Op naar 15 maart: Flevoland vangt veel asielzoekers op, is er nog ruimte over?

FLEVOLAND • Ma 6 maart 2023 | 17:31 • Maandag 6 maart 2023 | 17:31

Nog minder dan tien dagen en dan is het zover: de Provinciale Statenverkiezingen. Stemmen Flevolanders dit jaar op een oude vertrouwde partij of op één van de vijf nieuwkomers? De zeventien partijen proberen zich te profileren op een verscheidenheid aan thema's. Van arbeidsmigranten tot zonneparken.

Maar hoe bepaal je of de ideeën van partijen realistisch zijn? En hebben de toekomstige Provinciale Statenleden überhaupt iets te zeggen over elk onderwerp? Om deze vragen te beantwoorden licht Omroep Flevoland tot de verkiezingsdag verschillende verkiezingsthema's uit. Vandaag: Moet de provincie zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra?

Meer dan drieduizend opvangplekken
Op dit moment zijn er drie asielzoekerscentra in Flevoland geopend. In Luttelgeest in Noordoostpolder worden duizend asielzoekers opgevangen. In Dronten huisvest het azc 1.300 asielzoekers en in Almere is er plek voor 1.250 mensen. Daarnaast is er de noodopvang op het terrein van Walibi waar plek is voor 1.500 asielzoekers. Deze laatste locatie sluit wel deze maand.

Verder wordt er in Zeewolde gewerkt aan de heropening van het azc aan de Bosruiterweg. Tussen 2015 en 2019 werden daar al honderden asielzoekers opgevangen. En later dit jaar moeten er opnieuw zeshonderd mensen terechtkunnen.

Daarnaast speelt ook nog de vraag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor een nareizigerscentrum in Noordoostpolder. Hier kunnen driehonderd familieleden van statushouders tijdelijk terecht voordat hun families definitief worden herenigd. Dit idee ontstond nadat het plan voor een aanmeldcentrum zoals in Ter Apel, naast het huidige azc, afketste. Op dit moment is er nog geen goede locatie gevonden voor de nareizigers. Het is wel duidelijk dat de provincie Flevoland zich hard inzet om veel asielzoekers te kunnen herbergen. Maar is het ook een keer genoeg?

Wat vinden de partijen?
Het Kieskompas stelde partijen de vraag of de provincie zich moet verzetten tegen extra asielzoekerscentra. De meeste van de zeventien verkiesbare partijen zijn het met deze stelling eens. De SGP en Krachtig Flevoland reageerden neutraal op deze stelling. Opvallend is dat van de huidige coalitiepartijen alleen de VVD wil dat de provincie zich tegen meer azc's verzet.

De reden die de VVD aanvoert is dat de provincie naar verhouding al veel asielzoekers opvangt: "Flevoland vangt in verhouding tot andere provincies veel asielzoekers op, daar staan wij achter, maar wij vinden dit nu genoeg." De SP deelt deze mening: "Iedere gemeente in onze provincie vangt asielzoekers op en dat is een voorbeeld voor de rest van Nederland." (Urk en Lelystad vangen geen asielzoekers op, wel worden statushouders en Oekraïense vluchtelingen gehuisvest, red.)

De PVV is in tegenstelling tot de SP en de VVD ook tegen de huidige opvang: "AZC’s betekenen veel ellende en overlast. De alsmaar groeiende toestroom van asielzoekers is de grootste oorzaak van heel veel problemen in Flevoland." Ook Forum voor Democratie wil de vergunningen voor huidige azc's intrekken. BVNL, Sterk Lokaal Flevoland en 50PLUS willen dat Nederland meer werk maakt van opvang in de regio.

Wie biedt een warm welkom in Flevoland?
Vijf van de zes huidige coalitiepartijen willen dat de provincie zich niet verzet als er vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers de vraag komt voor extra opvanglocaties. Dit zijn GroenLinks, het CDA, de PvdA, ChristenUnie en D66. Ook de Partij voor de Dieren sluit zich hierbij aan. Verantwoordelijkheid nemen is daarbij een terugkerende uitspraak.

De ChristenUnie wil dat iedereen beseft hoe goed we het in Flevoland hebben: "We zijn gezegend met een land waar vrede en welvaart is. Dit is niet vanzelfsprekend. Jaarlijks vluchten tienduizenden mensen naar Nederland, omdat ze in hun eigen land vervolgd worden vanwege oorlog, afkomst, geloof, politieke overtuiging of geaardheid. Het opvangen van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van alle provincies. Tot op heden heeft Flevoland zijn verantwoordelijkheid in verhouding tot de inspanningen die een aantal andere provincies hebben genomen ruimschoots ingevuld." Ruimte voor nieuwe opvang zou er wel kunnen komen, als de andere provincies ook hun best doen.

Het CDA wil een nieuw azc niet per se tegenhouden, maar het wil in de provincie niet meteen de kar trekken: "Wij vinden dat de zes Flevolandse gemeenten hun eigen rol daarin op moeten pakken, waarbij de provincie eventueel een coördinerende rol kan spelen."

GroenLinks noemt concreet het potentiële tweede aanmeldcentrum (naast Ter Apel) dat vorig jaar nog afketste in Noordoostpolder. Volgens de partij is er wel degelijk plek voor in Flevoland: "Wij vinden dat er ruimte is in Flevoland voor een tweede aanmeldcentrum, maar dit moet in goed overleg met de bewoners en niet op plekken waar al grote aantallen vluchtelingen worden opgevangen."

D66 en JA21 gingen maandagmiddag met elkaar in debat over het thema asielzoekerscentra:

Wat heeft de provincie erover te vertellen?
De provincie, zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten, heeft cru gezegd geen zeggenschap op het thema azc's. Wel heeft de commissaris van de Koning (cdK) een rol in het geheel. Hij zit als rijksorgaan aan het hoofd van de zogenoemde Provincale Regietafel (PRT). Daar vindt afstemming plaats tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Flevolandse gemeenten over de opvang van asielzoekers.

De Regietafel moet er voor zorgen dat er in Flevoland genoeg opvangplekken worden gerealiseerd. De commissaris van de Koning kan hier zelf geen beslissingen nemen, maar zorgt wel voor overleg.

In Flevoland ging dit vorig jaar nog verkeerd toen commissaris van de Koning Leen Verbeek zich voordeed als rijksheer. Dit is een functie van de cdK die alleen bij noodsituaties van toepassing is. In een gesprek met raadsleden uit Noordoostpolder over een potentieel aanmeldcentrum bij Bant zei hij in de rol van rijksheer te spreken. Maar dit had hij zo niet mogen doen. Verbeek kan dus alleen als rijksorgaan gespreksleider zijn.

Wat kun je doen als het azc er eenmaal is?
Als een asielzoekerscentrum er eenmaal is, kun je als inwoner van Flevoland twee dingen doen. De meeste Flevolanders leven hun eigen leven en hebben niet zoveel te maken met de asielzoekers. Een kleinere groep werpt zich op als vrijwilliger, om asielzoekers welkom te heten en te helpen met allerlei dagelijkse dingen. In Zeewolde spraken we hierover met oud-vrijwilligers Irene Sijm en Jaap Wolff.

Wat vinden Flevolanders van de stelling?
Een groot deel van de Flevolanders die tot nu toe het Kieskompas heeft ingevuld, wil dat de provincie zich actief verzet tegen de komst van meer azc's. 59 procent van de Flevolanders is het eens met de stelling. 25 procent van de inwoners van Flevoland ziet nog wel ruimte voor meer opvanglocaties. Deze groep wil in ieder geval niet dat de provincie zich hiertegen verzet.
Vijftien procent van alle potentiële kiezers kijkt neutraal naar deze stelling of heeft er geen mening over geformuleerd.

In deze video geven we je meer uitleg over de resultaten uit het Kieskompas:

Morgen behandelen we een nieuwe stelling. We kijken dan of de partijen het wel of niet eens zijn met het volgende statement: "De Provincie moet zich inzetten om Lelystad Airport te openen".

Wil je zelf het Kieskompas invullen om te zien welke partij het beste bij jouw eigen standpunten past? Klik dan hier. Dit verhaal is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel