Afvalinzameling op de schop: dit gaat er veranderen

ALMERE • Wo 15 april 2020 | 21:56 • Woensdag 15 april 2020 | 21:56

Almere staat een aantal grote veranderingen te wachten op het gebied van de afvalinzameling. Zo wordt er waarschijnlijk een eind gemaakt aan de huidige situatie waarbij alleenstaanden evenveel aan afvalstoffenheffing betalen als gezinnen.

Daarnaast zal vanaf volgend jaar betaald moeten worden voor het ophalen van grofvuil, worden afvaldumpingen minder snel weggehaald, en gaan de milieustraten minder vaak open.

Het gaat om voorstellen die het college van B en W heeft gedaan aan de gemeenteraad. Een nieuw systeem is volgens burgemeester en wethouders nodig omdat Almeerders op dit moment nog te veel aan restafval overhouden. Restafval wordt verbrand, wat slecht is voor het milieu en het kost veel geld. Een nieuw systeem moet ervoor zorgen dat afval beter gescheiden gaat worden en de kosten omlaag gaan.

Verschil tussen alleenstaanden en gezinnen
In Almere is het nu nog zo dat ieder huishouden evenveel betaalt aan afvalstoffenheffing. In 2020 is dat bedrag 378 euro. Op het systeem is kritiek omdat het als oneerlijk wordt ervaren dat alleenstaanden net zoveel betalen als huishoudens die uit meerdere personen bestaan. Straks wordt er wel onderscheid gemaakt.

Voor eenpersoonshuishoudens gaat het tarief zo'n 15 procent omlaag, bij huishoudens met twee personen of meer gaat het bedrag zo'n 7 procent omhoog. Dat komt dan neer op 322 euro voor een eenpersoonshuishouden en 406 euro voor een gezin.

Bezuinigingen:
Om kosten te besparen worden daarnaast ook een fors aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld:

- Betalen voor ophalen grofvuil
Nu nog gratis, straks 30 euro (exclusief BTW) per ophaalafspraak.

- Te laat aangeboden bakken niet meer narijden
Op dit moment is het mogelijk om containers die de gemeente volgens inwoners vergeten is te legen alsnog te laten legen. Volgens het college van B en W wordt van die optie veel gebruik gemaakt op het moment dat inwoners hun container zijn vergeten aan de weg te zetten of daar te laat mee waren. Door dit straks niet meer te doen worden kosten bespaard.

- Alle milieustraten tenminste twee dagdelen per week sluiten
Almere heeft op dit moment drie recycleperrons die alle drie de gehele week (met uitzondering van zondag) op hetzelfde moment open zijn. Het plan is om alle perrons twee dagdelen per week te sluiten, en dit zo inroosteren dat er te allen tijde ten minste één perron in de stad open is.

- Stoppen met bladkorven
Elk jaar plaatst de gemeente Almere in het voorjaar blad- en snoeikorven in de wijken. In de korven kunnen inwoners hun snoeiafval kwijt. De gemeente zegt daarover nu: "Door het niet meer plaatsen van bladkorven kan een besparing worden gerealiseerd. Inwoners kunnen blad en snoeiafval dan weer via de GFT-bak aanbieden, naar de recycleperrons brengen of (al dan niet tegen betaling) een ophaalafspraak maken."

- Afvaldumpingen minder vaak ophalen
Almere kent naar eigen zeggen "Een relatief hoog serviceniveau ten aanzien van dumpingen." Deze worden vaak nog dezelfde dag opgeruimd. "Dit vraagt veel inzet en kan ook juist dumpingen in de hand werken", zo schrijft het college. "Door dit serviceniveau te verlagen kan een besparing gerealiseerd worden en wordt bovendien slecht gedrag niet meer beloond of gestimuleerd."

- Geen vergoeding ophalen papier door derden
Scholen, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen ontvangen een bijdrage voor het inzamelen van papier. De gemeente zegt dat dit nog maar door weinig van dit soort instanties wordt gedaan, en wil er helemaal mee stoppen.

- Oud-papier niet meer aan huis inzamelen
Op dit moment wordt eens per maand oud-papier huis-aan-huis opgehaald. Het voorstel is om daar mee te stoppen. Inwoners moeten dan zelf hun oud-papier wegbrengen naar bijvoorbeeld ondergrondse containers.

2023: betalen per kilo?
De maatregelen die het college met ingang van 2021 wil doorvoeren lopen vooruit op een complete wijziging van het systeem in 2023. Er liggen twee opties op tafel.

De voorkeur van het college gaat uit naar een afvalstoffenheffing die wordt gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden restafval. Dit principe wordt ook wel Diftar genoemd. Alle huishoudens betalen bij Diftar een vast tarief én een variabel tarief voor restafval. In steden zoals Apeldoorn, Arnhem en Enschede is het Diftar-systeem al in gebruik.

Of toch achteraf scheiden?
Een mogelijk alternatief is achteraf scheiden van PMD+-afval. PMD+ staat voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval. Dit systeem is gebaseerd op nascheiding, waarbij huishoudens al deze types afval in één gezamenlijke bak mogen gooien. Na het ophalen van de containers wordt het afval vervolgens gescheiden.

Almere heeft in enkele wijken een proef uitgevoerd met PMD+. Dat leverde positieve resultaten op, maar het systeem moet volgens de gemeente op grotere schaal getest worden om te weten of dit een oplossing voor de stad als geheel is. De proef met PMD+ wordt daarom verlengd en uitgebreid.

In het voorjaar van 2022 zal een definitief besluit genomen worden over de keuze voor één van de twee systemen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel