Pas zes projecten Nieuwe Natuur echt zeker

FLEVOLAND
Van de negentien geplande projecten voor Nieuwe Natuur in Flevoland zijn zes al klaar of in uitvoering, maar voor de rest moet er nog veel gebeuren. Één project gaat niet door, bij vier andere is zeer onzeker of realisatie gaat lukken.

Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de provincie van het project Nieuwe Natuur. Eind 2014 hebben Provinciale Staten twintig projecten in heel Flevoland geselecteerd om ruim 365 hectare Nieuwe Natuur aan te leggen. De projecten komen in de plaats van de ecologische verbindingszone Oostvaarderswold, die door het kabinet Rutte I is geschrapt. 

Welke projecten in elk geval gaan lukken?
De aansluiting van het Harderbos en Harderbroek bij Zeewolde is eind vorig jaar afgerond. Aanplanten van bos in het Horsterwold is in uitvoering. In maart is het Luierpark in het Oostrandpark in Almere afgerond, in de loop van dit jaar is ook Natuur op G38 bij Swifterbant gereed. De provincie verwacht dat ook Swifterpark bij Swifterbant rond komt, zodra een bestemmingsplanwijziging is doorlopen. Wel is de kans groot dat omwonenden bezwaar aantekenen. In Noorderwold-Eemvallei moet een proefproject aantonen of 'Vierkante meter natuur' echt haalbaar is.

Waar zitten de vraagtekens?
Het betreft acht projecten, waarvoor de provincie nog geen realisatie-overeenkomst heeft gesloten met de initiatiefnemers. De verwerving van de benodigde grond van het Rijksvastgoedbedrijf of andere eigenaren is vaak nog niet rond.
Het gaat om de projecten 'Gouden randen langs de Pampushout', het randgebied van 'Oostvaardersplassen', Eemvallei-Zuid', 'Voedselbossen' en een ander onderdeel van 'Noorderwold-Eemvallei''. 'Nieuwe natuur bij Schokland' is ook nog niet rond, maar het streven is om uiterlijk in augustus een realisatieovereenkomst te sluiten. Voor 'Urkerveld' is de grond nog niet verworven. De provincie hoopt wel de komende maanden de hobbels bij deze projecten weg te nemen.

En wat is niet haalbaar?
Bij 'Speelwildernis', 'Ruimte en lucht voor natuur' bij Marknesse, 'Pioniernatuur' in de Eemvallei en de 'Oostkant Dronten' staat het stoplicht op geel, omdat er te veel onduidelijk is. Het Kroonbos bij Almere gaat in de oorspronkelijke vorm met geadopteerde bomen niet door, wel plant Staatsbosbeheer daar zelf bomen aan. Het project voor een geitenboerderij bij Almere is eerder al afgevallen.

Is het project Nieuwe Natuur financieel haalbaar?
Ja, voor het project is totaal 109,2 miljoen euro beschikbaar, terwijl alle projecten samen 105,1 miljoen kosten. Er is dus een buffer van 4,1 miljoen om tegenvallers op te vangen. Die zijn niet uitgesloten, omdat later dit jaar voor veel projecten nieuwe taxaties worden gedaan die tot andere grondprijzen kunnen leiden.

De provincie wil dat alle projecten voor het einde van 2019 in uitvoering zijn of gerealiseerd. Voor het einde van het jaar krijgen Provinciale Staten een voorstel voorgelegd hoe het moet met projecten die deze deadline niet gaan halen.

reacties (7)

 • amber

   

  het zal ook NIET zo wezen, dat omwonenden van het Swifterpark,bezwaar aantekenen tegen de bestemmingsplan wijziging. Al deze bezwaarmakers zijn in het verleden zelf RIJKELIJK gecompenseerd, door proraill voor verlies aan grond bij de aanleg van het spoor, of door de provincie bij de aanleg van de de nieuwe weg. vergoeding in geld of vergoeding in meer grond dan er werd ingeleverd.en dan nu weer zeuren.

  reageer
 • Flevolander

   

  Honderd miljoen gemeenschapsgeld voor iets wat in Flevoland in ruime mate aanwezig is, is echt te gek voor woorden. Niet blij mee beste bestuurders.

  reageer
 • amber

   

  nou Henk hoeveel geld, en waarvoor gaat dan naar de boeren, vertel

  reageer
 • Hannes

   

  Wat ook zeker is, dat zou de zevende project kunnen zijn; dat de Floriade/woonwijk op de zo kwetsbare locatie in 2022 voor een halfjaar totaal overbodig is!" In de plaats daarvan kan Flevoland nu al tot 2022 en decennialang; met al zijn kennis op land en tuinbouw gebied, in zijn geheel tot een pracht van een Floriade recreatie gebied groeien!!" Met een afgebouwd Kasteel als visitekaartje, en een thema/congrescentrum, met velen fantasieën teweeg kan brengen!! Waar velen toeristen uit alle windstreken op af zullen komen!"

  reageer
 • Hans Keuper

   

  Dank Omroep Flevoland! Zeer verheugend om te lezen, dat het dramatisch-slechte Nieuwe Natuur-plan 'Ruimte voor lucht en natuur' van Natuurmonumenten-Flevoland naar alle waarschijnlijkheid niet door gaat. Als buurt zaten wij al niet te wachten op nog meer vernielingen in reeds bestaande natuur. Van harte is te hopen, dat de Provincie Flevoland enige lering gaat trekken uit het door haar gesubsidieerde debacle 'Het Ettenlandseveld' te Marknesse. Met 207.500 euro ILG-subsidie, beschikbaar gesteld door Provinciaal ecoloog dhr. Andreas Vlasman, heeft Natuurmonumenten-Flevoland in 2013 het vermoedelijk meest ongerepte stuk weidevogelbroedgebied in de Gemeente Noordoostpolder voorgoed om zeep geholpen. Hopelijk blijft ons een verdere vernieling van bestaande natuur in onze leefomgeving bespaard!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Flevoburger

   

  Bizar hoeveel geld er naar dat soort projecten gaan.

  reageer
 • Henk

   

  Heeft u enig idee hoeveel subsidie er naar de boeren gaat? Blij dat er nog enig geld aan bos en natuur wordt uitgegeven!

 • Frits

   

  Ja, en het betreft geen natuur, maar nog meer bosjes en parken. Daar hadden we er nog niet genoeg van in Flevoland. Op geen enkele manier is dit een serieuze vervanger voor het Oostvaarderswold.

 • Boels

   

  Met bomenplanten wordt een stukgrond nog geen natuur, hooguit een park. Laat de natuur het werk doen. Blijf er van af en zie de wonderlijke natuurkrachten. Maar dan valt er niet meer te plannen, vergaderen en geld uitgeven.

  reageer
 • Jeroen

   

  Maar zodra ze de natuur de natuur laten zoals in de oostvaarders plassen is 't ook weer niet goed en word het op dierenmishandeling gegooid. Kortom, het is nooit goed.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert