Politiek ziet niets in tussentijdse discussie over grote grazers Oostvaardersplassen

FLEVOLAND • Do 30 november 2023 | 9:55 • Donderdag 30 november 2023 | 9:55

Een tussentijdse discussie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft totaal geen zin. Dat vindt een meerderheid van de provinciale politiek. Maar volgens Wout Jansen van Sterk Lokaal Flevoland verzaakt Staatsbosbeheer zijn taak om de dieren goed te beheren. Hij wil er juist nu wel over discussiëren.

De fracties van Sterk Lokaal en 50PLUS hadden het onderwerp daarom woensdagavond op de agenda van de Statencommissie laten zetten. Hoewel het leek te gaan over een subsidie voor Staatsbosbeheer voor het beheer van de Oostvaardersplassen, wilde Wout Jansen het hebben over de grote grazers.

Volgens de fractievoorzitter van Sterk Lokaal was de conditie van de dieren de afgelopen twee winters veel slechter dan wat Provinciale Staten in 2018 in het beleid hebben vastgesteld.

Hongerdood voorkomen
Met de winter voor de deur wil Jansen voorkomen dat de edelherten, heckrunderen en konickpaarden een hongerdood moeten sterven. Drie insprekers gaven aan dat de dieren in slechte conditie verkeren en dat Staatsbosbeheer zijn taak slecht uitvoert.

Om nieuwe maatschappelijke onrust te voorkomen, wilden Sterk Lokaal en 50PLUS dat een evaluatie van het beleid niet pas over twee jaar, maar nu al wordt gevoerd. Misschien moet die evaluatie er wel toe leiden dat alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen worden gehaald, aldus Jansen.

Wachten op gedegen evaluatie
Het voorstel kon niet op steun rekenen. Bijna alle andere fracties willen wachten op een gedegen evaluatie van de aanpak van de grote grazers. In 2018 is afgesproken dat die wordt uitgevoerd, twee jaar nadat de zogeheten reset van de grote grazers is afgerond. Dat was eind 2022. De evaluatie staat gepland na de winter van 2024/2025, aldus gedeputeerde Harold Hofstra.

De VVD stelde dat Provinciale Staten voor de troepen zouden uitlopen, als ze nu tussentijds en op basis van "speldenprikken" van ongeruste burgers en politici het beleid ter discussie willen stellen. Waar Jansen stelde dat de buitenwacht denkt dat de provincie op haar handen zit, antwoordde VVD-collega Henri van Ulsen: "We zitten niet op onze handen, die evaluatie komt er aan. Laten we die goed voorbereiden."

Voorstel ingetrokken
Daarop trokken Sterk Lokaal en 50PLUS het voorstel in. Ze sluiten niet uit dat zij de komende maanden toch een aparte bespreking van het onderwerp organiseren, al dan niet met deskundigen. De Partij voor de Dieren wil hieraan meewerken.

Staatsbosbeheer maakte vorige week bekend dat komende winter ruim 400 grote grazers worden afgeschoten. Het gaat om 360 edelherten en 45 heckrunderen. Afschot is nodig om het aantal grazers op de 1.100 te houden. Dat is in het beleid afgesproken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel