JA21 tegen provincie over dossier Van Peperzeel: "Wees transparanter"

LELYSTAD • Di 19 juli 2022 | 6:00 • Dinsdag 19 juli 2022 | 6:00

Waarom heeft de provincie vorig jaar na vragen niet verteld en zelfs ontkend dat het niet boterde tussen de gemeente Lelystad en de omgevingsdienst tijdens de problemen rond batterij-inzamelaar Van Peperzeel? Die vraagt stelt voorzitter Gert-Jan Ransijn van de Statenfractie van JA21 aan het College van Gedeputeerde Staten. Nu uit stukken blijkt dat er wel degelijk problemen waren, voelt hij zich misleid. "Speld ze maar wat op de mouw, want dan zijn we van ze af", zo vat hij de situatie samen.

Vorig jaar bleek na onderzoek van Omroep Flevoland dat Van Peperzeel eigenlijk niet thuishoort op bedrijventerrein Larserpoort, omdat het werkt met gevaarlijke stoffen die risico's voor de omgeving met zich meebrengen. En dat past niet binnen het bestemmingsplan van het bedrijventerrein.

JA21 vroeg het college van GS toen onder meer of het wel goed zat met de samenwerking tussen de verschillende overheden die toezicht houden op dit soort kwesties, te weten de gemeente Lelystad, de provincie en de omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Het antwoord luidde toen dat het met die samenwerking wel goed zat.

Wantrouwen
Uit stukken die Omroep Flevoland onlangs in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), blijkt dat beeld niet te kloppen. Zo heerste er wantrouwen tussen de ambtenaren van de gemeente Lelystad en de omgevingsdienst, In de stukken is onder meer te lezen dat de gemeenteambtenaren twijfelden aan de deskundigheid en betrouwbaarheid van de omgevingsdienst.

De berichtgeving is voor Ransijn reden om opnieuw vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Waar overheden werken is volgens de politicus altijd wrijving maar dan moet dat niet ontkend worden. Hij noemt het zorgelijk. "Want als je over zoiets kleins het al anders moet voordoen dan dat het in werkelijkheid is, hoe zit het dan met de grote dossiers?".

'Wees transparanter'
Er moet wat betreft Ransijn iets veranderen aan de cultuur van de provincies. "Wees transparanter. Als er dingen niet goed gaan, als er wrijving is, vertel dat gewoon." Volgens hem zal iedereen dat kunnen herkennen en moet de overheid ook menselijker worden. "En dan kunnen wij als Staten ook ons werk blijven doen."

Het bedrijf Van Peperzeel valt niets te verwijten, zo benadrukt Ransijn. In januari kreeg Van Peperzeel te horen dat het op bedrijventerrein Larserpoort kan blijven. De activiteiten passen dan wel niet binnen het geldende bestemmingsplan, maar op basis van het zogenoemde overgangsrecht kan de inzamelaar van accu's en batterijen toch op de huidige locatie doorgaan.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel