Positie wethouder Van Wageningen aan zijden draadje

LELYSTAD • Di 10 maart 2020 | 20:20 • Dinsdag 10 maart 2020 | 20:20

De positie van de Lelystadse wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) hangt aan een zijden draadje. Een meerderheid in de gemeenteraad overweegt woensdagavond in een extra raadsvergadering over de vuilstortplaats het vertrouwen in haar op te zeggen, zo hoort Omroep Flevoland van meerdere bronnen.

In het stadhuis is de positie van de wethouder dinsdagavond drie uur lang besproken tijdens coalitieberaad. Na afloop wilde geen van de betrokken raadsleden en wethouders vertellen wat er is besproken. Wel zei SP-wethouder John van den Heuvel dat er in de loop van de dag een persbericht komt. Dat doet vermoeden dat Van Wageningen de eer aan zichzelf houdt en voor de raadsvergadering haar vertrek aankondigt. De vergadering gaat nog wel door, maar duurt mogelijk maar kort.

Zowel coalitie als oppositiepartijen zijn ontevreden over de manier waarop Van Wageningen heeft verzuimd om de gemeenteraad te informeren over uitbreiding van de vuilstortplaats aan de Zeeasterweg. Dat betreft de raadsvergadering van 3 maart, maar ook eerder.

Wat gaat er gebeuren op de vuilstortplaats?
Omroep Flevoland berichtte vorige week dat Afvalzorg al enige jaren met de provincie en gemeente Lelystad in gesprek is om de vuilstort vanaf 2022 uit te breiden. Afvalzorg wil vier miljoen kuub verontreinigde grond, slakken uit afvalovens en asbest in Lelystad storten. Dat komt letterlijk bovenop de 4,3 miljoen kuub die nu al is toegestaan.

De gemeenteraad heeft dit via Omroep Flevoland moeten vernemen en is verbaasd dat het college van B en W er nooit iets over heeft gezegd. Ook niet op 3 maart, toen in de raadsvergadering vragen werden gesteld over de vuilstortplaats omdat Afvalzorg het contract met HVC wilde opzeggen. Afvalzorg zou de ruimte nodig hebben die het afvalbrengstation van HVC in beslag neemt. Van Wageningen zei in de betreffende vergadering dat Omroep Flevoland de volgende dag een reportage over de vuilstort zou brengen, maar zei niet dat die over de uitbreiding van de stortplaats zou gaan.

Wist de wethouder van de uitbreiding?
Een dag na de reportage van Omroep Flevoland liet Van Wageningen de gemeenteraad op 5 maart in een mail weten dat zij voor het eerst over de uitbreiding had gehoord, toen Afvalzorg haar op 3 maart daarover per mail informeerde. Afvalzorg lichtte de wethouder toen in over het interview met Omroep Flevoland, dat over de uitbreiding van de stortcapaciteit zou gaan. Over de uitbreiding zei de wethouder dat "ook het college van Lelystad onaangenaam is verrast en niet op de hoogte was van de uitbreidingsplannen en de intensivering van de stort van Afvalzorg."

De wethouder ontkende dat het college al jaren over de uitbreiding praat, zoals Omroep Flevoland meldde. Van Wageningen herhaalde dit in andere woorden in een schriftelijke reactie aan de redactie: "Er is een aantal jaar geleden gesproken over landschappelijke invulling, zonnecollectoren en landart op het terrein van afvalzorg. Over het intensiveren van afvalstromen is niet gesproken."

De wethouder ontkent: waarom dan toch discussie?
Omdat de wethouder in haar mail aan de raad van 5 maart niet meldt dat Afvalzorg zelf heeft aangegeven dat er wel degelijk al langer over uitbreiding van de vuilstort wordt gesproken. In het mailtje dat Afvalzorg op 3 maart naar de wethouder stuurde om het interview met Omroep Flevoland aan te kondigen, schrijft Afvalzorg: "Het voornemen tot uitbreiding hebben wij al eens eerder met u gedeeld (de heer Rentenaar en mevrouw Van Wageningen)."

Bronnen vertellen de omroep dat de eerste gesprekken al in 2016 plaatsvonden.

Uitbreiding van de stortplaats ligt gevoelig in de raad. Die voelde zich vorig jaar gepasseerd, toen tegen de zin de van de raad er bedrijfsafval uit Amsterdam permanent moest worden gestort.

Staat de positie van de wethouder op het spel?
Ja, zo verneemt de omroep. Diverse partijen willen van haar opheldering over de gang van zaken. Tegelijk heeft een meerderheid grote twijfels of zij wel verder wil met Van Wageningen. De onduidelijkheid rond de stortplaats is namelijk niet de eerste keer dat er kritiek op haar functioneren is. In december 2017 overleefde Van Wageningen een motie van wantrouwen van Leefbaar Lelystad, maar was er felle kritiek op haar aanpak van de jeugdzorg. Vorige week stuurde de raad haar voorstel over het Lelystadse Energie Fonds (LEF) terug naar het college, omdat het onvolledig was.

Elly van Wageningen zit sinds 2006 in de Lelystadse politiek. Vanaf mei 2014 tot mei 2018 was zij wethouder onderwijs, jeugd en duurzaamheid. In het huidige college is zij verantwoordelijk voor onderwijs, sport, gezondheid en duurzaamheid.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel