Nieuwe hobbels voor uitbreiding Airport

LELYSTAD • Wo 21 april 2021 | 13:26 • Woensdag 21 april 2021 | 13:26

Er is opnieuw onduidelijkheid of de uitbreiding van Lelystad Airport wel mogelijk is op de manier zoals Schiphol en het kabinet die in gedachten hebben. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) heeft woensdag twee kritische adviezen uitgebracht over zaken, die indirect met Lelystad Airport hebben te maken.

Het eerste advies gaat over Schiphol zelf. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schiphol willen in een luchthavenbesluit vastleggen waar de milieugrenzen aan het gebruik van de nationale luchthaven liggen.

Een belangrijk onderdeel hierin is de hoeveelheid stikstof die de vliegtuigen en grondactiviteiten op Schiphol uitstoten. De Commissie voor de m.e.r. constateert dat de stikstofberekeningen niet duidelijk zijn. Ze zijn gebaseerd op een lager aantal vliegtuigbewegingen (480.000) dan waarvoor het luchthavenbesluit toestemming vraagt (500.000). Ook zijn verschillende rekenmethoden gebruikt. "De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is overschat", zegt de commissie.

Is er wel stikstofruimte voor Lelystad?
En daar komt Lelystad Airport om de hoek kijken. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Visserij) wil de ontwerp-natuurvergunning van Lelystad Airport goedkeuren. Daarin staat dat Lelystad de benodigde stikstofruimte voor de vakantievluchten kan compenseren, doordat Schiphol een overschot aan stikstofrechten heeft. Die redenering lijkt niet te kloppen, nu de Commissie voor de m.e.r. de berekeningen van Schiphol in twijfel trekt.
Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zei onlangs dat Schiphol geen overschot aan stikstofrechten heeft, maar juist een tekort.

Hoewel de Commissie voor de m.e.r. in haar advies zelf niets zegt over de relatie tussen Schiphol en Lelystad, bevestigt een commissiewoordvoerder dat het inderdaad onwaarschijnlijk is dat Lelystad kan profiteren van een overschot aan stikstofrechten van moeder Schiphol.
Schiphol moet dus voor zichzelf eerst haar huiswerk op het gebied van stikstof over doen. Pas dan zal blijken of er stikstofruimte overblijft, waarmee de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk is.

Gevolgen herindeling luchtruim onduidelijk
Het tweede advies waarover de Commissie voor de m.e.r. kritisch is, gaat over de herindeling van het luchtruim. Die is nodig, omdat er in Noord-Nederland een groter oefengebied komt voor de Luchtmacht en het verkeer naar Schiphol beter moet worden gespreid. De herindeling wordt ook al jaren genoemd als argument dat de omstreden vliegroutes van en naar Lelystad na 2023 zullen gaan verdwijnen.
Minister Van Nieuwenhuizen heeft in januari een voorkeursbesluit ter inzage gelegd, waarin ze de eerste veranderingen voorstelt. In een vervolgfase wordt de herindeling verder uitgewerkt en komt ook in beeld waar vliegroutes zijn ingetekend. Exacte kaartjes met routes ontbreken, hoewel er over Utrecht/Gelderland wel een nieuwe route naar Schiphol is gepland.

De Commissie voor de m.e.r. oordeelt nu dat onvoldoende is beschreven wat de milieugevolgen per regio zijn. Weliswaar stelt de minister tal van maatregelen voor die tot minder uitstoot en geluidsoverlast moeten leiden, maar hoe die precies uitpakken is ongewis. Volgens de woordvoerder zijn er een paar honderd zienswijzen binnengekomen van alle provincies en veel gemeenten, die vragen om duidelijkheid.

Nog geen zicht op betere routes voor Lelystad
Ook hier is er een relatie met Lelystad Airport. Want in het voorkeursbesluit van de minister staat nog niets over de mogelijke nieuwe routes naar de polderluchthaven. Laat staan dat die tot minder overlast leiden voor de buurprovincies, waar de uitbreiding van Lelystad omstreden is. Overijssel diende hiervoor begin maart een kritische zienswijze in.

De provincie, Lelystad, Almere en Dronten hebben eerder ook al een zienswijze ingediend, waarin ze voorstellen doen voor nieuwe routes. Zo wil Dronten de overlast beperken door vliegtuigen van en naar Lelystad later te laten dalen en eerder te laten stijgen. Almere en Lelystad willen dat het bestaande wachtgebied bij Lelystad en Swifterbant opschuift naar het IJsselmeer. Er komen dan minder vliegtuigen over Lelystad en Almere.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel