Partijen willen onderzoek naar lekken geheime Floriade informatie

ALMERE
D66 en PvdA in Almere willen een onderzoek naar het lekken van geheime informatie. De afgelopen weken verscheen twee keer een artikel in de lokale krant Almere Deze Week, waar bronnen vertrouwelijke informatie hadden doorgespeeld. Het ging over onderhandelingen tussen de gemeente en de camping- en jachthaveneigenaren, die moeten wijken voor de Floriade.

Volgens D66 en de PvdA kan het niet anders dan dat iemand gelekt heeft uit besloten besprekingen. Daar waren gemeenteraadsleden, ambtenaren en de wethouder aanwezig.

De partijen balen er van dat het nieuws op straat kwam te liggen omdat het de onderhandelingen schaadt. Ze eisen daarom dat er een onderzoek komt naar wie er heeft gelekt aan de krant. Als het lek wordt gevonden dan willen D66 en de PvdA dat er aangifte wordt gedaan. Volgens de partijen gaat het om een "serieus misdrijf" en zou er gevangenisstraf van een jaar voor staan of een boete van meer dan 20.000 euro.

reacties (48)

 • D66 Jan Lems en Pvda John vd Pauw kunnen zelf het lek

   

  D66 Jan Lems en Pvda John vd Pauw kunnen zelf het lek. Waarom mag de bevolking niet weten dat Haddock Jachthaven weg moet: immers haar levensfuncties worden door pvda wethouder Herrema (ex NoordZuidlijn, geen Almeerder) weg genomen: loods, werf, parkeren, zeilschool voor kinderen etc. moeten weg. Er zijn ouders en kinderen die hierom huilen. Hoop dat Sp, pvv, Ap/opa dit kunnen keren.

  reageer
 • D66 Jan Lems en Pvda John vd Pauw kunnen zelf het lek

   

  D66 Jan Lems en Pvda John vd Pauw kunnen zelf het lek zijn om andere partijen in diskrediet te brengen. Overigens waarom mag de burger niet weten dat Haddock Jachthaven wordt geliquideerd ? Haddock wordt in de nieuwe huurovereenkomst van pvda wethouder Herrema alle levensfuncties ontnomen: de werf, loods , parkeren, de zeilschool voor kinderen etc moeten gestopt worden volgens Herrema. Er zijn ouders en kinderen die hebben gehuild bij het vernemen dat de zeilschool weg moet. Dit om te voldoen aan de criteria van BieParis om zichzelf een "wereldtentoonstelling" te mogen noemen ipv Kaalslag Floriade.

  reageer
 • Jaanchi

   

  D66 en PvdA: "serieus misdrijf"? En het wegsluizen van miljoenen aan belastinggeld voor dit bodemloze projekt dan?

  reageer
 • Op Wob verzoek Floriade krijgt u slechts vaag antwoord

   

  Heb Wob verzoeken bij gemeente ingediend. Het is onthutsend maar je krijgt vrijwel geen antwoorden of alleen abstracte vage antwoorden. Vraagt u maar via wob naar de financiële rapportage over de Floriade. Die krijgt u niet......

  reageer
 • Ondemocratisch D66 Jan Lens blokkeert info voor bevolking

   

  D66 jan lems is de partij die het referendum over de Kaalslag Floriade blokkeert. Een klein elitair groepje fractievoorzitters speelt met 144 mio EU Rijks Provincie en Almeers belastinggeld zonder zelf financieel risico te lopen want hebben geen aandelen in de Floriade BV. Deze kleine groep van pvda vd Pauw vvd van Garderen Cda Vd Kroef en jan Lems D66 wil niet dat de bevolking van Almere weet van de hoed en de rand. Daarom wordt over de Kaalslag Floriade alleen de artist impression vertoont en niet de kaalslag plannen en de financiën. Ook wordt gesuggereerd dat de kaalslag bij de camping voor de uitbreiding A6 zou zijn maar deze kaalslag is voor de aanpassingen tBV de Floriade.. De raad heeft bijvoorbeeld van pvda wethouder Herrema nog steeds geen financiële rapportage over de Kaalslag Floriade ontvangen. Bizar. Sp PVV ap/opa willen dat de floriade kaalslag stopt. Maart 2018 verkiezingen.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • ron H

   

  91 reacties bijna een record dan zal mijn bijdrage daar zeker niks meer aan toevoegen ; ik neem lekker wijntje.

  reageer
 • Karel

   

  En dat zelfs in vaksntietijd.

 • Cirefrin

   

  Wanneer gaat de gemeente een enquête houden onder alle Almeerders. Er is zoveel negativiteit ik zou eens en vooral tijd willen weten als gemeente zijnde hoeveel inwoners achter het idee staan van een paar door gedraaide gemeenteraadsleden en hun aanhang. Als je deze enquête op een echt vertrouwde manier hebt gedaan dan kan je pas spreken dat de Almeerder achter het idee staat of niet. Dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de dadelijk ontstane financiële te korten.

  reageer
 • Desieree

   

  Merkwaardig dat je niet mag schrijven dat het overgrote deel van de bevolking juist voor de Floriade is.

  reageer
 • Steven Stedenwijker

   

  Net als bij Facebook en speciale forums lijkt het altijd heel wat maar feitelijk zijn het zeer beperkte groepen en in real-life stelt het niets voor. Het wordt vervelend wanneer politiek en media die marginale groepjes gaan zien als vertegenwoordigers van een grote beweging. Die is er niet. Er is een kleine groep anti-alles anti-floriade met te veel tijd (wegens thuis zitten). Feitelijk wil iedereen in Almere wel eens wat leuks georganiseerd zien. Het centrum is nu veel mooier dan vroeger, mensen komen van ver weg in Almere winkelen. De Floriade zal de stad ook een stuk vooruit brengen. Dat is wat de mensen willen.

 • Bram

   

  Waar baseert u dat op? Ik ken werkelijk niemand die voor de Floriade is, en mijn sociale kring in Almere is groot.

 • Henk Harrema

   

  Waar baseer je dat op? Ik hoor uitsluitend andere geluiden om mij heen. Misschien goed om alsnog een referendum over dit onderwerp te houden. Dan wordt pas echt duidelijk hoe de Almeerders over de Floriade denken.

 • Ed

   

  U mag gerust schrijven dat bijna iedereen de floriade dolgraag wil. Daarmee is het nog niet waar. Ik denk eerder dat het de meeste mensen totaal niet boeit.

 • KC

   

  Dat krijg van achterkamertjes politiek. Zou de PVV weer aan het lekken zijn?

  reageer
 • stop

   

  Geheime informatie lees ik, en dat in het openbaar bestuur, zou toch echt kunnen en of mogen. Inwoners hebben recht op alle informatie, en daar hoort geen geheime informatie over te bestaan. Wethouders en politici die dit goedkeuren zijn ongeschikt voor hun taak.

  reageer
 • Stuffie

   

  Waarom geheimhouding ???, er is toch een wet van openbaar bestuur ?? Gemeentes die geheimzinnigheid vertonen hebben achterbakse gedragingen om de inwoners (lees inkomstenbron) te misleiden en/of voor eigen cultuurbescherming te gaan. Alle besprekingen met wie dan ook dienen openbaar te zijn om deze gemeenten te beschermen tegen wangedrag.

  reageer
 • Iet

   

  Floriade is goed voor Almere. Zeker voor de lange termijn. Laatje niet foppen door de negatievelingen. Als je niet naar kansen kijkt en alleen maar negatief kan zijn, heeft dat gevolgen voor de stad en jullie werken allemaal aan mee. Oh ja. Ik denk dat de wethouder maar wat graag transparent wil zijn, maar dat kan niet omdat Haddock de gemeente kan vervolgen voor het lekken van concurrentiegevoelige informatie. Niets is wat het lijkt. De transparentie komt wel. Even geduld. Moet wel de pers zijn werk doen.

  reageer
 • Wethouder Hekking

   

  Het is zo jammer dat als iemand kritisch altijd als negatief wordt weggezet. Respecteer dat er mensen zijn die kritisch zijn. Kritisch zijn over de hoogte van de kosten, de locatie en de wijze waarop de gemeente omgaat met de ondernemers. U denkt dat een achterhaald concept op langere termijn goed zal zijn voor Almere. En waar nadert u dat op ? In één van uw reacties zegt u dat de negatievelingen van alles roepen zonder de feiten te kennen. U doet dat zelf ook met uw opmerking dat het op termijn goed zal zijn voor Almere. Zonder enige onderbouwing roept u maar wat. Zo ook uw opmerking op de transparantie van Herrema. Ook gebaseerd op niets. Ik ben geneigd te denken dat u in het kamp Herrema zit. Denkt u maar dat het een succes wordt tot ver in de toekomst. Voorlopig ben ik niet overtuigd van het succes en ben ik zeker niet overtuigd dat veel inwoners voor de Flopriade zijn.

 • Karel

   

  U gelooft dus nog in sprookjes. Dat komt goed uit, want naast het geplande Flopriade staat een geruïneerd kasteel, dat was ook zo goed voor Almere. Kansen zijn goed, maar onverantwoorde grote financiële risico's nemen met ons belastinggeld getuigt van slecht bestuur. En dat is wat hier al heel lang gebeurt. Miljoenen, miljoenen verlies dankzij een bodemloze put, een prestigeproject van enkelen op het stadhuis. Want er gaat nog veel meer in worden gepompt dan nu al het geval is, ondanks dat Herrema zegt dat er geen euro meer naar de Flopriade gaat. Almere is hard op weg naar een artikel 12 gemeente. We spreken elkaar na 2022 wel weer.

 • De advocaat

   

  Het is de normaalste zaak dat zaken van een particulier bij de overheid vertrouwelijk behandeld worden.

  reageer
 • Dirk2

   

  De leugen die Floriade heet! Afrekenen in de GR2018!

  reageer
 • Steven Stedenwijk

   

  Belanghebbende zoals Thiel en hun advocaten schakelen gewoon de pers in. Wie anders zou dat doen?

  reageer
 • kees d.

   

  Is Trump langs geweest?

  reageer
 • Jacob

   

  "Lekken geheime Floriade informatie". Wat een kleuterklasje!

  reageer
 • Lampje

   

  Goed dat er gelekt wordt. Komt de waarheid naar buiten. Dat was toch ook wat Rutte bedoelde toen hij niet meer wilde dat de Koningin de formatie leidde? Geen achterkamertjes politiek meer!! Ik concludeer dat het alleen maar erger wordt.

 • Enna

   

  € 20.000 boete. Dat zou mooi zijn. Eindelijk wat inkomsten tegenover de gigantische uitgavenpost. Helaas een druppel op een gloeiende plaat. Alles wat het daglicht niet kan verdragen wordt door de bobo's onder het mom van "geheim" bekonkeld.

  reageer
 • Hein Kemper

   

  De hele gang van zaken rond de Flriade getuigd van onmacht bij ambtenaren Almere. Een gemiste kans om positief project Op de kaart te zetten . Alhoewel eerst voorstander nu tegenstander Aan het worden . Dit niet vanwege al het roeptoeteren over Kosten .

  reageer
 • Emma

   

  Geldt voor mij ook. Als groenliefhebber zag ik aanvankelijk mooie kansen voor de stad als de Floriade zou komen. Maar door alle gedoe rondom de bedrijven, het gedraai, de onwetendheid van betreffende ambtenaren en door het feit dat een nieuwe woonwijk belangrijker lijkt dan een groen Almere op die plek ben ik inmiddels allang geen voorstander meer.

 • Hannes

   

  Een lek uit de geheimzinnige politiek; Dankzij de fundamentele maatschappelijkedemocratie; via de journalistiek en de media!! "Dat komt ervan als men schijnheilig te werk gaat, dat vraagt om problemen, die niet zijn te omzeilen! ((Er bestaat geen geweldige activiteiten meer om de onzekere Floriade/woonwijk op de zo verkeerd uitgekozen locatie nog teweeg te brengen; Het imago heeft nu zijn vertrouwen verloren)) "liquideren dat is de beste oplossing van het gehele financiële scenario debacle!!""

  reageer
 • Hannes

   

  En werkt het concept, waar het voor boedoeld was verder op het Kasteelterrein uit, met alle culturele mogelijkheden; waar men decennialang profijt van zult hebben (de opendag op het Kasteelterrein hebt dat bewezen!!)

 • Ans

   

  Ik heb liever dat ze op zoek gaan naar het lekken van de tientallen miljoenen naar de Floriade. Dat geld kunnen we namelijk veel beter gebruiken.

  reageer
 • Henri

   

  Waar maken ze zich druk over. De miljoenennota lekt al jaren uit. Onderzoek kost geld dat heeft de gemeente niet dus hou op met zeuren.

  reageer
 • Levitt

   

  Openbaarheid mag vooral niet omdat je dan bedrijfsgeheimen van Haddock prijsgeeft. Dan zou Haddock terecht de gemeente voor kunnen aanklagen. Verder geldt dat als onderhandelingen in het openbaar zoden plaatsvinden dat vooral de belastingbetaler de dupe zal zijn. En er is uiteindelijk niets geheim. Als er uit komen wordt het resultaat openbaar en kan de gemeenteraad er over stemmen. Behalve dan het bedrag want dat is concurrentiegevoelige informatie en zal Haddock niet openbaar willen hebben. En verder als je belooft geheimen te bewaren en het niet doet is dat gewoon strafbaar. Iets met integriteit.

  reageer
 • Laurens

   

  Ik weet uit betrouwbare bron dat Herrema als een tiran huishoudt in het stadhuis. Iedere ambtenaar die kritisch is of niet naar zijn pijpen danst wordt weggewerkt.

  reageer
 • Jos

   

  Was dat met Jorritsma niet hetzelfde? Wie heeft de Floriade nu naar Almere laten komen. Niet Herrema, maar Jorritsma. Juist! En iedereen vond haar zo geweldig, maar nu lopen te zeiken. Sorry je bent te laat.

 • Pzaal

   

  De burger mag de werkelijke kosten niet weten. Om het na afloop af te kunnen wimpelen met ,ow sorry klein reken foutje,

  reageer
 • Boels

   

  Herrema, salonsocialist en ouwerwetse regent. D66 een product van de Amsterdams grachtengordel. Pek, veren, rotte eieren en tomaten. Plus afstraffen bij de verkiezingen in maart 2018. Inmiddels overtreedt Almere de privacy regels (persoonsgebonden pasjes afvalcontainers) en de mededingingswet (prijzen gemeentelijk haven niet conform mededingingsregels).

  reageer
 • Bas

   

  Het wordt steeds erger met dat miljoenen kotsenden fiasco cq. project

  reageer
 • Merreha

   

  Alles achter gesloten deuren. Da's lekker open en transparant. Het grote gedram van Herrema mag niet naar buiten komen. PvdA wil niet nog meer schade oplopen voor de verkiezingen. Imitimidatie, dwang en manipuleren, da's wel zo'n beetje in een korte samenvatting het gedrag van het college van B&W van Almere. In het verlengde daarvan het altijd niet te vertrouwen D66. Ik kijk uit naar de verkiezingen in 2018. Hopelijk komen deze twee partijen helemaal niet meer terug in de raad.

  reageer
 • Martin

   

  Tja ... het gepeupel hoeft niet alles te weten. Allemaal lastig. Op ieder 'niveau' achterkamertjes politiek om vertraging, lees; verantwoording, te voorkomen. En nu een onderzoek instellen. Men heeft dus iets te verbergen want openheid kan men niet gebruiken. Angstcultuur en onenigheid bevestigd door het toespelen van info wat niet bestemd is voor de oortjes van de gemiddelde inwoner van Almere. Let op ... er zal nog een beerput opengetrokken worden.

  reageer
 • Jeroen

   

  Bang... bang dat die gemeente ambtenaren zijn dat al die schimmige doordram praktijken uit komen. over 10 jaar als de rookpluimen zijn opgetrokken zijn alle ambtenaren al naar een andere functie zodat niemand.. ik herhaal niemand verantwoording hoeft af te leggen over de miljoenen tekorten die de Floriade gaat opleveren!!

  reageer
 • hans

   

  Dat de Floriade er moet komen, over de ruggen van hard werkende ondernemers is niet verkoopbaar. Maar als de politiek dan ook nog achterbakse spelletjes speelt die niet aan het licht gebracht hadden mogen worden? Het wordt tijd voor nieuwe gemeenteraadverkiezingen.

  reageer
 • Rutger

   

  Maand of 7 en dan is het zover!

 • Karel

   

  Hoe zo geheim ?? Er is openbaarheid van bestuur in de wet opgenomen !!

  reageer
 • Jan

   

  Niemand van de Almeerse bewoners zit te wachten op een geldverslindende Floriade... We kunnen vast weer een verhoging van de WOZ verwachten. De gemeente zou er voor zijn bewoners moeten zijn, in Almere fungeren de bewoners echter als bron van inkomsten om alle onzin plannen van het legertje ambtenaren te bekostigen.... omgekeerde wereld!

  reageer
 • Qwerty

   

  Ik wel, dus gaarne niet namens mij praten aub.

 • Jaja

   

  Twee zogenaamd linksige partijen voor de mensen die direct met hoge boetes en gevangenisstraf gaan dreigen - burgerlijke ongehoorzaamheid was vroeger een groot goed binnen de PvdA. Lekker solidair zijn met de onderdrukte mens in het buitenland, maar binnenlands moet iedereen nu gewoon doen wat ze zeggen blijkbaar. Wees maar eens eerlijk over die amateuristische groitheidswaanzin van jullie, dan maak je nog kans dat mensen luisteren. Bestuurders die dreigen, een veeg teken - het proces is dan belangrijker geworden dan de burger. Triest.

  reageer
 • peter van den bemt

   

  Waar een gevangenisstraf op zou moeten staan, is de schijnvertoning van een Floriade alleen om er een woonwijk te bouwen. Een Floriade die financieel dan ook nog eens geen grenzen kent. Van meet af aan, zijn verantwoordelijken er bewust heel vaag over gebleven. Door de jaren heen is de managementorganisatie een puinhoop gebleken. En er blijkt steeds meer niet in orde te zijn. Gaan D66 en PvdA, zo lekker transparant, nu opeens de lieden bedreigen, die de WAARHEID naar buiten brengen? Hoe diep zijn ze gezonken.

  reageer
 • Pzaal

   

  De burger mag niet weten hoeveel miljoenen het werkelijk teveel gaat kosten deze geldslurpende onzin. Liegen bedriegen en geld over de balk smijten,. Het kan in Almere!

  reageer
 • htg

   

  Laat Omroep Flevoland eens een WOB doen. Naar mijn idee moet Herrema dan wel met de billen bloot. Eigenlijk weet ik het al denk ik.

  reageer
 • WOB - verstrengeling

   

  Ja laat dit heerschap maar eens aantonen met welke advies en onderzoeksbedrijven hij zaken doet. ga dan eens terug welke bedrijven het waren toen deze meneer de N-Z lijn versjteerde. De laatste stap is om in de vriendschapsperiferie van dit heerschap bewegen... knoop dan de eindjes aan elkaar en voila..... zo bestuurt men Nederland.

 • JAB

   

  Beste htg, Iedereen mag een Wob aanvraag doen, dus als je dit zo graag wil kan je het ook zelf doen en niet een andere partij het voor je laten doen.

 • Nonnie

   

  Alsjeblieft, laten we in godsnaam stoppen met de Floriade...Almere gaat er failliet door....of zijn wij burgers de enigen die dit zien aankomen....kom in 2023 dan niet bij mij hé, gemeente Almere...het is om te huilen, dit!

  reageer
 • Wouter

   

  We leven in een land van openbaarheid van bestuur. Hierbij hoort GEEN achterkamertjes gekonkel! Misschien is aangifte tegen het politieke bestuur, en in het bijzonder de verantwoordelijke wethouder Herrema (HALLO, Noord-Zuid-Lijn Amsterdam!) beter op zijn plaats. De kwestie en dossier Floriade begint tekenen te vertonen van belangenverstrengeling en dan mogen de burgers niet weten.

  reageer
 • jan r. bakker

   

  Haha, Almere deze Week heeft gewoon een beroep gedaan op de wet Openbaarheid Bestuur. En over een "serieus misdrijf" gesproken: voor het financiële lek dat hier Floriade heet zouden de verantwoordelijken ook maar eens persoonlijk flink gestraft moeten gaan worden. Maar die aangifte zal de politie wel weer niet in behandeling willen nemen...

  reageer
 • almeredezeweek

   

  "het kan in almere" was het toch?

  reageer
 • Karel

   

  Herrema is toch zo van het transparante? Nogal selectieve verontwaardiging van deze twee partijen. Het gaat bovendien om ons belastinggeld, dus alles wat met de Flopriade te maken heeft, hoort niet stiekem achter geheime deuren te worden besloten. De onaanvaardbare druk die Herrema op een aantal ondernemers heeft uitgeoefend, dáár zou eens onderzoek naar moeten worden gedaan. Is dat allemaal wel correct gegaan? Deze eventuele lekkende ambtenaar (of meer?) verdient alle lof, het geeft aan dat misschien wel meerdere ambtenaren niet achter de methodes van Herrema staan en nog enig fatsoen in hun lijf hebben.

  reageer
 • Nepotist

   

  Wel toevallig dat net de twee partijen waarvan de wethouders er een janboel van maken (behalve dan voor hun prive huishouding) hierover beginnen te huilen...... waarom zou dat zo komen, haden deze mensen zelf belang bij of belang in de besproken deals?

 • hans

   

  Die Floriade stinkt aan steeds meer kanten. Waarom moest dit binnenshuis blijven? Bang om de waarheid te moeten vertellen?

  reageer
 • Geertruida Fossenbelt

   

  Het lek zit waarschijnlijk bij een partij die belang heeft bij mislukken Floriade of beschadigen Herrema. SP en PVV liggen dan voor de hand.

  reageer
 • Fossenberg

   

  Die waren niet aanwezig mevrouw......

 • Merreha

   

  U kunt zo de onderzoekscommissie in. Op voorhand heeft u de schuldigen al gevonden. En u weet dat deze partijen aanwezig zijn bij de onderhandelingen. Misschien wilt u Herrema wel van alle blaam zuiveren. Eerst zeker weten wie betrokken zijn bij de onderhandelingen voordat u ook maar een vinger kunt wijzen.

 • peter van den bemt

   

  Voor zijn beschadiging heeft Herrema niemand anders nodig. Dat doet hij zelf heel overtuigend. Nou ja, voor ons als toeziende burgers dan. Het gemeentebestuur is ziende blind.

 • Volger

   

  Open en transparant alleen wanneer het uitkomt?

  reageer
 • Dirk

   

  zeg Herrema gewoon netjes openkaart niks geheim achter kamertjes politiek houden ,laat de waarheid maar eens naar buiten . hoe hier in almere de bende word belazerd in de almeerse politiek met de flopiade .

  reageer
 • Taxi chauffeur

   

  Hoe kan het in vredesnaam mogelijk zijn om geheime afspraken te maken als er belasting geld van de burger mee gemoeid is, vind het zowiezo een kwalijke zaak dat de ambtenaren die door ons gekozen worden geheimen hebben voor hun kiezers. Dit is je reinste bedrog.

  reageer
 • De advocaat

   

  Wat een flauwekul. Ambtenaren worden iet gekozen en particuliere zaken van een ader zijn vertrouwelijk.

 • Eddy

   

  Verantwoording afleggen en transparantie. Het zijn uw en mijn centen die daar worden uitgegeven. Gelekt...mij lijkt dat iemand heeft gehandeld zoals t hoort in een openbare functie

 • Qwerty

   

  Ambtenaren worden niet gekozen. Raadsleden worden gekozen en daaruit wordt een college van burgemeester en wethouders samengesteld.

 • Bus chauffeur

   

  Ambtenaren worden niet gekozen.

 • Lasse

   

  Het is niet meer dan logisch dat niet alle besprekingen in openheid plaatsvinden. In het belang van de belastingbetaler moeten er soms onderhandelingen plaatsvinden achter gesloten deur met als doel een zo goed mogelijke deal te verkrijgen.

 • Henk24

   

  Dus onderhandelingen over de koop/verkoop van jouw huis zetten we dus voortaan ook gewoon op Marktplaats?

 • Jan

   

  Om we zijn bang dat de waarheid naar buiten komt. Daar is de PvdA niet blij mee. Je kunt liegen en bedriegen maar de waarheid komt altijd boven water. Dus alle kaarten open aub Herrema

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert