Raad wil verslaafdenopvang in Poort niet heroverwegen: omwonenden boos

ALMERE • Vr 7 oktober 2022 | 6:00 • Vrijdag 7 oktober 2022 | 6:00

Bewoners van Almere Poort zijn boos en verontwaardigd omdat de Almeerse politiek niet naar een alternatieve locatie wil zoeken voor verslaafdenopvang Domus. Donderdag werd een burgerinitiatief hierover besproken tijdens de Politieke Markt, maar een grote meerderheid bleek tegen.

Bij Domus vangt het Leger des Heils verslaafden op die psychiatrische zorg nodig hebben. Op dit moment zit de opvang in Almere Centrum, maar dat is volgens de gemeente niet optimaal. Er zitten te veel verschillende instanties bij elkaar in de buurt en dat zorgt voor overlast. Daarom moet de opvang verhuizen. In de nog te bouwen opvang in Almere Poort zouden 36 mensen kunnen verblijven. Ze mogen er ook drugs gebruiken.

Mogelijke opvanglocatie in Poort

Bewoners van Almere Poort startten een petitie tegen de opvang in hun buurt die 2300 keer werd ondertekend. Vorige week werd er ook al over vergaderd en toen bleek dat er fouten gemaakt zijn in het participatieproces. Verantwoordelijk wethouder Froukje de Jonge bood haar excuses daarvoor aan, maar zij gaf aan nog steeds achter het besluit te staan.

Onrust op publieke tribune
Verschillende partijen gaven aan dat er al twee jaar gezocht is naar een nieuwe locatie en dat uit 30 potentiële plaatsen deze als beste naar voren kwam. Bovendien, zo werd betoogd, zit sowieso niemand uiteindelijk te wachten op een verslaafdenopvang in de 'achtertuin'. Terwijl de partijen hun standpunten verwoordden moest de voorzitter meerdere keren de tribune toespreken. Daar was namelijk boegeroep te horen en werden er opmerkingen gemaakt.

"We worden gewoon met onze rug tegen de muur gezet, zo van dit komt er, punt!"

— Lesley van Hilten, indiener petitie

Alleen de PVV en Forum voor Democratie wilden mee in het voorstel van het burgerinitiatief om de locatie opnieuw te overwegen. Vooral omdat er door de fouten in het participatieproces weinig draagvlak in de omgeving zou zijn. Andere partijen waren het eens met de kritiek op het participatieproces, maar gaven aan dat er al goed onderzoek gedaan is naar alternatieve locaties. Een nieuw onderzoek zou dus geen nut hebben.

PvdA-er Aya Selman gaf in haar betoog aan de zorgen van de bewoners over deze doelgroep te begrijpen. In eerste instantie was ze dan ook geneigd om met het burgerinitiatief mee te gaan en dus op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Toen ze, naar eigen zeggen, meer onderzoek deed naar de doelgroep veranderde haar mening. Ze raadde de bewoners van Almere Poort aan dat ook te doen.

Overlast vaak niet van Domus
Door verschillende raadsleden werd ook geopperd dat de overlast die in het centrum wordt ervaren juist niet bij Domus vandaan komt. Dit beaamt Luc Tanja van het Leger des Heils, waar Domus onder valt. "De overlast die in het stationsgebied voorkomt is vaak juist niet afkomstig van de Domus. Er zit daar een dag- en nachtopvang en er zitten andere instanties in de buurt wat er voor zorgt dat er te veel interactie ontstaat."

Het besluit van de raad zorgde ook na de vergadering nog voor verhitte gesprekken tussen raadsleden en bewoners. Initiatiefnemer van de petitie Lesley van Hilten denkt dat dit vooral komt omdat de bewoners zich niet gehoord voelen. "Wat wij vooral heel teleurstellend vinden is dat de gemeenteraad volledig voorbij gaat aan het gebrek aan participatie. We hebben onze zorgen niet kunnen uiten en onze vragen niet kunnen stellen. We worden gewoon met onze rug tegen de muur gezet: dit komt er, punt!"

Participatieproces opnieuw
Tijdens de raadsvergadering opperde van Hilten nog of de tijdelijke Dag- en Nachtopvang in Poort niet gewoon kan blijven, in plaats van Domus. Omdat de vergadering al bijna was afgelopen was er geen tijd om dit verder te bespreken. Wat haar betreft wordt die optie overwogen en zal ook het gehele participatieproces overnieuw worden gedaan. "Daarbij een open participatie, dus niet zeggen: 'dit is de locatie en u kunt wel wat zeggen maar daar wordt niks mee gedaan'."

De wethouder had vorige week al toegezegd om alsnog met de bewoners in gesprek te gaan. Ook zal er op 14 november een informatieavond worden gehouden voor bewoners, ondernemers en betrokken partijen in Poort. Verder drongen partijen er op aan om een goed veiligheidsplan en leefbaarheidsplan te maken waarin staat hoe eventuele overlast kan worden beperkt.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel