'Minister moet aanvraag natuurvergunning Airport weigeren'

LELYSTAD • Do 25 maart 2021 | 15:53 • Donderdag 25 maart 2021 | 15:53

De natuurvergunning, die Lelystad Airport heeft ingediend om open te kunnen gaan als luchthaven voor vakantievluchten, kan minister Schouten onmogelijk goedkeuren. De aanvraag bevat zoveel fouten en is zo onjuist onderbouwd, dat de minister die wel moet weigeren. Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) in een zienswijze op het stuk.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Visserij) legde de aanvraag in februari ter inzage. Die termijn verloopt maandag. Zij stelde in februari dat de luchthaven in elk geval 10.000 vliegtuigbewegingen met grote vliegtuigen kan uitvoeren, zonder dat de stikstofuitstoot negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden in de omgeving.

SATL voert een reeks argumenten aan, waarom de aanvraag niet deugt. Die komen op drie hoofdpunten neer. In de aanvraag stelt Schiphol Group dat de stikstofuitstoot, die Lelystad Airport nodig heeft om te kunnen groeien, wordt weggehaald bij Schiphol zelf. Dat zou een overschot aan stikstof hebben. Zo kan Lelystad extern salderen bij moeder Schiphol.

'Geen stikstof over'
Volgens Leon Adegeest van SATL klopt dit niet. In het zogeheten referentiejaar 2008 waarop een aanvraag van Schiphol is gebaseerd, had Schiphol helemaal geen stikstofrechten over, zo staat in een stuk van Schiphol zelf, dat is bestudeerd door Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). "Het is dus onmogelijk dat Schiphol overtollige stikstofrechten gebruikt om de groei van Lelystad Airport mogelijk te maken. Integendeel, Schiphol zelf heeft veel te weinig stikstofrechten. Het is dus pure fictie."

Salamitactiek
Een tweede kritiekpunt van de actiegroepen is dat Lelystad Airport een vergunning heeft aangevraagd voor 10.000 vliegbewegingen. Dan past de uitbreiding binnen de milieugrenzen. SATL wijst er op dat het in 2015 goedgekeurde Luchthavenbesluit uitgaat van 45.000 vliegbewegingen, het maximale dat nu is toegestaan. "Daarmee wordt de uitbreiding opgeknipt en dat is juridisch volgens de Habitatrichtlijn niet toegestaan. De uitbreiding tot 10.000 en later naar 45.000 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden", zegt Adegeest. "Door ze nu los te knippen en later een aanvraag te doen voor de resterende 35.000 bewegingen, bedient Schiphol Group zich van salamitactiek."

Door in eerste instantie uit te gaan van 10.000 vliegbewegingen, is volgens SATL ook de stikstofuitstoot van honderden auto's uit de berekeningen weggepoetst. "Daarmee is er toegerekend naar een gewenste uitkomst. Dat hebben we eerder gezien in de milieu effectrapportage, toen er fouten zaten in de geluids- en stikstofberekeningen", stelt Leon Adegeest.

SATL heeft de aanvraag met tien specialisten en juristen uitgeplozen en een uitvoerige zienswijze ingediend bij het ministerie van LNV. "Minister Schouten of haar opvolger kan niet anders dan hier heel serieus naar kijken en er op reageren. Naar onze mening moet de minister de aanvraag weigeren. Als ze dat niet doet, dan blijft er voor ons geen andere weg open dan naar de rechter te gaan en beroep aan te tekenen bij de Raad van State", aldus Adegeest.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel