PVV: geen vertrouwen meer in burgemeester en wethouders

ALMERE
De PVV in Almere heeft vrijdagmorgen een motie van wantrouwen tegen het college van burgemeester en wethouders ingediend. Volgens fractievoorzitter Toon van Dijk is dat gebeurd naar aanleiding van het raadsvoorstel voor de begroting van de Floriade. "We zien dat het college nog meer belastinggeld in het prestigeproject Floriade wil pompen. De PVV is daarop tegen."

Donderdagavond sprak de gemeenteraad over het voorstel om in totaal 11,6 miljoen euro voor de Floriade uit te trekken. Van dat geld worden ambtenaren betaald en worden deskundigen en adviseurs ingehuurd. Volgens Toon van Dijk wilde de PVV de bespreking van het voorstel nog netjes afwachten, maar is donderdag na afloop van de Politieke Markt in een extra fractievergadering besloten dat de maat nu vol is. 

"Floriade zorgt voor blinde vlek"
“Dit college blijkt niet bij machte om als een goed huisvader over de het geld van de burgers in onze stad te waken. De Floriade zorgt voor een blinde vlek bij onze bestuurders. De PVV heeft er geen enkel vertrouwen in dat dit in de komende 5 jaar anders zal gaan en we voorzien dan ook dat de Floriade nog veel meer extra belastinggeld zal gaan kosten.''  De PVV zegt daarom geen andere mogelijkheid te zien dan het vertrouwen in het college op te zeggen. 

Omdat er volgende week geen reguliere Politieke Markt is, zal de motie over twee weken pas in de plenaire vergadering behandeld worden.

reacties (19)

 • Brenda

   

  Beste Ronald, wij hebben helaas geen gegevens van u om een afspraak met Frits Huis in te plannen. Wilt u een email sturen naar info@almere.nl t.a.v. Frits Huis? Wij nemen hierna contact met u op voor het inplannen van een afspraak. Alvast bedankt.

  reageer
 • Hannes

   

  Wie bepaald de tegenstanders en de voorstanders, als het gehele onzekere financiële scenario totaal in een droomscenario verkeerd!! "Nogmaals de droomscenario FloriadeWoonwijk op de verkeerd geplande locatie, zal het imago voor Almere geen goed doen! "Dat is dan mijn open deur". Aan het draaiboek voor de Floriade met vraag en aanbod zal het niet liggen! Als men zijn product wereldwijd op de markt wil zien te verkopen!! Daar is een expo tentoonstelling in de jaarbeurs, (of op een afgebouwd Kasteelterrein met velen mogelijkheden) ook een ware uitkomst zijn!! (De ware strategie en expansie is nog ver te zoeken)

  reageer
 • Frits Huis

   

  Het is jammer te constateren dat niemand op dit forum een open gesprek wil aangaan. Ter verduidelijking: met de opmerking dat ik een hekel heb aan 'uitleggen' is niets anders bedoeld dan dat ik niet het type politicus ben dat het 'domme kiezersvolk' nog 1 keer uitlegt hoe het zou moeten denken. Maar ja, het open gesprek zit er (voorlopig) niet in. En Ed, je moet niet alles geloven wat 'ingewijden' zeggen, want ik ga, ijs- en weder dienende, gewoon door. Ik geloof namelijk in een stad die durft te investeren in haar toekomst. En ik ben er ook vast van overtuigd dat de Floriade Almere meer gaat opleveren dan dat het evenement gaat kosten. Mijn deur blijft wagenwijd openstaan.

  reageer
 • Robert

   

  Ik wil het gesprek met u aangaan ! Ik ben tegen de Floriade omdat: - het nimmer heeft geleid tot een winstgevend project - het project door politici is gewenst en niet door haar inwoners - het een oudbollig project is wat geen interesse geniet bij jeugd - het een prestigeproject is voor politici - er geen deugdelijke onderbouwing is van het project - dat het gebudgetteerde bedrag beter aan regulier onderhoud had kunnen worden besteed - ondernemers door intimidatie worden weggetreiterd - de gemeente zich onbehoorlijk tegenover deze ondernemers gedraagt - dat de communicatie rondom het project bijzonder slecht is - dat een wethouder zich arrogant gedraagt - dat het slechte functioneren van de gemeente steeds weer boven komt drijven.

 • Merreha

   

  Ik verbaas me over uw reactie. U leest niet wat mensen schrijven. De beslissing over de Floriade is mede door uw steun genomen. Een weg terug is er niet want dat hebben jullie allang duidelijk gemaakt. Dus een gesprek heeft in dat opzicht geen nut als inwoners tegen de komst zijn. En waarom zou Almere van de Floriade wel een succes weten te maken ? Er zijn zoveel factoren waardoor ook deze Floriade een financieel debacle zou kunnen worden. U luistert niet naar wat inwoners zeggen. Uitgaven tegenover achterstallig onderhoud. Leg dat maar eens uit. De Almeerse politiek heeft het vertrouwen van de burgers beschadigd. Da's wat jullie hebben bewerkstelligd.

 • jan r. bakker

   

  En waar blijft de financiële onderbouwing die gaat aantonen dat de beoogde Floriade Almere meer gaat opleveren dan dat dit tuinbouwfeestje ons gaat kosten??? De h.h. bestuurders die zo stoer zijn geweest dit feestje te organiseren hadden zo flink moeten zijn vooraf uit eigen middelen een borgsom te storten ter eventuele dekking van de verliezen. Maar nee, zo stoer zijn we niet, wel het boekje ver te buiten gaan door iets te organiseren wat hoegenaamd niets te maken heeft met de taakstellingen van een Gemeente. Maar geeft allemaal niets, Fritsje, na afloop worden we gewoon een degelijke artikel 12 gemeente. En oh ja, of jij na volgend jaar "gewoon door" gaat, maken de kiezers wel uit.

 • Karel

   

  Het is eerder de politiek die al jarenlang weigert een open gesprek aan te willen gaan dan de inwoners van Almere en de mensen hier op dit forum. Uw wagenwijde open deur komt bij mij over als een loze opmerking en sowieso al veel te laat, want de Flopriade is er door de politiek doorheen gejast. Uw overtuiging dat dit evenement meer gaat opleveren dan dat het kost, trek ik ook in twijfel. U weet het aantal bezoekers al? Dat de huizen langs de A6 worden verkocht? Dat er geen verliezen zijn zoals bij alle eerdere Floriades. Misschien dat enkele handige ondernemers er dik aan weten te verdienen, maar de inwoners van Almere niet. Die betalen straks de grote verliezen, dat is míjn overtuiging.

 • Leo

   

  Goed zo Toon , ga zo door !!! Op naar de verkiezingen in maart 2018 !

  reageer
 • Ed Molenaar

   

  Beste Frits, dank voor aanbod gesprek. Prima ook dat de deur wagenwijd open staat. Maar heeft zo'n gesprek zin alsin invloed wijzigen floriade acties? Je zegt immers voor te zijn, en LA moet door vanwege coalitie afspraken. Die van de inwoners staan ook al jaren lang open en zelfs op diverse manieren. Maar het valt moeilijk te begrijpen dat een duur floriade doorgaat als de betalende bevolking er meerendeels op tegen is. Binnenkort zijn er nieuwe verkiezingen, jijzelf bent volgens ingewijden niet meer beschikbaar. Met als gevolg dat LA eindigt. Nogmaals dank voor het gesprek, maar het voelt meer aan als een truc dan dat het echt invloedtechnisxlch zin heeft.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Tim

   

  Ik snap er niks van. De wethouder is toen weggestuurd bij de Noord-Zuidlijn omdat de kosten en de tijd de spuitgaten uitliepen en vervolgens kan hij gewoon weer gezellig in Almere aan de slag met de miljoenen van de belastingbetalers. Wat voor een bozo's werken er eigenlijk bij de gemeente Almere? Klinkt niet echt gezond in ieder geval.

  reageer
 • Kees

   

  Correctie Tim, Herrema is niet weggestuurd, hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor wat zijn voorgangers hebben nagelaten: n.l. een gedegen onderzoek naar de kosten van de Noord-Zuidlijn. Sterker nog, gedupeerde bewoners vonden het jammer dat Herrema opstapte omdat er eindelijk iemand was die ze serieus nam. Ik zeg: laat hem in godsnaam de klus afmaken. Dan praten we verder.

 • Frits Huis

   

  Ik herhaal mijn aanbod om in gesprek te gaan over de Floriade. En dat geldt voor een ieder die op dit forum reageert. Ik heb niets te verbergen, niet voor de gemeenteraad en niet voor de bewoners van Almere. En ja, ik ben een voorstander van de Floriade en wat die onze stad kan brengen. Nogmaals, mijn deur staat wagenwijd open. Het enige wat ik vraag is of u kunt laten weten dat u zo'n gesprek wilt aangaan. Dan zal ik een datum en tijd laten plannen. O ja, ik ga u niets 'uitleggen', want daar heb ik een hekel aan. Gewoon in gesprek met elkaar en of we dan dichter bij of juist verder van elkaar komen, zien we wel. Mijn aanbod geldt overigens ook voor mensen die de reacties op dit forum lezen, maar zelf niet reageren.

  reageer
 • Karel

   

  Dank voor de uitnodiging, maar het voelt niet als iets constructiefs. Praatjes vullen geen gaatjes. Een prestigeproject voor een aantal ambtenaren met Herrema in het bijzonder en waar de meeste Almeerders tegen zijn, zeker als iemand ze expliciet durft uit te leggen hoeveel het de gewone inwoner per persoon zal gaan kosten. Want wij betalen met zijn allen. Het kan zijn dat u niets te verbergen heeft, maar u wilt ook niets uitleggen. Nogal tegenstrijdig en al helemaal niet transparant. We hebben het hier over een groot financieel debacle voor de inwoners van Almere en u als wethouder wilt of kunt niet uitleggen waarom er tientallen miljoenen van ons gemeenschapsgeld, onze belastingcenten, naar een verlieslijdend project gaan. Een bodemloze put ten koste van de stad Almere, dat mogelijk afstevent op een faillissement? Wel lef en ook respect dat u hier aanwezig bent, maar als verontrustende burger zeg ik slechts: geen vertrouwen meer in deze gemeente.

 • Merreha

   

  U gaat niets uitleggen want daar heeft u een hekel aan. Volgens mij is het uw taak om gemaakte keuzes uit te leggen. Want uw keuze leidt er toe dat gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan een project dat nimmer tot winst heeft geleid. De financiële onderbouwing deugt niet hetgeen blijkt uit het opnieuw verhogen van de gemeentelijke bijdrage. Verhoging van de bijdrage terwijl er sprake is van enorm achterstallig onderhoud. Gebrek aan inspraak over de keuze waar het terreinmeester komen. Gebrekkige communicatie. En vooral politieke arrogantie met als doel, alles ter ere en glorie van een politieke carrière. Het gesprek aangaan heeft geen nut want de keuze is gemaakt. U heeft met uw keuze het gat tussen politiek en burger alleen maar vergroot. Ik hoop van ganser harte dat de afrekening plaats vindt bij de volgende verkiezingen. Helaas geen alternatief omdat nagenoeg alle partijen voor de Floriade hebben gestemd. Dus de keuze wordt of niet stemmen of een proteststem. Dankzij uw keuze.

 • Hannes

   

  Dan kan ik u via deze forum aangeven, vanal de jaren van gezwalk geen ene onderbouwing mij nog kan overtuigen!. Want waar draait het uiteindelijk om; is het de Florisde op zich met vraag en aanbod! Of de zo doorgedramde zelfvoorzienende woonwijk wat tussen 2022 en 2027 verder gepland staat!! Waar jaren achter gesloten deuren is bekonkeld!! Daar hoeft men de deur niet meer voor open te houden; om na jaren met een onzekere financiële gezwalk, nu een ware conclusie te trekken! Waarvan de structuur, strategie, en fundamentele kosten, op lange termijn niet is te garanderen: En dat allemaal nog voor een onzekere Floriade van een halfjaar, waar men wereldwijd met alle duurzame technieken, met de Florade achter de feiten blijft aanlopen!! Als men toch een held wil zoeken voor Almere; dan is het Kasteel afbouwen met velen culturele mogelijkheden de juiste strategie; om daar de poort op een waardige manier decennialang open te houden!! ((Jammer dat u een hekel aan uitleggen hebt, dan is een gesprek ook zinloos, want uiteindelijk is dat van een politicus wel zijn taak!!))

 • Mike Almere buiten

   

  Beste Frits, dat clubje waar jij voor staat heet toch " leefbaar Almere" !?. Miljoenen pompen in iets wat maar vaag blijf vanwege onbehoorlijk bestuur. Als ik vel naar de gemeente met de vraagwanneer er aandacht besteed gaat worden aan het openbaar groen in de wijk krijgskunst te horen dat ik dat zelf maar moet dien want het geld is op bij de gemeente. Goed dat er nu iemand van de PVV OPSTAAT om het op te nemen voor de belangen van de almeetse burger. Jij hebt et de mond van vol maar daden ho maar.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Waarom maakt de PVV eigenlijk geen deel uit van het college? Of is dat een lastige vraag?

  reageer
 • jan r. bakker

   

  Geen lastige vraag, maar door jou slechts bedoeld als retorische vraag....

 • H.M Burger

   

  Een politieke partij die op komt voor de belangen van burger hoort niet in de regering, provenciale staten en laat staan in de gemeente raad... Alleen graaiers, leugenaars en hypocrieten hebben zeggenschap in dit land.. Wen maar alvast aan!!!

 • Karel

   

  Eindelijk! Dat werd tijd. De PVV heeft natuurlijk gelijk, maar had dit al veel eerder moeten doen. Nu de SP nog! Weg met die Flopriade. Het reguliere onderhoud in Almere loopt schrikbarend hard achteruit. Verpaupering en verloedering alom, en alles met ons belastinggeld voor een prestigeproject van bepaalde dames en heren op het stadhuis. Herrema heeft op tv in Een Vandaag al toegegeven dat het niet zonder risico is (maar makkelijk praten met onze belastingcenten). Eens met Guderian, dat als de ondernemers in Almere dit zouden moeten betalen, er allang geen sprake meer zou zijn van deze Flopriade. Maar ja, diverse ondernemers plukken straks wel de vruchten.

  reageer
 • Mike

   

  Eindelijk iemand in de politieke almereese arena die opkomst voor de burgers in Almere. Floriade is zoiets als op de dijk staat met een krachtige wind en briefjes van duizend euro in de lucht gooien. De politiek in Almere is al jaren de weg kwijt. Marmer op de vloeren in het centrum terwijl het openbar groen in de wijken niet meet kan opdat het geld op is of besteed moet worden aan geldverslindende projecten. Allemaal egootjes die graag wat die soort zaken op hun CV willen hebben staan. Waar is Frits Huis?

  reageer
 • Frits Huis

   

  Frits Huis is gewoon hier. En altijd bereid in gesprek te gaan met voor- en tegenstanders van de Floriade. Kunnen we het bijvoorbeeld hebben over de vermeende persoonlijke belangetjes van de 'Floriademaffia' (zo subtiel omschreven door de PVV). Mijn deur staat wagenwijd open.

 • Louise

   

  Verkiezingsretoriek. Alsof je onder de contractuele afspraken uit kunt als stad, dan sta je pas echt voor paal. Of je gaat door zonder geld en er komt een sneu evenement, waarvan iedereen dan kan zeggen, zie je wel! Over de ruggen van het college nu de emotie's van de bevolking bespelen, lekker makkelijk. Ik ben benieuwd welke oplossingen en keuze de pvv zou maken als ze een meerderheid zouden hebben.

  reageer
 • jan r. bakker

   

  Lekker goedkoop, een ieder met een afwijkende mening wegzetten als zijnde verkiezingsretoriek of populist. Over de ruggen van de Almeerse inwoners lekker graaien en uitdelen, ook lekker makkelijk. Zo sneu. (behalve voor de vrindjes van o.a Wheiheih van de Vééh Vééh Dééhhh)

 • Flevoburger

   

  Ik ben bang dat men nu al zo ver met het hoofd in de financiële strop hangt dat er geen weg meer terug is. De grote vraag is hoeveel belastinggeld men nog deze bodemloze put in donderd. Laten we in ieder geval afspreken dat we aan het einde van de rit de verantwoordelijken dan ook echt ter verantwoording roepen.....

  reageer
 • Die eindverantwoordelijke zitten dan allang op Curaçao. Hebben daar een huis met uitzicht op de floprada.

 • Jan R. Bakker

   

  Deze motie wordt, hoe voorspelbaar, natuurlijk weggestemd door de overige partijen met al hun Floriade strijkstok belangen, direct en indirect via hun vrindjes. Rest nog slechts de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar ja, dan zal van het stemvee ca. 60 % wel weer niet op komen dagen, i.t.t. de trouwe leden van de huidige regentenkliek. Ook Almere krijgt tenslotte het bestuur dat het verdient.....

  reageer
 • Guderian

   

  Laat de ondernemers in Almere maar betalen. Wedden dat er dan geen floriade komt. Nu wordt er met gemeenschapsgeld een stoot 'adviseurs en specialisten' binnengehaald. Specialisten van wat? Van verlies draaien? Van lak hebben aan de burgerij? Van het verspreiden van desinformatie? Dat lijkt mij niet nodig deze kwaliteiten zijn ruimschoots aan wezig in het almeerse stadhuis.

  reageer
 • Marjan

   

  Hadden nooit aan dit project moeten beginnen kost bakken met geld en nog even en we kunnen zelf het onderhoud aan het groen gaan doen de ber er n klauw is zelfs al opgedoken in Almere-Haven midden in een woonwijk langs de oevers van de sloten maar onderhoud ho maar lekker in floriade pompen

  reageer
 • paul

   

  stop gewoon met die hele floriade de grootste onzin en geld verspilling voor heel almere

  reageer
 • Dirk

   

  en gelijk hebben ze bijde pvv , ze hebben in de raad maling aan alles kost wat t kost geld over de balk smijten voor een flopiade .en straks inwoners opzadelen met de schulden zeker , nu stoppen met deze onzin stekker er uit en geld vrijmaken voor het onderhoud van de stad want de verpaupering van almere gaat gewoon door . mede mogelijk gemaakt door een stel dwazen in de raad .

  reageer
 • Boels

   

  Dit keer heeft de PVV gelijk: de coalitie in de gemeenteraad is de weg kwijt en doet niet meer waarvoor het door de kiezer is ingehuurd. Waarom een bedrijfstak met miljarden omzet gratis een podium bieden? Je zou denken dat de bedrijfstak er wel voor zou willen betalen. Of is de Raad in verwarring en denken ze dat het met onbegrepen kunst te maken heeft?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert