Groen licht voor nieuwe locatie Windesheim Almere

ALMERE • Vr 11 augustus 2023 | 18:11 • Vrijdag 11 augustus 2023 | 18:11

De vergunning voor de nieuwe locatie voor Windesheim Almere is goedgekeurd. Het gaat om de locatie bij de Esplanade tussen restaurant De Beren en het ziekenhuis, waar nu nog parkeerplaatsen liggen. Het plan is dat er naast een onderwijsgebouw en parkeerplaatsen ook studentenwoningen worden geplaatst voor zo’n 1250 studenten.

Het was al langer bekend dat er een nieuwe locatie van Windesheim zou komen bij de Esplanade. Destijds kon het nog niet officieel gemaakt worden, omdat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden. De school wilde namelijk hoger bouwen dan toegestaan. Het bestuur heeft daarom de tijd genomen om uit te leggen waarom dit wel nodig is en nu is de vergunningsaanvraag helemaal rond.

Windesheim draagt aan dat de gemeente in de aankomende jaren ruimte wil maken voor 60.000 extra woningen. Daarbij horen ook voldoende onderwijsvoorzieningen en daar kan deze nieuwe locatie van Windesheim bij helpen. Ook vinden ze dat de afwijking van het bestemmingsplan kan, omdat het niet voor grote problemen zorgt in bijvoorbeeld zicht of windtoename.

Voorzieningen
Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat de hoofdingang van het gebouw aan de oost-kant van de Esplanade bij de Wandellaan moet komen. Ook zal er een dakterras met een koffiebar komen. Op het dak zullen verder nog zonnepanelen worden geplaatst.

Het is de bedoeling dat het gebouw een restaurant krijgt met uitzicht op het Weerwater. Verder moet er naast een onderwijsgebouw ook ruimte zijn om 1.250 studenten te huisvesten in een woontoren (fase 2) en laagbouwstudentenwoningen (fase 1b). Daarnaast zal er ruimte komen voor 67 parkeerplaatsen.

Zorgen en onvrede
Er was veel te doen om de nieuwe locatie voor de school. Zo’n 70 omwonenden en ondernemers hebben hun zorgen en onvrede geuit op het plan. Veel van hen vonden de locatie niet geschikt voor een nieuwe school. Zo waren ze onder meer bang dat er te veel geluidsoverlast komt, vrezen ze voor verkeers- en parkeeroverlast en waardedaling van hun woningen.

Verkeers- en parkeeroverlast
Uit verschillende reacties kwam bijvoorbeeld de volgende stelling naar voren: “Ik ben er zeker van dat mijn leefomgeving enorm veel extra verkeers- en parkeeroverlast krijgt vanaf 2024.” De gemeente geeft daarover aan dat zij dat niet zo ziet: “Verkeer gaat via de Hospitaalpromenade en die heeft hiervoor voldoende capaciteit. De aangelegen rotonde bij de Hospitaaldreef wordt momenteel als druk ervaren. De gemeente heeft hier budget voor gereserveerd om maatregelen te treffen, indien de capaciteit van de rotonde vergroot moet worden.”

Waardedaling
Daarnaast leeft ook de angst dat de woningwaarde van omwonenden aanzienlijk zal afnemen. Doordat het Windesheim-gebouw op zijn hoogst de 70 meter zal aantikken, is er volgens de bewoners van omliggende woningen een toename van wind. Zij menen dat hun appartement daardoor zal dalen in de waarde.

Daar is de gemeente het niet mee eens: “Wij delen de vrees van omwonenden voor waardevermindering van hun woning niet. Wij zijn van mening dat met het plan van Windesheim een goede ruimtelijke ordening wordt geborgd. Het staat omwonenden desondanks vrij om, te zijner tijd, een aanvraag om tegemoetkoming in planschade in te dienen bij de gemeente.”

Lang proces
Het vergunningsproces is 14 december 2022 gestart. Destijds was er een informatieavond georganiseerd door de gemeente, waar Windesheim een presentatie gaf over de plannen voor een nieuwe locatie.

Daarna kwam de school op 6 januari 2023 met een concept waarin ze de vergunning die ze nodig had onderbouwde. Vervolgens konden mensen reageren op het besluit.

Nadat de gemeente de reacties heeft ontvangen, verlangde zij van Windesheim aanvullende onderbouwing voor de vergunning. Daarop heeft Windesheim om uitstel gevraagd voor het aanleveren van die extra onderbouwing.

Die onderbouwing samen met alle andere documenten is voor de gemeente voldoende geweest om de vergunning te verlenen, zo viel te lezen in haar definitieve besluit. Daar is ook de beantwoording van de gemeente op alle reacties van indieners te lezen.

Er kan nog twee weken bezwaar worden gemaakt tegen het besluit van de gemeente.

Dit verhaal is geschreven door 1Almere. De lokale omroep in Almere en Omroep Flevoland hebben een samenwerkingsverband.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel