Groen licht voor huizenbouw Swifterbant-Zuid

DRONTEN • Vr 11 maart 2022 | 6:08 • Vrijdag 11 maart 2022 | 6:08

De gemeenteraad van Dronten heeft ingestemd met de plannen voor woningbouw in Swifterbant-Zuid. De raad stemde voor het voorstel om het bestemmingsplan voor het gebied te veranderen. Zestien raadsleden gingen akkoord met het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders. Daarmee is er groen licht voor de bouw van 700 woningen in Swifterbant-Zuid.

Wethouder Gerrit Jan Veldhoen is verheugd dat de spade binnenkort de grond in kan. "Ik moet eigenlijk de gemeente Dronten en dan vooral Swifterbant feliciteren. Want daar kunnen woningen worden gebouwd. En dat willen ze heel graag."

SP stemde tegen
De gemeenteraad ging niet unaniem akkoord. Zo stemde de SP tegen het plan. Volgens fractievoorzitter Peter Duvekot heeft de gemeente de betrokken partijen onder druk gezet om akkoord te gaan. "Wij zijn niet tegen de bouw van huizen in Swifterbant-Zuid", zegt Duvekot. "Maar we zijn we tegen de manier waarop het plan ontstaan is." Volgens de SP heeft de gemeente Dronten de afgelopen weken betrokkenen onder druk gezet om akkoord te gaan met de bouw van de huizen. "Met stoom en kokend water is de boel erdoorheen gedrukt. Mensen kregen het mes op de keel. En dat is een manier van besturen die we echt niet moeten willen in Dronten."

De SP doelt daarmee op agrarische ondernemers in het gebied. Zij zouden onder dwang akkoord zijn gegaan met maatregelen om de overlast van geluid en stank van de bedrijven in te perken. Zodat de toekomstige bewoners daar geen last van hebben. Die ondernemers zouden hun ongenoegen over de werkwijze telefonisch hebben doorgegeven aan de politieke partijen.

Ontsteltenis bij GroenLinks
GroenLinks is zo ontsteld over de handelswijze van de gemeente dat de partij weigerde te stemmen. Fractievoorzitter Paul Vermast verliet daarom de zaal. "Wij zijn van mening dat het college echt te ver is gegaan om overeenkomsten met ondernemers te willen tekenen", zegt Vermast. "Donderdagochtend werd ze verteld; als u vandaag niet tekent dan is de hele overeenkomst van tafel. Als je als college zo te werk gaat, dat is wat mij betreft een vorm van machtsmisbruik."

Het was voor de partij daarom niet mogelijk om te stemmen, zegt Vermast. "Wij zijn voor de komst van die huizen, daar gaat het niet over. Maar als ik had gestemd over het voorstel, dan had ik daarmee ook de handelswijze van de wethouder goedgekeurd. En dat kan ik niet."

'Niet tekenen bij het kruisje'
Wethouder Gerrit Jan Veldhoen herkent zich niet in de kritiek. Hij zegt de ondernemers helder te hebben uitgelegd wat 'nee' zeggen tegen de plannen kan betekenen. "Als één partij zegt 'ik teken niet', dan betekent dat het aanbod wat de gemeente heeft gedaan komt te vervallen. Dat is geen dreigement, dat is niet tekenen bij het kruisje, het is een constatering. Het stond de ondernemers vrij om niet te willen tekenen, maar dat is dan hun keuze." De wethouder ziet niets in de kritiek van machtsmisbruik van GroenLinks. "Dat is hun mening. Dit past bij onderhandelen. En die ondernemers hoef je echt niks uit te leggen over hoe je dat doet hoor, dat kunnen ze heel goed."

De plannen liggen de komende zes weken ter inzage. Tot die tijd kunnen mensen een zienswijze indienen. "Als dat uitblijft, dan kan na die zes weken de spade de grond in", aldus Gerrit Jan Veldhoen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel