Statenleden niet overtuigd dat varend ontgassen onschadelijk is

FLEVOLAND • Wo 11 mei 2022 | 23:17 • Woensdag 11 mei 2022 | 23:17

Provinciale Staten zijn er allerminst gerust op dat het varend ontgassen van binnenvaartschepen veel minder schadelijk is dan wordt gedacht. Dat bleek woensdagmiddag bij een bijeenkomst op het provinciehuis. Daar gaven twee onderzoekers van Rijkswaterstaat tekst en uitleg over hun onderzoeken naar de effecten van het varend ontgassen op het milieu.

De deskundigen concluderen op basis van berekeningen die zij hebben gedaan dat de uitstoot van alle schadelijke stoffen ver onder alle normen blijft. Er is niets om je zorgen over te maken, maar de Statenleden hebben daar zo hun twijfels bij. Er leven nog veel vragen over de betrouwbaarheid van die geruststellende woorden.

"De onderzoekers hebben modellen gemaakt met daarin berekeningen", zegt Gert-Jan Ransijn van JA21. "En die modellen gaan over de effecten op de waterkwaliteit. Maar die stoffen blijven ergens, namelijk in de lucht. En die ademen we allemaal in." Volgens Ransijn stelt de wet dat je sowieso geen kankerverwekkende stoffen mag lozen. "Hoeveel of hoe weinig dan ook."

De fractievoorzitter van JA 21 vreest dat de uitleg van de onderzoekers het doel heeft om de Statenleden te sussen. "Er wordt gesteld dat er duizenden schepen moeten ontgassen voordat we boven de gestelde normen voor allerlei stoffen komen. Maar de berekeningen zijn niet getoetst. Er is weinig tot geen onderzoek in de praktijk gedaan en de bevindingen zijn ook niet voorgelegd aan het RIVM."

'Veel onzekerheden'
Willem Boutkan van de PVV is ook kritisch op de presentatie van de deskundigen. "Er zitten nog veel onzekerheden in het onderzoek van de deskundigen. Het is gebaseerd op aannames. En er komt pas vervolgonderzoek als de minister hen daar opdracht toe geeft. Iedereen wil van dit varend ontgassen af."

Boutkan is er van overtuigd dat de kosten voor het beheerst ontgassen bij een installatie op de schouders komen van de schipper. "De verladers zullen echt niks gaan betalen zolang dat niet hoeft." Boutkan heeft er weinig vertrouwen in dat het plan van gedeputeerde Cora Smelik om een convenant op te stellen om het varend ontgassen te stoppen wel gaat helpen: "Veel van die eigenaren van de ladingen zitten aan de andere kant van de wereld. En de vraag is of je die kunt meekrijgen als je internationaal niks kunt afspreken."

Gert-Jan Ransijn van JA21 zegt helemaal geen vertrouwen te hebben in het voorgestelde convenant. "Ik geloof wel dat de gedeputeerde haar best doet om iets te regelen met de mogelijkheden die ze heeft. Maar het gaat om tientallen partijen die ze helemaal niet kent. Dat zijn brievenbusfirma's aan de andere kant van de wereld. Zo gaat dat in de scheepvaartwereld. En die partijen storen zich niet aan de publieke opinie."

Varend ontgassen
Tankschepen die minerale oliën of chemicaliën vervoeren, hebben te maken met gassen en dampen die na het lossen in de ladingtanks achterblijven. Bij een volgende reis moeten deze gassen en dampen uit de tank zijn. Schippers gebruiken daarom grote ventilatoren die lucht onder in de tanks blazen. De gevaarlijke stoffen komen dan via de bovenzijde van de ladingtank naar buiten. Deze stoffen zijn gevaarlijk en behoren bijna altijd tot de groep zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel