Politiek heeft grote zorgen over Flevolands stikstofdossier

FLEVOLAND • Zo 29 januari 2023 | 20:36 • Zondag 29 januari 2023 | 20:36

Politieke partijen in Flevoland maken zich grote zorgen of de provincie op tijd de stikstofproblemen in onze regio kan oplossen. Ook vinden ze dat snel duidelijk moet worden hoeveel de landelijke overheid mee gaat betalen aan maatregelen die de uitstoot van stikstof door onder meer boeren en bedrijven in Flevoland moeten terugdringen.

Op 1 juli moeten Flevoland en de andere provincies elk een gebiedsplan presenteren, als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met dit programma wil de landelijke overheid de natuur de kans geven om zich te herstellen en versterken. Ook moet de kwaliteit van water en bodem verbeteren en wil Nederland meer doen tegen klimaatverandering.

Omdat de water- en bodemkwaliteit en stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden niet overal in het land hetzelfde is, is volgens het Rijk een gecombineerde aanpak nodig om de doelen te bereiken. Gedeputeerde Harold Hofstra liet afgelopen week aan Omroep Flevoland weten dat de gesprekken over deze gecombineerde aanpak in Flevoland nog moeten beginnen: "Flevoland kiest ervoor om ruimte te geven aan de samenleving – agrariërs, organisaties, bedrijven, particulieren – om bij te dragen aan het provinciale gebiedsprogramma. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd. De provincie zal deze inbreng meenemen in de totstandkoming van het gebiedsprogramma."

Dat er nog met de betrokken partijen over aanpak van natuurherstel, waterkwaliteit en de vermindering van uitstoot van stikstof moet worden gesproken, vinden meerdere politieke partijen veel te laat. Tot nu toe is er alleen met boeren gesproken en uitsluitend over stikstofreductie.

Wat zeggen de partijen?
Sjaak Simonse van de SGP heeft niet veel vertrouwen in het proces: "Er zijn op dit moment wel hele goede gesprekken met boeren gaande over het stikstofgedeelte. Anderzijds hebben we heel veel doelen gekregen op klimaat- en waterkwaliteit. Die doelen zijn nog helemaal niet helder en de instrumenten die de provincie moet gebruiken moeten juridisch houdbaar zijn. Dus dat plan gaat echt never nooit niet lukken."

Ook Corina Straatsma van GroenLinks heeft zorgen over het proces. "In de stikstofaanpak hebben we misschien nog wel vertrouwen, omdat daar al twee jaar over gepraat wordt met vijfentwintig boeren. Wat er nog bij is gekomen, is het verzoek vanuit het ministerie om ook de problemen op het gebied van bodem- en waterkwaliteit en natuurherstel op te lossen. De vraag is of dat allemaal gaat lukken voor 1 juli."

"Dat klopt. Het is kort dag", vindt ook Yvonne den Boer van D66. "We moeten naast het stikstofprobleem ook de andere vraagstukken oplossen. Het zou heel vervelend zijn als we dit jaar komen met het stikstofvraagstuk en over een half jaar met de bodemkwaliteit en daarna weer met de waterkwaliteit. Dus wij snappen dat het in zijn geheel moet worden aangepakt maar, er wordt wel heel veel van het college gevraagd."

"Als PVV hebben wij natuurlijk vanaf het begin geen vertrouwen gehad in het hele stikstofverhaal, dus laat staan in dit proces", zegt Willem Boutkan van de PVV. "De gedachte achter dit verhaal is nog steeds niet duidelijk. Het baart ons grote zorgen dat alles op een hoop wordt geveegd. We gaan nu stikstof inleveren ten gunste van allerlei andere zaken dan natuur, terwijl het daar eigenlijk voor bedoeld was."

"Als we nu nog moeten beginnen met praten, dan vind ik dat wel heel erg laat", aldus Henri van Ulsen van de VVD.

Hoeveel geld krijgt Flevoland hiervoor?
In totaal trekt het Rijk 24,3 miljard euro uit voor gebiedsplannen in Nederland. Overijssel maakte begin januari bekend dat die provincie 5 miljard euro wil van het Rijk. Ook andere provincies zoals Gelderland, Limburg en Zeeland dienden al een bedrag in. Flevoland heeft nog geen concreet bedrag neergelegd. Onacceptabel, vinden sommige partijen.

"Wij hebben in de vergadering van 11 januari gezegd dat de gedeputeerde best wel wat steviger met zijn vuist op tafel mag slaan, in de trant zoals Overijssel dat gedaan heeft", aldus Sjaak Simonse van de SGP.

"Dat baart mij zeker zorgen, want je moet er wel bij zijn", zegt Corina Straatsma van GroenLinks. "Het is goed om een stevig signaal te geven naar de overheid. Als je dit allemaal wilt, gaat je dat wel geld kosten."

"Het is feite bizar, dat er nog geen bedrag ligt", zegt Sylvia Kers van de Partij voor de Dieren. "Er moet duidelijkheid komen. Niet alleen wat gaan we doen, maar ook wat gaat het kosten."

"Er moet spoed gemaakt worden om geld te reserveren voor het aankopen van stikstofrechten voor de PAS- melders om die te legaliseren", zegt Niek Beenen van JA21.

"Ik vind dat wij daar erg laat mee zijn", zegt Henri van Ulsen van de VVD. "Het plan en een bedrag hadden er al lang moeten liggen. Flevoland had als landbouwprovincie moeten laten zien dat wij willen inzetten op innovatie."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel