Specialisten voelen zich bedrogen

LELYSTAD • Do 29 november 2018 | 20:50 • Donderdag 29 november 2018 | 20:50

Specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de Lelystadse artsen niet in dienst willen laten treden, hoewel dat volgens hen wel is toegezegd. St Jansdal ontkent dat deze belofte zo is gedaan.

Omroep Flevoland heeft diverse specialisten uit Lelystad gesproken, nadat deze week grote onrust is ontstaan. De specialisten, die anoniem willen blijven, vertellen onafhankelijk van elkaar hetzelfde: de specialisten uit Harderwijk willen de meeste MC-artsen niet overnemen, terwijl dat wel is toegezegd.

Volgens de artsen uit Lelystad, die op één na allemaal in loondienst zijn, heeft curator Alice van der Schee in diverse personeelsbijeenkomsten gezegd dat St Jansdal de specialisten in dienst zou nemen.

Gelijke monniken, gelijke kappen
"De curator heeft uitgelegd dat 70 tot 80 procent van het personeel zou overgaan, inclusief de specialisten, onder het motto 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Die afspraak is onderschreven door bestuursvoorzitter Relinde Weil van St Jansdal, voorzitter Carel Doreleijers van de medische staf en voorzitter Cas Colder namens de vrijgevestigde artsen in Harderwijk", aldus een Lelystadse specialist.

Een collega zegt: "St Jansdal heeft in een vroeg stadium gezegd dat zij na een overname de poliklinieken in Lelystad wil openhouden. Ik heb gedacht dat als ze de poli's openhouden ze ons dan nodig hebben, want in Harderwijk hebben ze niet genoeg specialisten om Lelystad er bij te doen".

Een derde arts geeft aan: "Ik wist dat ze niet zo warm liepen voor overname van het personeel, maar de curator voorspelde dat wij wel zouden meegaan. Er schijnt een document te zijn waarin dat is afgesproken. Ik heb de curator daar naar gevraagd, maar daarop heeft ze geen antwoord gegeven".

Doreleijers van St Jansdal heeft op 22 november tijdens een personeelsbijeenkomst in MC Zuiderzee gezegd: "Mensen die hier in dienstverband zijn, zullen automatisch in dienstverband in Harderwijk stromen en mensen die vanuit dienstverband in Lelystad in een vrijgevestigde vakgroep terecht komen zullen in het Medisch Specialistisch Bedrijf terecht komen. Daar zal nog veel over gesproken moeten worden".

Veto van vrijgevestigde artsen Harderwijk
De verrassing was groot toen Lelystadse specialisten maandagavond vernamen dat hun collega's in Harderwijk hen er toch niet zo maar bij willen hebben. Binnen de medische staf van St Jansdal, die voor de helft bestaat uit artsen in loondienst en voor de helft uit zelfstandige artsen binnen het Medisch Specialistische Bedrijf, zouden de vrijgevestigde specialisten hun veto hebben uitgesproken.

De afgelopen dagen hebben onder meer de vakgroepen chirurgie, orthopedie, gynaecologie, KNO en een deel van de dermatologie al gehoord dat hiervan geen of slechts een deel in Harderwijk kan werken. Met andere vakgroepen lopen tot en met vrijdag nog gesprekken. De artsen vermoeden dat cultuurverschillen ook een rol spelen: 'Lelystad' zou geen goede reputatie hebben in 'Harderwijk'. Ook de artsen van de kaakchirurgie van Spoedeisende Hulp (SEH) worden niet overgenomen. St Jansdal heeft zelfs vorige week twee SEH-artsen van elders aangenomen.'

"Ik kreeg te horen dat ik niet nodig ben. Ik mag solliciteren als er een vacature wordt geplaatst, maar er werd bij gezegd dat ik niet veel kans zou maken", aldus een arts. "Met diverse vakgroepen is zelfs geweigerd om ook maar in gesprek te gaan", zegt een collega. "Dit voelt niet als een mes in de rug, maar als een mes recht in het gezicht. Jansdal doet aan cherry picking: ze halen er uit wie ze willen hebben. In plaats van 80 procent krijgt misschien 20-30 procent nog een baan", merkt een andere specialist op.

Volgens de specialisten is de curator 'des duivels' geweest over de veto van de medici uit Harderwijk.

St Jansdal: overname 80 procent medewerkers niet toegezegd
Omroep Flevoland heeft de raad van bestuur en medische staf van St Jansdal om een reactie gevraagd. Dat hebben zij schriftelijk gedaan.

Op de vraag of er een afspraak of toezegging is om specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, antwoordt voorzitter Relinde Weil van de raad van bestuur:

"Wij hebben vanaf het begin in onze bieding aangegeven wat ons zorgprofiel in zou houden. Hierbij hebben we aangegeven dat hiermee 80 procent van de bezoeken die een patiënt aan een ziekenhuis brengt daarmee op de locatie Lelystad kan plaatsvinden. Er is dus door ons niet toegezegd dat we 80 procent van de medewerkers over zullen nemen. Om de door ons beoogde zorg te bieden hebben we globaal de helft van het huidige personeelsbezetting nodig, waarbij we de intentie hebben zoveel mogelijk huidige medewerkers hun baan te laten behouden, na een korte selectieprocedure."

Over de selectie van specialisten zegt St Jansdal:
"Door het plotselinge karakter van het faillissement ontbreekt de tijd om deze selectie op de normale grondige wijze te doen. De collega’s kennen elkaar niet altijd even goed en de basis om met elkaar een vaste verbintenis aan te gaan is aan beide kanten niet altijd even stevig. Dat kan aan beide kanten een gevoel van onzekerheid geven.

Het feit dat er geen sprake kan zijn van een proefperiode, in verband met opvolgend werkgeverschap, werkt hierbij belemmerend. Waar sprake is van collega’s die elkaar goed kennen en waar wel degelijk een goede basis is, zullen we uiteraard de collega’s uit Lelystad een vast dienstverband aanbieden. Als die basis er (nog) niet is, zal dan ook in eerste instantie sprake zijn van een verdere kennismaking. Gesprekken tussen vakgroepen vinden momenteel plaats of zullen op korte termijn plaatsvinden."

Enkele specialisten uit Lelystad melden dat wel of geen eerdere samenwerking met St Jansdal geen rol speelt: artsen die al in Harderwijk kwamen, zijn niet gevraagd. Artsen die nooit samenwerkten zijn wel gevraagd te komen werken.

De raad van bestuur vervolgt:
"Er was dus geen specifieke afspraak voor de specialisten en wij betreuren het zeer als die indruk er wel is. De afspraak is dan ook niet opgezegd, wel is maandagavond duidelijk geworden dat er behoefte is aan tijd om de collega’s uit Lelystad te leren kennen waar nodig en nuttig. Een selectie is hoe dan ook noodzakelijk, omdat er helaas daadwerkelijk minder specialisten nodig zullen zijn in de nieuwe setting. Een verdere selectie zal ook nodig zijn, om uiteindelijk vakgroepen te creëren die op basis van vertrouwen en respect een duurzame toekomst hebben. Wij begrijpen dat deze selectieprocedure voor de collega’s in Lelystad pijnlijk en onwenselijk is."

Medische staf: keuze is aan vakgroepen zelf
Voorzitter Carel Doreleijers van de medische staf van St Jansdal zegt dat hij en zijn collega Colder maandag aan de medische staf in Lelystad de procedure hebben toegelicht voor overname van de Lelystadse specialisten:

"Het is niet zo dat wij vanuit onze besturen gefiatteerd zouden hebben dat 70 tot 80 procent van de medisch specialisten hun werk kan vinden in de nieuwe organisatie, gezien het feit dat St Jansdal circa de helft van de zorg overneemt."

"In het formeren van de diverse vakgroepen is de onderlinge chemie van zeer groot belang. Dit hebben wij afgelopen maandag in Lelystad nog benadrukt. Daarnaast speelt in deze tijd van steeds toenemende sub-specialisatie binnen verschillende medische specialismen het profiel van een medisch specialist een grote rol. De keuze is echter aan de vakgroepen zélf, het zou bijzonder onverstandig zijn hierin druk op te leggen van buitenaf. Dit geldt voor alle vakgroepen, ongeacht of zij in dienstverband werken dan wel vrij gevestigd zijn."

Over zijn uitspraak tijdens de personeelsbijeenkomst van 22 november zegt Doreleijers:

"Uw citaat is correct. Dienstverbanders die verder gaan in de nieuwe organisatie blijven in dienstverband, bij vrijgevestigden streven wij naar een toekomst in vrije vestiging. Motivatie hiertoe is dat wij binnen vakgroepen werken met het motto ‘gelijke monniken gelijke kappen’. Twee ‘bloedgroepen’ binnen één vakgroep kan in dit perspectief gezien leiden tot onwenselijke situaties die wij willen vermijden. Op dat soort situaties doelde ik met mijn opmerking dat hier nog over gesproken moet worden binnen het MSB".

St Jansdal zich bewust van cultuurverschillen
De raad van bestuur en medische staf zijn zich er van bewust dat de twee ziekenhuizen elk hun eigen cultuur hebben en nu samengaan. Doreleijers schrijft:

"Vanuit Harderwijk zien wij in Lelystad een ziekenhuis met personeel wat het werk doet met hart voor de patiënt. En we zien een enorm loyaliteitsgevoel naar hun ziekenhuis. Dit wordt vanuit Harderwijk gewaardeerd. Wij zitten precies hetzelfde in elkaar. Natuurlijk zullen accentverschillen bestaan in cultuur en hier dient aandacht voor te zijn. Op grond van bovengenoemde twee erg fundamentele uitgangspunten waaraan is voldaan heb ik er echter alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen."

Curator Alice van der Schee heeft niet gereageerd op vragen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt geen partij te zijn in de besprekingen over de formatie.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel