Geboortezorg moet worden verbeterd met speciaal centrum

LELYSTAD • Do 5 december 2019 | 0:16 • Donderdag 5 december 2019 | 0:16

Lelystad moet een gespecialiseerd geboortecentrum krijgen om te garanderen dat de geboortezorg in Flevoland wordt versterkt. Daarvoor pleiten het CDA en PvdA, die hierover woensdagavond moties hebben ingediend in de Tweede Kamer. Dat gebeurde tijdens een kort debat over het advies van zorgverkenner Bas Leerink om de gezondheidszorg in Flevoland stapsgewijs te hervormen.

Beide partijen maken zich grote zorgen over de geboortezorg in oostelijk en noordelijk Flevoland. Die is na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in oktober vorig jaar nog steeds erg kwetsbaar. Het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad heeft namelijk geen afdeling acute verloskunde. Ook is er geen 24-uurs spoedeisende hulp (SEH) meer.

Niet gerust op plannen zorgverkenner
CDA-Kamerlid Joba van den Berg is er niet gerust op dat het pakket voorstellen van zorgverkenner Leerink de situatie verbetert. CDA en PvdA pleiten er daarom voor om het idee voor een bevalkamer in Lelystad door te ontwikkelen tot een gespecialiseerd geboortecentrum. Daarbij hoort ook dat wordt gekeken naar de spoedeisende hulp. Verder moet een tijdelijke financiële bijdrage aan verloskundigen permanent worden gemaakt.

Het idee van een geboortecentrum is dat de vrouw samen met haar verloskundige naar een speciaal voor de bevalling ingerichte kamer kan. Daar is geen gynaecoloog aanwezig, maar volgens Van Den Berg wel allerlei extra apparatuur. Het Kamerlid pleit ervoor dat er nabij het centrum een basispost acute zorg aanwezig is zodat een bevallende vrouw zich niet hoeft te verplaatsen als ze bijvoorbeeld pijnbestrijding wil. Bij complicaties moet ze wel naar het ziekenhuis.

Minister Bruno Bruins vindt het niet aan hem maar aan de zorgaanbieders en verzekeraars om het idee van een geboortecentrum uit te werken, omdat daar ook over het geld wordt beslist.

'Verplaatste thuisbevalling'
Volgens huisarts Wilco Bloed uit Urk is een geboortecentrum slechts een verplaatste thuisbevalling en is het voor Urk geen meerwaarde. Voor vrouwen uit Lelystad kan hij zich wel voorstellen dat het fijn is dat er een ruimte is om te bevallen. Maar omdat er bijvoorbeeld geen spoedkeizersnede kan worden gedaan, is het volgens Bloed slechts een ruimte met licht, water en een douche. Hij zou het voor zijn cliënten dan liever in Emmeloord willen.

Het St Jansdal heeft eerder aangegeven dat er werd gekeken of een geboortecentrum een optie was, maar een woordvoerder zegt dat dat idee weer is losgelaten. Er zijn wel gesprekken met verloskundigen en ziekenhuizen in de regio om te kijken hoe het St Jansdal hen zo goed mogelijk kan ondersteunen. Een geboortecentrum is volgens de woordvoerder nu niet haalbaar.

SP houdt vast aan volwaardig ziekenhuis
De SP vindt dat het St Jansdal en de zorgverzekeraars een plan moeten maken om in Lelystad een volwaardige afdeling spoedeisende hulp en acute verloskunde en kindergeneeskunde terug te brengen. Bij de overname van het MC Zuiderzee zagen St Jansdal en Zilveren Kruis daarvoor geen mogelijkheden. SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt volwaardige afdelingen nodig, omdat Lelystad de ambitie heeft om te groeien tot 100.000 inwoners.

Bruins ontraadde deze motie en zei ook in dit geval dat het aan de regio is om hierover op termijn te besluiten. De minister herhaalde dat hij nog steeds 4,5 miljoen euro beschikbaar heeft voor uitbreiding van de SEH en acute verloskunde.

CDA, SGP en ChristenUnie dienden moties in die moeten garanderen dat de voorstellen van Leerink aan de zogeheten Zorgtafel Flevoland daadwerkelijk worden uitgewerkt en het benodigde geld beschikbaar komt. Bruins vindt dat dit aan betrokken partijen aan de Zorgtafel is, om hierover afspraken te maken. De minister wil van de vorderingen op de hoogte blijven.

PvdA en PVV willen garanties voor ambulancezorg
Tijdens een debat over de acute zorg eerder op de avond dienden PvdA en PVV moties in om de ambulancezorg te verbeteren. De PvdA riep minister Bruins op om permanent geld uit te trekken voor een extra ambulance in Flevoland, zodat ambulances binnen de wettelijke norm van 15 minuten ter plekke kunnen zijn. De PVV vroeg om een oplossing in gebieden waar die norm niet wordt gehaald.
Minister Bruins ontraadde de PvdA-motie, omdat de ambulance in Flevoland volgens hem in 96 procent van de gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijd van een kwartier.

De ChristenUnie deed een oproep om de extra ambulance voor Urk permanent te regelen. Daarop zei de minister dat het van een evaluatie afhangt of die noodzakelijk is. De uitkomst hiervan is in februari bekend.

Spoedpoli
PvdA en VVD pleitten er ook voor om in Flevoland werk te maken van de ontwikkeling van 24-uurs spoedpoliklinieken. Die is niet zo uitgebreid als een volledige spoedeisende hulp, maar wel uitgebreider dan de bestaande spoedpoli bij het St Jansdal in Lelystad. In Spijkenisse bestaan goede ervaringen met de 24-uurs spoedpoli. De minister neemt het idee mee bij de uitwerking van plannen om de acute zorg te verbeteren. Bruins komt hier volgend jaar mee. Hij gaf aan hierover met Flevoland in gesprek te zijn.

De Kamer stemt op 10 december over de moties.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel