Urk krijgt miljoenen voor noodlijdende visserij, 'Welkome impuls'

URK • Wo 20 maart 2024 | 16:41 • Woensdag 20 maart 2024 | 16:41

De visserijsector op Urk krijgt bijna 7,5 miljoen euro van het Rijk uit een fonds voor kwetsbare visserijgemeenschappen. Dat blijkt uit het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) dat woensdagmiddag is gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Urk krijgt daarmee de grootste bijdrage van de vijf Nederlandse visserijregio's.

Met name Visveiling Urk moet een impuls krijgen door een bijdrage van 5,4 miljoen euro, verder komt er geld vrij voor het opwaarderen van visresten naar voedsel voor menselijke consumptie. Daarnaast kan de visverwerkende industrie verder automatiseren door een bijdrage van acht ton. Voor alle projecten geldt wel dat er ook een grote bijdrage vanuit de regio wordt verwacht.

Identiteit dorpen onder druk
Vorig jaar maakte het kabinet bekend dertig miljoen euro uit te trekken om onder druk staande vissersdorpen zoals Urk te ondersteunen.

Door hoge brandstofprijzen, bouw van windparken op de Noordzee, Brexit en regels vanuit Den Haag en Brussel stapelden de problemen voor de visserij zich op. De sector leed en lijdt grote verliezen en dat heeft ook veel invloed op de gehele identiteit van gemeenschappen als Urk.

Van de Urker Noordzeekotters is de afgelopen drie jaar ongeveer een derde op de schroothoop terechtgekomen. Urk krijgt nu dus een kwart van dat fonds toebedeeld.

Visveiling wordt logistieke hub
Visveiling Urk wil zich in de toekomst profileren als logistiek centrum. Door innovaties op kotters verandert naar verwachting de verwerkingsfunctie van vis. De sector ziet voor zich dat vis al geveild wordt terwijl het nog op de kotter ligt opgeslagen.

Vanaf de vloot kan het dan via de Urker visafslag direct worden vervoerd naar de klant. Dat vraagt wel om grote aanpassingen binnen het pand van Visveiling Urk.

Voor het verregaand automatiseren van de visverwerkende industrie krijgt Urk acht ton vanuit het Rijk. Voor internationalisering in de maritieme sector is zes ton bestemd.

Van visafval naar voedsel
Omdat Urk de grootste visverwerkingshub van Nederland is, is er in het dorp een constante stroom aan visresten. De sector denkt dit 'visafval' in de toekomst te kunnen opwaarderen naar volwaardig voedsel voor menselijke consumptie. Om dit proces op gang te brengen komt er bijna vijf ton uit het visserijfonds naar Urk.

"Met het Visserij Ontwikkel Plan wordt ingezet op een robuuste en duurzame keten die klaar is voor de toekomst, behoud van voor de visserij en visserijketen cruciale kennis en het faciliteren van innoverende technieken en ontwikkelingen in de sector", schrijft demissionair minister van LNV Piet Adema.

De Urker wethouder Nathanaël Middelkoop reageert enthousiast op de toekenning van de miljoenen: "Op Urk, waar traditie en innovatie elkaar raken aan de horizon, komt het Visserij Ontwikkel Plan als een welkome steun in de rug voor de visserijgemeenschap. Urk en visserij hebben toekomst!"

Wethouder Nathanaël Middelkoop

Regio draagt flink bedrag bij
In totaal krijgt Urk dus 7,4 miljoen euro subsidie vanuit het Rijk. Maar de totale investering voor alle plannen op Urk is ruim 34,3 miljoen. Er zal dus 27 miljoen door de regio moeten worden bijgedragen. Waar dit geld precies vandaan moet komen is onduidelijk.

Helemaal definitief is de verdeling nog niet: komende maanden moet nog blijken of het geld voldoet aan Europese regels voor overheidssteun. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwacht dat de visserijgemeenschappen na de zomer met het geld aan de slag kunnen.

Naast de specifieke projecten op Urk en in de andere vier visserijregio's, zijn er ook twee overkoepelende doelstellingen waarvoor geld is uitgetrokken. Onder meer een vernieuwingsimpuls voor visserij-onderwijs en een versterking in de beleving van de Nederlandse visserij-identiteit krijgen geld. Ook een deel van deze fondsen zal op Urk terechtkomen, onder meer bij de visserijschool van Firda.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel