Deel raad wil kostenplaatje van MFA Botter

LELYSTAD • Di 1 december 2020 | 22:00 • Dinsdag 1 december 2020 | 22:00

Verschillende fracties in de Lelystadse gemeenteraad willen pas een besluit nemen over een nieuwe school met kindcentrum of een multifunctioneel centrum (MFA) in de wijk Botter, als duidelijk is wat de plannen kosten.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. ChristenUnie, D66 en PvdA vinden dat er nu met stoom en kokend water wordt aangestuurd op een keuze.

De raad besprak het collegevoorstel om in de Botter eind 2022 een nieuw gebouw neer te zetten voor christelijke basisschool De Schakel, aangevuld met een gymzaal en kinderopvang van Go!. Dit plan heeft de voorkeur van het college, want de school is snel aan nieuwbouw toe.

Het kindcentrum kan worden uitgebreid met een consultatiebureau en een multifunctionele ruimte van Welzijn Lelystad. Een derde optie is een Multifunctionele Accommodatie, waarin de gereformeerde kerk Het Anker ook een plek krijgt.

Pieter Frankema van Het Anker gaf in de digitale vergadering aan dat de kerk heel graag wil meedoen in het project, omdat maatschappelijke organisaties samen een voorziening opzetten waarvan alle inwoners in de omliggende wijk kunnen profiteren. Dat is volgens Frankema eerder precies de wens van de gemeente en gemeenteraad geweest. In het complex kan de kerkzaal doordeweeks voor andere activiteiten worden gebruikt.

Het Anker wil een miljoen euro bijdragen aan de MFA. Dat geld wordt opgebracht door verkoop van de grond van het huidige kerkgebouw in het Karveel.

Verbazing over 'draai' college
De ChristenUnie vindt het 'mooi' dat verschillende partners een MFA willen realiseren. De fractie is verbaasd dat het na de zomer aangetreden nieuwe college hier nu ineens afstand van neemt. Raadslid Jarno Volmer begrijpt niet waarom het college 180 graden is gedraaid ten opzichte van het standpunt van het vorige college. Hij verwijst naar soortgelijke projecten in het land, waarin een kerk probleemloos in een accommodatie deelneemt.

De ChristenUnie mist daarnaast een financiële onderbouwing van de varianten. Dat vindt ook de PvdA. "De raad krijgt drie scenario's voorgelegd zonder financiële onderbouwing. Op basis van wat moeten wij onze keuze maken?", aldus Bahreddine Belhaj. De uitleg van het college dat deelname van de kerk het plan duurder maakt, begrijpt hij niet: "We horen dat de kerk een miljoen euro wil bijdragen. Dan kan het toch onmogelijk duurder worden?"

D66 vindt dat de gemeente een betrouwbare overheid moet zijn. Volgens Diane Bergman is er anderhalf jaar tussen de betrokken partijen overlegd en heeft de kerk van het vorige college het signaal gekregen dat deelname in de MFA zou kunnen. "De wijken willen heel graag een MFA. Nu dreigt het college dat kind met het badwater weg te gooien door te kiezen voor de simpelste variant van een kindcentrum." Bergman vroeg of er niet tijd kan worden gekocht om uit te zoeken of de kerk wel of niet in het plan past.

Er is nog geen kostenplaatje
Wethouder Madelon van Noort (Mooi Lelystad) gaf aan dat er op dit moment nog geen exact financieel plaatje gegeven kan worden. Het enige dat bekend is, is dat de gemeente eerder 4,2 miljoen euro voor nieuwbouw van school De Schakel heeft gereserveerd. Die nieuwbouw is een wettelijke taak en heeft voor het college prioriteit boven een MFA.

De tekeningen die van het MFA bestaan zijn volgens haar slechts schetsen en geen ontwerptekeningen, waaraan nog geen kostenplaatje hangt. Daarvoor moet ook eerst duidelijk zijn wie precies de gebruikers worden. Realisatie van alleen een school is volgens de wethouder de snelste optie.

Het college maakt bovendien een punt van deelname van de kerk in het complex. Hierdoor komt de scheiding van kerk en staat in het geding. De gemeente moet naar alle partijen toe een neutrale houding aannemen, aldus Van Noort.

Financiële neutraliteit punt voor Mooi Lelystad
Voor D66 is de wens van een MFA en de neutraliteit van de gemeente een enorm dilemma. Voor Mooi Lelystad is financiële neutraliteit een principieel punt: "Voor ons is er geen enkele mogelijkheid voor het realiseren van een basisschool met Het Anker. Nul komma nul", aldus fractievoorzitter Bart Schopman.

De partij heeft een amendement in voorbereiding dat uitgaat van een kindcentrum zonder kerk, maar met een rol voor Welzijn Lelystad. Schopman verwacht dat dit voorstel een meerderheid in de raad krijgt. Andere collegepartijen namen dinsdag niet aan de discussie deel.

Extra vergadering op 8 december
Aanvankelijk was verwacht dat de raad pas op 15 december verder zou praten over het plan. Dit is nu vervroegd naar 8 december, als er twee uur voor de discussie is uitgetrokken.

Op 15 december zou de de raad dan een definitief besluit kunnen nemen, zodat nieuwbouw van De Schakel eind 2022 kan worden gerealiseerd.

ChristenUnie en PvdA waren overigens ontstemd dat de raad er mee heeft moeten instemmen om een feitenrelaas met 75 documenten geheim te verklaren. Dat is volgens de fracties niet transparant en ook niet nodig als namen onherkenbaar worden gemaakt. Volgens de wethouder schrijft de wet geheimhouding voor. Wel komen de stukken in de openbaarheid, nadat de raad een besluit over het plan heeft genomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel