 'Vierkante meter natuur' echt haalbaar is.

Waar zitten de vraagtekens?
Het betreft acht projecten, waarvoor de provincie nog geen realisatie-overeenkomst heeft gesloten met de initiatiefnemers. De verwerving van de benodigde grond van het Rijksvastgoedbedrijf of andere eigenaren is vaak nog niet rond.
Het gaat om de projecten 'Gouden randen langs de Pampushout', het randgebied van 'Oostvaardersplassen', Eemvallei-Zuid', 'Voedselbossen' en een ander onderdeel van 'Noorderwold-Eemvallei''. 'Nieuwe natuur bij Schokland' is ook nog niet rond, maar het streven is om uiterlijk in augustus een realisatieovereenkomst te sluiten. Voor 'Urkerveld' is de grond nog niet verworven. De provincie hoopt wel de komende maanden de hobbels bij deze projecten weg te nemen.

En wat is niet haalbaar?
Bij 'Speelwildernis', 'Ruimte en lucht voor natuur' bij Marknesse, 'Pioniernatuur' in de Eemvallei en de 'Oostkant Dronten' staat het stoplicht op geel, omdat er te veel onduidelijk is. Het Kroonbos bij Almere gaat in de oorspronkelijke vorm met geadopteerde bomen niet door, wel plant Staatsbosbeheer daar zelf bomen aan. Het project voor een geitenboerderij bij Almere is eerder al afgevallen.

Is het project Nieuwe Natuur financieel haalbaar?
Ja, voor het project is totaal 109,2 miljoen euro beschikbaar, terwijl alle projecten samen 105,1 miljoen kosten. Er is dus een buffer van 4,1 miljoen om tegenvallers op te vangen. Die zijn niet uitgesloten, omdat later dit jaar voor veel projecten nieuwe taxaties worden gedaan die tot andere grondprijzen kunnen leiden.

De provincie wil dat alle projecten voor het einde van 2019 in uitvoering zijn of gerealiseerd. Voor het einde van het jaar krijgen Provinciale Staten een voorstel voorgelegd hoe het moet met projecten die deze deadline niet gaan halen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel