Gemeenteraad oneens over woonlocaties arbeidsmigranten

LELYSTAD • Di 21 september 2021 | 23:21 • Dinsdag 21 september 2021 | 23:21

De politieke partijen in Lelystad verschillen van mening over nieuwe regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college van burgemeester en wethouders presenteerde afgelopen voorjaar een plan met daarin strengere regels voor de gebouwen, maar ook voor de arbeidsmigranten en de werkgevers. Doel van de nieuwe regels is het verbeteren van de huisvesting en het tegengaan van overlast.

Dat arbeidsmigranten goede huisvesting nodig hebben en dat arbeidsmigranten belangrijk zijn voor Lelystad, daar zijn de raadsleden het wel over eens. Maar de partijen verschillen vooral van mening over de vraag waar die huisvesting moet komen. Het college stelt voor buiten de woonwijken te gaan zoeken naar mogelijke locaties. De SP en GroenLinks zijn het daar niet mee eens. Huisvesting van arbeidsmigranten moet ook mogelijk zijn in of nabij bestaande woonwijken. GroenLinks en SP stellen dat overlast van arbeidsmigranten mede wordt veroorzaakt door de afgelegen locaties van huisvestingsplekken nu. "Mensen hebben daar niks te doen", zegt Sjaak Kruis van GroenLinks. Overlast kan wat hem betreft beter worden beperkt met goed toezicht.

'Industrieterrein is geschikt'
Eric van Luxemburg van de PVV deelt die opvatting niet. Volgens de PVV moeten locaties voor arbeidsmigranten juist buiten de bestaande woonwijken worden aangelegd. Van Luxemburg onderstreept het belang van arbeidsmigranten voor Lelystad. Maar hij geeft daar ook bij aan dat mensen die tijdelijk in Flevoland wonen hier met een 'andere instelling' verblijven dan permanente inwoners. Volgens de PVV zijn industrieterreinen prima geschikt om mensen te huisvesten. Edwin Hers van de VVD is het daar mee eens. "Er zijn nu ook mensen die op industrieterreinen wonen, dus waarom zouden arbeidsmigranten daar dan niet goed zitten."

Op dit moment wonen veel arbeidsmigranten vaak ongeregistreerd en illegaal in kamerverhuurpanden verspreid door de stad. De woonomstandigheden zijn daar over het algemeen niet goed. De gemeente heeft daarom aanvragen voor nieuwe kamerverhuurpanden en opsplitsing van woningen stopgezet. Het college wil verder dat iemands arbeidscontract niet langer gekoppeld wordt aan het recht op huisvesting. Nu raakt iemand direct na ontslag ook de woning kwijt. Dat zorgt volgens het college vaak voor schrijnende gevallen. De gemeente wil ook meer zicht hebben op wie er in een complex woont. Arbeidsmigranten zouden zich moeten registreren bij de gemeente.

Nieuwe complexen gebouwd
Inmiddels zijn er meerdere nieuwe complexen gebouwd die deels bedoeld zijn voor arbeidsmigranten. Bij Palazzo is inmiddels het complex 'Lars' gerealiseerd met 152 appartementen. Naast dit gebouw wordt momenteel een nieuw complex gebouwd met de naam 'Lily'. Hierin komen 147 appartementen voor mensen die met spoed woonruimte in Lelystad nodig hebben.

De gemeenteraad wil bij de komende raadsvergadering de voorstellen van het college in stemming brengen. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 5 oktober.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel