Geert Post verweert zich in raad tegen felle kritiek

URK • Di 29 september 2020 | 9:32 • Dinsdag 29 september 2020 | 9:32

Wethouder Geert Post van Urk wil zich vanavond in een extra raadsvergadering zelf verdedigen tegen de felle kritiek, die een integriteitsonderzoek naar hem heeft geuit. Dat laat hij weten aan Omroep Flevoland.

Het integriteitsonderzoek naar het handelen van Post bij het transportbedrijf van zijn zoon constateert dat hij in strijd met de Gemeentewet en de gedragscode van de gemeente heeft gehandeld. Ook is door zijn gedrag de schijn ontstaan van belangenverstrengeling. De conclusies lijken de positie van Post onhoudbaar te maken. Het integriteitsonderzoek is sinds augustus uitgevoerd op initiatief van burgemeester Ineke Bakker en de fractievoorzitters.

Nevenfunctie in transportbedrijf zoon
Geert Post kwam begin augustus in opspraak, toen bekend werd dat hij een nevenfunctie in het transportbedrijf van zijn zoon nooit had opgegeven bij de gemeente. Hij was vervoersmanager bij JPTRANS URK en de enige bestuurder van een andere BV van het bedrijf.

De onderzoekers van bureau Necker van Naem stellen dat het niet melden van de nevenfuncties in strijd is met de Gemeentewet. Post heeft hiermee de gemeenteraad benadeeld. De uitleg van Post over dat hij was vergeten om de nevenfuncties te melden of dat het niet nodig was, is ontoereikend. "De wethouder neemt zijn eigen norm tot uitgangspunt en dat is hem hierin aan te rekenen", aldus het rapport.

Bovendien was zijn rol veel groter dan "af en toe een ritje", zoals Post deed voorkomen. Zo was hij de afgelopen drie tot vier jaar als vervoersmanager gemiddeld 15 tot 20 uur per week met het bedrijf bezig. Nadat in maart beperkende maatregelen van kracht werden vanwege de coronacrisis, nam de betrokkenheid alleen maar toe. Hoewel het werk niet ten koste ging van de inzetbaarheid van Post als wethouder, heeft een collega-wethouder hem wel er op aangesproken dat zijn hoofdtaak het wethouderschap is.

Post betrokken bij omstreden rit naar Engeland
Volgens het onderzoek heeft Post de afspraken gemaakt "die ten grondslag liggen aan de rit met bloemen naar het Verenigd Koninkrijk op 29 juli." Hij maakte hiervoor de afspraken met de opdrachtgever van het bloementransport in Rijnsburg. Dat had JP TRANS URK benaderd om twee keer per week bloemen te vervoeren naar adressen in Londen. Het Urker bedrijf was bij de opdrachtgever door een andere transportonderneming aanbevolen. Tot 29 juli waren er al drie bloemenritten gemaakt.

Volgens het rapport was zijn zoon niet blij met de ritten naar Engeland, omdat hij niet aanwezig mocht zijn bij het laden en lossen van de vracht. Daarop bood Geert Post aan om de bewuste rit op 29 juli te rijden, maar dat wees zijn zoon van de hand. Bij die rit werd de zoon van Post bij de grens tussen Frankrijk en Engeland aangehouden, toen de douane 419 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen aantrof.
Of Geert Post daarmee wist dat er drugs werden gesmokkeld, zegt het onderzoek niet. Wel zeggen de onderzoekers dat de kans bestaat dat Post te maken krijgt met een justitieel onderzoek.

Schijn van belangenverstrengeling
Het onderzoek constateert ook dat de schijn van belangenverstrengeling heeft bestaan door de rol van Post in het bedrijf van zijn zoon en zijn rol als wethouder. Het gaat hier om zijn verantwoordelijkheid om te handhaven op regels voor het bedrijfsterrein, waarop JP TRANS URK is gevestigd. Dit speelde vooral toen er bij de gemeente via de Bedrijfskring Urk klachten kwamen over het parkeren van de vrachtwagens van het bedrijf op de openbare weg van het bedrijfsterrein.

Hoewel het rapport stelt dat er nooit een formele klacht bij de gemeente is ingediend over belangenverstrengeling, concluderen de onderzoekers op basis van de Gemeentewet en gedragscode dat Post onvoldoende afstand heeft genomen. Hij heeft nagelaten het college over de kwestie te informeren en het dossier over te dragen aan een andere wethouder. "Alleen al het feit van de dubbele betrokkenheid (...) maakt dat Geert Post onvoldoende afstand heeft genomen om (de schijn van) belangenverstrengeling als wethouder te voorkomen."

Ook dubbele pet bij grondaankoop door zoon
Volgens het rapport is er ook sprake van belangenverstrengeling geweest rond de aankoop van grond door zijn zoon. Die stond bovenaan de wachtlijst van de gemeente om grond voor zijn bedrijf te kunnen kopen. Geert Post heeft verklaard dat hij zijn zoon lager op de wachtlijst heeft laten zetten, juist om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat de zoon zou profiteren van het wethouderschap van zijn vader.
Niettemin stellen de onderzoekers dat er te weinig afstand heeft bestaan tussen de privé-betrokkenheid en zijn wethouderschap. Hij heeft in strijd gehandeld met de gedragscode van de gemeente Urk zelf.

Kwestie brengt gemeente schade toe
Samenvattend constateert het bureau dat de invulling van de nevenfuncties door Post schade hebben toegebracht aan de gemeente. Ook de betrokkenheid van Post bij het transport van 29 juli brengt de gemeente schade toe: "De gemeente Urk is door de betrokkenheid van de wethouder bij het bedrijf betrokken geraakt bij een kwestie waar de gemeente niets mee te maken heeft."

Het bureau merkt op dat het er tijdens het onderzoek op is gewezen dat het gedrag van Post niet ongebruikelijk is op Urk. "Ook de zin: 'ik zou hetzelfde doen om mijn zoon te helpen' kwam regelmatig voorbij." Volgens Necker van Naem is het besef onvoldoende aangetroffen dat een wethouder als vertegenwoordiger van de overheid het publiek belang een voorbeeldfunctie heeft.

Geert Post verdedigt zich vanavond in raad
De gemeenteraad van Urk praat vanavond over het rapport en de positie van Post, die zijn functie op 6 augustus heeft neergelegd.
In een korte telefonische reactie aan Omroep Flevoland geeft Post aan dat hij bij deze vergadering aanwezig zal zijn om zich te verdedigen. Er zijn volgens hem te grote verschillen tussen wat de onderzoekers hebben gereconstrueerd en de conclusies die zij daaruit hebben getrokken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel