'Verziekte bestuurscultuur door burgemeester'

DRONTEN • Zo 5 november 2017 | 19:02 • Zondag 5 november 2017 | 19:02
De bestuurscultuur in Dronten wordt totaal verziekt door burgemeester Aat de Jonge. Dat zegt een groot aantal bronnen, die onafhankelijk van elkaar hun verhaal hebben verteld aan Omroep Flevoland. Het gaat om mensen die jarenlang bij de gemeente hebben gewerkt en direct met de burgemeester te maken hadden, vanuit een politiek-bestuurlijke of leidinggevende functie binnen de gemeente. 

De betrokken personen willen geen van allen bij naam genoemd worden, omdat ze bang zijn voor negatieve gevolgen als ze openlijk hun kritiek op De Jonge uiten.

Kwalijke rol
Het beeld dat de bronnen los van elkaar schetsen, is opvallend consistent. Volgens de geïnterviewden speelt Aat de Jonge als bestuurder een kwalijke rol binnen de organisatie. Dit zou schadelijk zijn voor individuele personen die erbij betrokken zijn, maar ook slecht zijn voor het functioneren van de gemeente Dronten als geheel.

Mensen tegen elkaar uitspelen
Als burgemeester zou De Jonge moeten verbinden en tegenstellingen moeten overbruggen. Maar volgens de bronnen die Omroep Flevoland sprak doet hij juist het omgekeerde. Hij speelt mensen om hem heen tegen elkaar uit en zaait verdeeldheid. Ook spreekt hij kwaad over personen als ze er niet bij zijn. Daarnaast regelt De Jonge alles op zijn eigen manier en duldt hij volgens de geïnterviewden geen tegenspraak. Als dat wel gebeurt, volgen er ontslagen of wordt er op een andere manier afgerekend. Zijn humeur wordt als zeer grillig ervaren, waardoor naaste medewerkers nooit weten waar ze aan toe zijn.

Onveiligheid
Dit alles zorgt voor een verziekte bestuurscultuur, waarbinnen veel onveiligheid wordt ervaren. Het college van B en W functioneert bovendien volgens de bronnen niet als een team en dat heeft een negatief effect op het dagelijks bestuur van de gemeente.  

Slim
De geïnterviewde personen zeggen allen dat de burgemeester erg slim is en dat hij zijn aanpak goed weet te maskeren. Hierdoor is het vaak onmogelijk om de vinger op de manipulatieve bestuursstijl te leggen.
Meerdere bronnen maken overigens een onderscheid tussen De Jonge als bestuurder op het gemeentehuis en De Jonge als burgervader voor de inwoners van de gemeente. Die laatste rol zou hij, in tegenstelling tot de eerste, wel goed vervullen.

Angstcultuur
Het is niet de eerste keer dat er over mogelijke misstanden in Dronten wordt gesproken. In mei dit jaar ontving Omroep Flevoland een anonieme brief van een schrijver die zei namens het personeel te spreken. In die verklaring werd melding gemaakt van een angstcultuur in het gemeentehuis. Pogingen om de problemen intern aan de kaak te stellen zouden slecht ontvangen zijn.

Extern onderzoek
Burgemeester Aat de Jonge herkende zich toen niet in die kritiek. Maar uit stukken waar Omroep Flevoland een maand later de hand op wist te leggen, bleek dat het college van B en W wel degelijk op de hoogte was van de interne problemen.

In een verslag van de ondernemingsraad stond bijvoorbeeld dat de relatie tussen het college van burgemeester en wethouders en de directie genormaliseerd moet worden. 'De nieuwe gemeentesecretaris, die lid is van de directie, moet het vertrouwen van het college terugwinnen', zo viel te lezen in het verslag. 'Dan kan het bestuur weer besturen en de directie en ieder ander in de organisatie weer gewoon zijn werk doen'.

Onderlinge verstoorde verhoudingen
De bestuurscultuur werd opnieuw actueel toen de wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan ruim twee weken geleden uit het college stapten. Dit deden ze vanwege het ontbreken van bestuurlijke geborgenheid en onderlinge verstoorde verhoudingen. De CDA-fractie in de gemeenteraad stelde daarop voor om een extern onderzoek te laten verrichten naar de gemeentelijke organisatie en cultuur. De SP stemde daar mee in, maar de rest van de raad wees het voorstel resoluut van de hand.

Reactie burgemeester
Omroep Flevoland heeft burgemeester Aat de Jonge om een reactie op het verhaal van anonieme bronnen gevraagd. In een schriftelijke reactie laat de gemeente het volgende weten: 'De burgemeester heeft kennis genomen van de beelden en ervaringen die er bij uw anonieme bronnen leven. De burgemeester is van harte bereid om met hen in gesprek te gaan. 
Waar het gaat om de organisatie, wacht het college de uitkomsten van het medewerkersonderzoek af. Waar het gaat om politiek bestuurlijk draagvlak, voelt het college zich gesteund door de gemeenteraad'.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel