'Lelylijn mogelijk in gevaar door munitieopslag'

NOORDOOSTPOLDER • Vr 9 februari 2024 | 10:09 • Vrijdag 9 februari 2024 | 10:09

Een grote NAVO-munitieopslag aan de noordkant van de Noordoostpolder kan de plannen voor de Lelylijn in de weg zitten. Daarom vindt het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder zo'n munitieopslag in de buurt van het Friese Lemmer onwenselijk.

Dat blijkt uit een zienswijze van het college op meerdere plannen van Defensie voor in de Noordoostpolder. Naast de opslag van munitie bij Lemmer bestaat het plan voor de aanleg van een springterrein, dat is een plek waar militairen trainen met explosieven, en om drones in Marknesse te stationeren. Een optie voor een nieuw laagvlieggebied voor helikopters staat ingetekend boven het Ketelmeer, Tollebeek, Nagele en Ens.

Impact op de leefomgeving
Zo'n munitieopslag heeft volgens B&W grote impact op de omgeving, omdat andere ontwikkelingen in een grote straal rondom de opslag dan waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.

Voor vrijwel alle activiteiten van Defensie is het voor het college onduidelijk hoe deze er precies uitzien en welke impact ze gaan hebben op de omgeving. Daarom wil het college dat Defensie de activiteiten, objecten en (natuur)waarden in het gebied uitdrukkelijk mee gaat nemen in een milieueffectrapportage die gemaakt moet worden. Dat geldt onder meer voor de mogelijke routes voor de Lelylijn en een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens.

In deze gebieden zoekt Defensie naar een nieuwe NAVO-munitieopslag:

Rekening houden
Noordoostpolder is ook in beeld voor laagvliegen met helikopters, helikopterlandingsplaatsen en een springterrein.

Daarom vraagt het college om rekening te houden met een aantal zaken. Het IJsselmeer en Ketelmeer vallen in het zoekgebied en zijn Natura 2000-gebieden. Ook ligt het Unesco Werelderfgoed Schokland in het zoekgebied.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de eventuele (laag)vliegroutes van Lelystad Airport.

Zand en klei
Een ander punt dat het college aanstipt is de bodemsoort. In Noordoostpolder is de ondergrond voornamelijk klei en voor een springterrein is zandgrond nodig. Ook wil het college dat Defensie rekening houdt met de overige functies in het gebied, inclusief de milieuruimte en de belasting voor bewoners, natuur en andere gebruikers van het gebied.

Als laatste punt stipt het college aan dat het zoekgebied voor een springterrein grotendeels overlapt met een zoekgebied voor laagvliegen met helikopters en een zoekgebied voor oefenterrein van noodlandingen voor vliegtuigen in de burgerluchtvaart. Het college vraagt daarom aan Defensie om rekening te houden met deze ruimtebehoeften, zowel voor de onderlinge afstemming en veiligheid als voor bewoners, gebruikers en de natuur in het gebied.

'Drones een kans voor MITC'
Defensie kijkt ook naar het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum in Marknesse. Daar wil de krijgsmacht mogelijk een oefen- en stationeringslocatie creëren voor drones die spullen kunnen vervoeren.

Volgens B&W liggen hier kansen voor de ontwikkeling van het testcentrum, maar ook hier wil het college dat Defensie rekening houdt met de milieuruimte en eerdere aanpassingen in verband met de geluidbelasting op de natuur en inwoners in de omgeving.

Eerder informeren
Volgens het college kwamen de plannen redelijk onverwachts voor de gemeente en voor de inwoners. Naast al deze adviezen wil het college dan ook dat in een volgende fase inwoners eerder geïnformeerd worden en eerder mogen inspreken. "Dat verwachten inwoners, bedrijven en organisaties van overheden, want het gaat om besluiten over hun leefomgeving en is ook verplicht vanuit de Omgevingswet."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel