Conflict tussen Floriade BV en voormalig directeur Sven Stimac

ALMERE • Do 17 juni 2021 | 6:50 • Donderdag 17 juni 2021 | 6:50

Tussen de Floriade BV en Sven Stimac, die enkele maanden directeur was van het evenement, is een arbeidsconflict ontstaan. Stimac zit daardoor 'ziek' thuis.

Nadat eerder al de verrassende mededeling kwam dat hij werd vervangen als directeur, is Stimac nu dus helemaal niet meer bij de voorbereidingen betrokken. Dat terwijl hij wordt gezien als iemand met veel kennis en ervaring als het gaat om het organiseren van een wereldtuinbouwtentoonstelling.

Ingaan op de precieze reden van het conflict wil Stimac niet, hij verwijst door naar een jurist die hij in de arm heeft genomen. Stimac was al ruim voordat hij in december vorig jaar werd aangewezen als directeur werkzaam voor de Floriade, toen in een andere functie.

Stoelendans
In de Almeerse gemeenteraad is eerder uitgebreid gediscussieerd over de hoeveelheid directeuren en hoogte van hun salaris. Boodschap van het college van B en W en de Raad van Commissarissen van de Floriade was toen dat er een tweede directeur naast Stimac geplaatst zou worden. Dat gebeurde niet en Stimac is vervangen door Hans Bakker.

In een brief aan het stadsbestuur schrijft de Raad van Commissarissen dat Stimac iemand is die "Over vele kwaliteiten beschikte, maar niet de juiste man was om de BV door deze zeer woelige periode te loodsen." Wel is een beroep gedaan op Stimac om zich in te blijven zetten voor de Floriade, maar dan in een andere rol. Een teken dat zijn betrokkenheid van belang wordt geacht bij de verdere voorbereidingen.

De 'degradatie' van Stimac speelde voor een vijftal projectmanagers een belangrijke rol bij hun beslissing om te stoppen met de werkzaamheden voor de Floriade. Een volledig vertrek van Stimac omschreven ze toen als 'rampzalig'.

Vroegere directeur werkte laatste maanden slechts part-time
In de top van de Floriade zijn de afgelopen jaren vele wisselingen geweest. Uit informatie die door de Raad van Commissarissen naar de gemeente is gestuurd, blijkt iets opvallends rond voormalig directeur Pieter Cloo.

Te lezen valt dat drie aandeelhoudersvergaderingen in het teken hebben gestaan van de personele bezetting. Waarbij wordt opgemerkt dat Pieter Cloo, die op 2 april vertrok, de laatste maanden van zijn directeurschap slechts 4 tot 8 uur beschikbaar was voor het evenement.

Frustratie over de samenwerking met de gemeente was volgens Cloo de reden van zijn vertrek. Hij kwam met forse kritiek op het college van burgemeester en wethouders. Rond diezelfde tijd speelde ook de discussie over de hoogte van de salarissen van de Floriade-directie.

Mocht Pieter Cloo na april zijn aangebleven, dan zou hij er in salaris op achteruit zijn gegaan. Dit aangezien de Wet Normering Topinkomens alleen voor het eerste jaar een hogere vergoeding toestaat. De precieze hoogte van het salaris van Cloo is nooit bekendgemaakt, maar het zou naar verluid liggen rond de 270.000 euro voor het eerste jaar. Onduidelijk is wat het salaris van Cloo was gedurende de maanden dat hij 4 tot 8 uur per week werkte.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel