Plan voor open verbinding tussen Oostvaardersplassen en Markermeer goedgekeurd

LELYSTAD • Do 20 oktober 2022 | 13:42 • Donderdag 20 oktober 2022 | 13:42

Het plan voor een open verbinding tussen het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen is door betrokken ministeries goedgekeurd. Deze Oostvaardersoevers moeten ervoor zorgen dat vissen zoals palingen en snoeken heen en weer kunnen zwemmen van diep naar ondiep water. Dat is goed voor het ecosysteem.

Ook ontstaat door de verbindingen een groot merengebied met zoetwater, waar meer plaats is voor het toenemend aantal recreanten.

Het waterpeil in het voedselarme Markermeer ligt veel hoger dan dat van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. De Oostvaardersdijk scheidt de natuurgebieden. Tot nu toe kunnen vissen en andere dieren niet heen en weer zwemmen. Door de aanleg van waterinlaten, vispassages en natuurlijke verbindingen tussen land en water moet daar verandering in komen. Vissen kunnen zich dan voortplanten in het moeras van de Oostvaardersplassen. In luwtes onder water kunnen schelpdieren en waterplanten zich ontwikkelen.

De Oostvaardersoevers maken deel uit van de landelijke Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een programma om natuur, waterveiligheid en economie in de grootste watergebieden van Nederland te versterken. De provincie gaat samen met onder meer Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het waterschap aan de slag.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel