Flevopitch gesloten: op deze vijf onderwerpen kon je stemmen

FLEVOLAND • Ma 25 november 2019 | 12:00 • Maandag 25 november 2019 | 12:00

De eerste ronde van de Flevopitch leverde 36 onderzoeksideeën op en daarop is honderden keren gestemd. Op basis van de uitgebrachte stemmen in de eerste week zijn vijf pitches overgebleven. Deze week konden de vijf indieners hun onderwerp toelichten in de visualradio-uitzending Dit is Flevoland. De mogelijkheid tot stemmen is voorbij.

De redacties van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money en Omroep Flevoland gaan één van de onderwerpen onderzoeken.

● Uitbreiding Lelystad Airport. ‘Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werd er een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd. Stel de sjoemelpraktijken van de overheid aan de orde en krijg een duidelijk beeld van de geldstromen van dit project.’ De indieners van de pitch Leon Adegeest en Ruud Holswilder leggen uit wat ze onderzocht willen hebben.

● In hoeverre vertegenwoordigt de overheid de belangen van de burger bij het tot stand komen van windmolenparken? ‘Het noordelijke deel van de Flevopolder verandert voor de duur van 25 jaar in een grootschalig industriegebied. Windboeren gaan aan de haal met miljoenen euro's subsidie. Businesscase blijft gesloten. De gelegenheidswetgeving (crisis- en herstelwet) walst over burgers heen en ondermijnt elk democratisch recht.’ Paul Kemps en Hans van Veen waren in de studio om hun onderzoeksidee nader toe te lichten.

● De halsstarrigheid van de gemeente Zeewolde. ‘De oppositie van de Gemeente Zeewolde wordt buitenspel gezet als het gaat om het strenge handhavingsbeleid op vakantiepark Horsterwold. Er moet een einde komen aan de extreem hoge handhavingskosten.’ Kijk/luister hier naar de uitleg van Irene de Rijk.

● Onderzoek naar de hoge kosten stadsverwarming Nuon in Almere. ‘Door de Nuon worden op allerlei zaken regels overtreden zoals: vermeden EPC kosten, aansluitkosten zijn veel te hoog, overtreden Warmtewet per 01-01-14. 110.000 inwoners van Almere zijn afhankelijk van stadsverwarming, zij betalen al vele jaren te veel aan monopolist Nuon. Dit moet stoppen.’ Kijk/luister hier naar Henk Heiner en Ed van Weeren.

● Komt het geld van de Jeugdwet van gemeente Lelystad zo efficiënt mogelijk bij de kinderen? ‘De Clientenraad sociaal domein wil meer duidelijkheid over de geldstromen van de jeugdhulp in Lelystad. Met meer inzicht in de geldstromen kunnen we beter adviseren over de jeugdhulp en de bezuinigingen, zodat de jeugd de beste hulp krijgt.’ Sacha van der Linde en Martine Bomhof vertellen over hun onderzoeksvraag.

Tweede stemronde
De tweede stemronde duurde tot vrijdag 29 november middernacht. Vervolgens kiest een redactionele jury één voorstel. De redactie heeft daarin ook een stem, want het is immers een journalistiek project. Uiteindelijk is en blijft de hoofdredactie verantwoordelijk. Zaterdag 30 november maken we bekend welke pitch we gaan uitvoeren.

Als je deskundig bent over één van de onderwerpen, mag je jezelf ook aanmelden. Hulp in het onderzoek kunnen we altijd gebruiken.

Windmolens populair onderwerp
De problematiek rond windmolens in Flevoland blijkt te leven. Zeven pitches hebben hier betrekking op. Ook Lelystad Airport komt geregeld voor. Vijf keer wordt gevraagd hier onderzoek naar te doen. Daarachter volgen de ontwikkelingen rond de Floriade (3 pitches) en het Polenhotel aan de Bosruiterweg in Zeewolde (2 pitches).

Hieronder vind je een compact overzicht van de pitches. Op onze pagina Flevopitches vind je een uitgebreid overzicht.

Windmolens
● Komt het windmolenpark bij de A27 niet te dicht bij de huizen?
● Hoe zit het nu precies met de stallen die gebruikt worden voor de bouw van Windplan Groen?
● Is er sprake van minachting van de boeren richting de bevolking over windmolenparken?
● Worden verduurzaamheidsprojecten (windmolens) gebruikt voor persoonlijk gewin?
● Waarom worden goed werkende windmolens gesloopt?
● In hoeverre vertegenwoordigt de overheid de belangen van de burger bij het tot stand komen windmolenpark?
● Zijn de Flevolandse windmolenparken rendabel?

Lelystad Airport
● Weet de regering wel wat er van komt als Lelystad Airport open gaat?
● Worden dorpen in Dronten slaapdorpen met immigranten door opening luchthaven?
● Wie wordt er nu beter van bij het 'doordrukken' van Lelystad Airport? Welke financiële motieven spelen er?
● Wat zijn de economische gevolgen als de uitbreiding van Lelystad Airport niet open gaat?
● Is er gesjoemeld met de berekeningen voor Lelystad Airport?

Floriade
● Wat wordt er allemaal onder de pet gehouden rond de Floriade (en met name Lumièrepark)?
● Draaien de burgers op voor de kosten van de Floriade?
● Waar gaat toch al dat geld voor de Floriade naar toe?

Polenhotel Zeewolde
● Handelt de gemeente Zeewolde in strijd met bestemmingsplan Polenhotel Bosruiterweg?
● Worden incidenten in het Polenhotel aan de Bosruiterweg in Zeewolde verzwegen?

Overige pitches
● Hoe groot zijn de problemen met betaalachterstanden zorgverzekering?
● Komt het geld voor de jeugdzorg wel op de goede plekken?
● Is de onterecht verleende subsidie aan Dutch Match Cup terugbetaald?
● Houden techreuzen als Philips, Siemen en General Electric ziekenhuizen in een wurggreep?
● Kan Kasteel Almere worden omgebouwd tot zwemparadijs?
● Waarom beslissen senior Ambtenaren nog steeds na 40 jaren wat er in Almere gebeurt?
● Wat zijn de plannen met de ondergrondse parkeergarage onder Hotel Best Western in Almere?
● Wat was de uitkoopsom van de gemeente Almere voor Jachthaven Haddock?
● Rekent NUON te hoge kosten voor de stadsverwarming in Almere?
● Waarom is de gemeente Zeewolde zo halstarrig bij handhaving permanente bewoning?
● Veroorzaakt de grote school Porteum in Lelystad uitstroom leerlingen naar andere scholen in de regio?
● Hoe duurzaam is de voedselomgeving van Almere Stad?
● Handelde de gemeente Lelystad in de jaren '80 buiten het Kadaster om?
● Hoe staat de grondexploitatie van Almere er in 2019 voor?
● Komen de UFO's ons redden?
● Welke rol speelde Annermarie Jorritsma als burgemeester bij de inhuur van Jorritsma Bouw in Almere?
● Waarom komt de Lelyspoorlijn maar niet van de grond?

De pitches die de top vijf niet hebben gehaald, gaan niet de prullenbak in. Er zitten namelijk hele interessante onderwerpen tussen. Wellicht dat we die op een later tijdstip ter hand nemen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel