Geen EU-subsidie zonder bijvoeren dieren

FLEVOLAND • Di 27 maart 2018 | 13:21 • Dinsdag 27 maart 2018 | 13:21

Zolang er in de Oostvaardersplassen een beleid wordt gevoerd waardoor grote grazers de hongerdood sterven, mag er nooit Europese subsidie naar het gebied gaan. 

Een meerderheid van een commissie van het Europese Parlement in Brussel heeft zich dinsdagochtend geschaard achter dit voorstel van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. 

Voorkomen


De Oostvaardersplassen zijn Natura 2000-gebied als het gaat over het beheer van vogels. De grote grazers vallen onder een ander beheerplan. 
Het gebied krijgt op dit moment geen subsidie van Brussel.
Annie Schreijer wil dit in de toekomst voorkomen: het gebied mag geen subsidie krijgen, zolang dieren niet verplicht worden bijgevoerd of naar andere natuurgebieden worden overgebracht. Zij stelde daarom voor om in een voorstel een beperking op te nemen, die subsidie verbiedt voor gebieden waar dieren de hongerdood sterven.
Schreijer koppelt hierbij bewust het beheer van de vogels aan dat van de grazers.

Europees Parlement


De commissie milieubeheer en gezondheid van het Europees Parlement is het eens met Schreijer-Pierik, maar moet half april nog over het voorstel stemmen. Indien het dan wordt aangenomen, is het aan de Europese Commissie of de beperking wordt overgenomen.

Begin maart riep Schreijer de Europese Commissie op om in te grijpen bij de Oostvaardersplassen om een einde te maken aan 'onnoemelijke dierenleed door langdurige verhongering'.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel