Floriade-directeur wil beschermd worden tegen schadeclaims

ALMERE • Do 27 januari 2022 | 15:23 • Donderdag 27 januari 2022 | 15:23

Is GroenLinks-wethouder Jan Hoek eerlijk geweest richting de gemeenteraad toen het ging over 10 miljoen om risico's bij de Floriade op te vangen? Die vraag staat donderdagavond centraal tijdens een debat dat is aangevraagd door de PVV. Fractievoorzitter Toon van Dijk zegt ervan overtuigd te zijn dat de uitleg van de wethouder niet klopt. "Hij heeft gewoon staan liegen tegen de gemeenteraad. En dat is natuurlijk een doodzonde."

Van Dijk komt tot zijn conclusie na het inzien van e-mailverkeer tussen sleutelfiguren bij de gemeente en de Floriade. Deze documenten zijn inmiddels ook vrijgegeven voor de buitenwereld.

Waar draait het om?
Het debat van donderdagavond vindt zijn oorsprong bij een mededeling die het college van B en W eind november deed. De boodschap was toen dat de gemeente de Floriade met maximaal 10 miljoen bijstaat in het geval van grote schadeclaims. Dit om te voorkomen dat de Floriade BV failliet gaat.

Zo'n faillissement kan er volgens het college van B en W voor zorgen "dat gedupeerden in de kou blijven staan en dat de doorgang dan wel het welslagen van het Floriade-evenement erdoor in gevaar komt." Twee specifieke risico's worden op dat moment benoemd.

De eerste is de kans dat er door een volledige corona-lockdown te weinig kaarten worden verkocht, of zelfs geld terugbetaald moet worden voor al verkochte tickets. Het tweede scenario is het risico dat bezoekers op het Floriadeterrein letsel oplopen door een ongeluk en een schadeclaim bij het evenement neerleggen.

Directeur vreest schadeclaim
In de documenten die de PVV heeft opgevraagd valt te lezen waarop de 10 miljoen die het college van B en W uittrekt om risico's op te vangen is gebaseerd.

Floriade-directeur Hans Bakker heeft bij zijn aantreden namelijk geëist dat het persoonlijke risico dat hij loopt afgedekt wordt tot een bedrag van 10 miljoen. Bij zijn aantreden was dat door middel van een verzekering geregeld tot een hoogte van slechts 2,5 miljoen.

Bij een BV, wat de Floriade-organisatie is, is het mogelijk dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld bij schadeclaims. Dan zou beslag gelegd kunnen worden op het privévermogen. Voor Hans Bakker blijkt dit reden tot zorg. "Zoals bekend heb ik aangegeven dat ik de functie van statutair directeur van Floriade Almere 2022 BV aanvaard, onder de voorwaarde dat uiterlijk 1 juli er dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van 10 miljoen geldt, of een (aanvullende) vrijwaring is verstrekt door de gemeente."

Bakker stuurt op 1 juli een mail aan wethouders Jan Hoek en Julius Lindenbergh en benoemt dat aan de door hem gestelde voorwaarde niet is voldaan. "Dat vind ik teleurstellend."

Hij geeft aan het ontbreken van de dekking te accepteren tot het moment dat de Floriade "serieus gaat deelnemen aan het handelsverkeer, of het moment waarop operationele risico's worden gelopen door de BV." Bakker noemt als voorbeeld het moment dat de kaartverkoop start, het aangaan van financiële verplichtingen boven de 1 miljoen, en het in gebruik nemen van de kabelbaan. De kabelbaan gaat een paar weken later daadwerkelijk open voor bezoekers van de Floriade Preview Experience.

Onenigheid op het stadhuis
In het gemeentehuis wordt wisselend aangekeken tegen het verzoek van Bakker. Er blijkt geen verzekeringsmaatschappij te vinden die het risico tot een hoogte van 10 miljoen wil dekken.

Gesproken wordt ook over de mogelijkheid van een zogeheten vrijwaringsovereenkomst. Dat is een document waarin wordt vastgesteld dat de directeur gevrijwaard blijft bij schadeclaims. De advocaat van de Floriade BV stelt een concept van deze overeenkomst op en legt die in juni voor aan de gemeente. Daarin wordt ook gesproken over het vrijwaren van de Raad van Commissarissen.

Uit juridisch advies dat de gemeente inwint blijkt dat het afgeven van zo'n verklaring financiële risico's met zich meebrengt. "Met het verstrekken van een vrijwaring ontstaat er voor de gemeente een potentieel financieel risico, dat er voordien niet was (op basis van de ons beschikbare informatie)."

Vraagtekens worden er ook gezet bij de reikwijdte de verklaring. "Kennelijk is nog steeds het idee dat Bakker gevrijwaard moet worden van claims die voortvloeien uit kennelijk onbehoorlijk bestuur door hem in persoon", schrijft een juridisch adviseur van de gemeente. "Ik mag (nog steeds) hopen dat de gemeente hem daarvoor niet zal vrijwaren." Ook de wethouder financiën, Julius Lindenbergh, blijkt terughoudend te zijn om mee te gaan in het verzoek van Bakker.

'Geen moer'
Welke afspraken er uiteindelijk zijn gemaakt als het gaat om het verhogen van de aansprakelijkheidsverzekering of het opstellen van een vrijwaringsverklaring wordt niet helemaal duidelijk uit de vrijgegeven documenten.

Het lijkt erop dat men uiteindelijk is uitgekomen op de manier zoals die eind november naar buiten is gebracht. Dat houdt in dat de gemeente de BV dus met maximaal 10 miljoen bijstaat in het geval van schadeclaims.

Tijdens een debat in december antwoordde wethouder Jan Hoek echter met 'geen moer', toen Toon van Dijk hem vroeg wat de bestuursaansprakelijkheid dan met het ter beschikking stellen van het geld te maken heeft. Later nuanceerde de wethouder dat wel door te zeggen dat de bestuursaansprakelijkheid het startpunt vormde van het proces met de toegezegde 10 miljoen als uitkomst.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel