Advies zorgverkenner vandaag openbaar

FLEVOLAND • Vr 12 juli 2019 | 0:13 • Vrijdag 12 juli 2019 | 0:13

Hoe kan de zorg in Flevoland in de komende jaren het beste worden georganiseerd? Daarover wordt vanmiddag het advies openbaar gemaakt, dat zorgverkenner Bas Leerink de afgelopen maanden heeft opgesteld. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stuurt het advies dan naar de Tweede Kamer.

Bruins heeft Leerink in januari aangesteld. De minister voerde hiermee een motie uit van CDA-Kamerlid Joba van der Berg. Die vroeg in november direct na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen om een onafhankelijk toekomstverkenner aan te stellen, toen bleek dat in Lelystad een ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde niet langer mogelijk was. Hierdoor ontstond een gat in het zorgaanbod rond Lelystad en Dronten en in Noordoostpolder en Urk. Dit is maar gedeeltelijk ingevuld met de overname van zorg door St Jansdal in oostelijk Flevoland en door Antonius in noordelijk Flevoland.

Bas Leerink is onafhankelijk adviseur bij adviesbureau IG&H, maar was eerder bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, bestuurslid van zorgverzekeraar Menzis en bestuurslid bij het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Scenario's voor korte en lange termijn
Leerink heeft van minister Bruins opdracht gekregen om voor de zomer goed in beeld te brengen hoe de zorg in Flevoland op dit moment is georganiseerd. Vervolgens moest hij bepalen wat er aan zorg nodig en mogelijk is. Daarbij heeft Leerink moeten kijken naar de periode rond 2020 en naar de lange termijn.
Niet alleen heeft hij gekeken naar de ziekenhuiszorg, maar ook de situatie van de eerstelijnszorg met huisartsen en verloskundigen, de ambulancezorg, wijkverpleging, verpleeg- en verzorgingshuizen en maatschappelijke zorg via de gemeenten.

In maart heeft Leerink een zogeheten feitenboek afgerond. Daarin is de huidige situatie in Flevoland in beeld gebracht. Daarna zijn drie zogeheten tafels aan de slag gegaan om plannen te maken over de acute zorg, verloskunde en klinische zorg voor kwetsbare inwoners. Die waren gesplitst in een deel Noord en een deel Zuidoost Flevoland. Vorige week heeft Leerink het advies met alle partijen besproken, maar pas vrijdag wordt het stuk openbaar gemaakt met daarbij een reactie van de minister.

Wat wordt er verwacht van het advies?
Gehoopt wordt dat Leerink duidelijke conclusies trekt en aanbevelingen doet over hoe de spoedeisende zorg en acute verloskunde zo goed mogelijk kunnen worden georganiseerd, ook als volledige terugkeer hiervan in Lelystad misschien niet mogelijk is. Het advies moet ook aangeven hoe Flevoland de zorg rond pakweg 2030 kan organiseren, gebruikmakend van nieuwe technologieën.

Kritiek provincie op werkwijze
De provincie had in april kritiek op de werkwijze van Leerink. Zij vond het feitenboek te algemeen en onvoldoende om goed in beeld te brengen welke zorg nodig is. Ook worden volgens haar de gesprekken te veel gevoerd vanuit het standpunt van de ziekenhuizen en te weinig vanuit de gedachte om samen te werken met andere zorgaanbieders. Verder werd te veel gekeken naar de korte termijn en te weinig naar de lange termijn. In een gesprek in april tussen de provincie, het ministerie en Leerink heeft de zorgverkenner toegezegd rekening te houden met de zorgpunten van de provincie.

Nog meer onderzoeken in de maak
Het advies van de zorgverkenner staat los van de diverse onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Hieraan wordt nog gewerkt, onder meer door de twee curatoren, een commissie onder leiding van professor Van Manen en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De uitkomsten hiervan worden pas in het najaar verwacht.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel