Vier wethouders die opstapten vanwege Floriade weer terug

ALMERE • Ma 11 juli 2022 | 15:00 • Maandag 11 juli 2022 | 15:00

Vier van de Almeerse wethouders die vorige maand opstapten vanwege het extra miljoenentekort bij de Floriade, worden weer wethouder. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord dat maandagmiddag is gepresenteerd. Alle Flevolandse gemeenten hebben nu een akkoord bereikt.

Het gaat om de wethouders Julius Lindenbergh (VVD), Maaike Veeningen (D66), Roelie Bosch (ChristenUnie) en Froukje de Jonge (CDA). Zij krijgen wel allemaal een andere portefeuille. Nieuwe wethouders zijn Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren), Kees Ahles (Leefbaar Almere) en Alexander Sprong (SP). De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de voordracht van de wethouders-kandidaten.

Bekijk hier: de portefeuilleverdeling van het nieuwe college.

In het coalitieakkoord 'Bouwen aan een gezonde toekomst' wordt beschreven waar de zeven partijen de komende vier jaar op willen inzetten. Zo wil de coalitie bijvoorbeeld 1000 tijdelijke woningen voor mensen die urgent een woning nodig hebben en achterstanden in het groenbeheer aanpakken.

Ook zijn er verschillende onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt. Dat wil de coalitie overlaten aan de gehele raad. Het gaat bijvoorbeeld om de locatie van een buitenzwembad en de vraag of er in de stad een kunstmuseum gebouwd moet worden.

Hieronder een overzicht met enkele hoofdpunten uit het akkoord:

Woningbouw:
- Focus op grootschalige ontwikkelgebieden en terughoudendheid bij bouwen in het groen.

- 1.000 tijdelijke woningen voor de urgente vraag naar sociale woningbouw en woningen voor bijzondere doelgroepen.

- De eerder vastgestelde Woonvisie wordt verder uitgevoerd. Tot en met 2030 wordt ingezet op 24.500 nieuwe huizen. Het aantal ambtenaren zal uitgebreid moeten worden om deze doelstelling te behalen.

Openbare Ruimte & Groen:
- Achterstanden in beheer en onderhoud inlopen.

- Afvaldumpingen aanpakken.

- Meer aandacht voor ecologisch belang bij bomenkap en investeren in vergroening en biodiversiteit.

Milieu & Klimaat:
- Duidelijkheid geven aan inwoners over de energietransitie en alternatieven voor aardgas.
"Voorwaarden zijn onder meer dat de alternatieven voor bewoners betaalbaar zijn, dat er zicht is op duurzame warmte, en dat geen enkel bedrijf een monopoliepositie heeft."

- Inwoners financieel helpen met verduurzaming woningen en sanering asbestdaken.

- Werken aan schone lucht in heel Almere.

Financiën:
- Zoveel mogelijk gelijkblijvende lasten voor inwoners. (Alleen inflatie)

- Leges zo veel mogelijk kostendekkend maken.

- Voldoende sparen om bestand te zijn tegen mindere tijden.

Andere opvallende zaken:
- Een jaarlijkse feestdag in het leven roepen om de diversiteit van de stad te vieren.

- Mogelijk een coffeeshop in Almere Poort/Pampus. Voor Almere Buiten bestaat al de mogelijkheid tot een extra coffeeshop. Totaal komt daarmee uit op vijf. Afgesproken is dat de ChristenUnie niet met de andere coalitiepartijen mee hoeft te stemmen en tegen de uitbreiding van het aantal coffeeshops mag zijn.

- Almere introduceert een transitieverlof voor haar werknemers: ambtenaren die in transitie zijn kunnen daarmee rekenen op betaald verlof tijdens hun geslachtstransitie.

- Sportvissen wordt niet gefaciliteerd door de gemeente. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft.

Niet over alles is men het eens
Wat verder duidelijk wordt is dat er ook een heel scala aan onderwerpen is waar de partijen géén overeenstemming over hebben bereikt. Deze onderwerpen wil de coalitie overlaten aan de raad als geheel.

Aan de gehele raad:
- Locatie- en variantkeuze voor een buitenzwembad.

- De vraag of Almere een kunstmuseum moet bouwen.

- De wijze waarop het beheer en onderhoud vanaf 2026 betaald moet worden. "Een stelselwijziging van sparen naar lenen lijkt daarbij onvermijdelijk."

- Een nieuwe veiligheidsplan en handhavingsbeleid.

- De manier waarop omgegaan wordt met scholen die tot 2023 voor vernieuwing of renovatie in aanmerking komen.

- Ontwikkeling van Pampus tot een nieuw stadsdeel.

- Verdere ontwikkeling van de binnenstad.

- Ontwikkeling van Oosterwold 2.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel