Verbazing over optie voor nieuw hoogspanningstracé over IJsseloog

ENS • Wo 29 maart 2023 | 6:04 • Woensdag 29 maart 2023 | 6:04

Bij een informatiebijeenkomst van TenneT in Ens reageerden belangstellenden dinsdagavond met verbazing over de mogelijkheid dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding over het IJsseloog komt. Dat is een kunstmatig eiland in het Ketelmeer.

"We gaan zeker een stevige zienswijze indienen", roept een vrouw als ze de opties van TenneT heeft bekeken. De netbeheerder wil een nieuwe hoogspanningsverbinding realiseren tussen Ens en Diemen. Dat is nodig vanwege het toenemende stroomgebruik. Er zijn vijf voorlopige routes uitgetekend. Die lopen in Flevoland langs de Oostvaardersplassen, de A6, de Vogelweg, de Hoge Vaart en de oostelijke randen van Zeewolde en Dronten.

De meeste ophef ontstaat over twee mogelijke routes via het IJsseloog. Een belangstellende benadrukt dat het Ketelmeer Natura-2000 gebied is. "En dat er belangrijke vogelsoorten broeden en voortplanten. Dan snap je eigenlijk niet dat daar dwars doorheen überhaupt een mogelijkheid is voor een nieuwe leiding." Een ander noemt het "een heel slecht idee." Hij geeft aan dat hij uitkijkt over het IJsseloog en niet tegen de hoogspanningsmasten aan wil kijken.

Zienswijzen indienen
Op de informatieavond konden al direct zienswijzen ingediend worden. Enkele personen maakten van die mogelijkheid gebruik. "Ik doe dat omdat wij een kavel hebben bij Nagele waarop al twee TenneT-masten staan en er is een mogelijkheid dat er nog meer op deze kavel komen te staan." De vrouw zegt dat niemand de nieuwe masten in de omgeving wil, maar dat ze begrijpt dat extra hoogspanningsmasten nodig zijn vanwege het toenemende stroomverbruik. Toch hoopt ze dat ze geen derde verbinding op haar kavel krijgt.

Er staat nog niets vast benadrukt Matthijs Coops van TenneT. "Wat we nu hebben is een onderzoeksplan met verschillende mogelijkheden." Dat moet op termijn leiden tot een voorkeursalternatief. Ook bij de uitwerking die route kan nog veel veranderen.

De komende weken worden ook in andere plaatsen informatiebijeenkomsten gehouden over de extra hoogspanningsverbinding. TenneT houdt ook nog inloopmomenten in Almere (30 maart), Dronten (4 april) en Lelystad (11 april). De bouw van de nieuwe elektriciteitsverbinding moet in 2030 klaar zijn.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel