Provincie wil nog meer duurzame energie en economie

FLEVOLAND
Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen de eigen ambities op een aantal terreinen naar boven bij. Dat blijkt uit de Tussenbalans, die is aangeboden aan Provinciale Staten. In die evaluatie stelt het college vast, op koers te liggen bij de uitvoering van het coalitieakkoord. Daardoor is ruimte ontstaan om grotere stappen te zetten op terreinen als duurzame energie en economie.

Gedeputeerde Jaap Lodders zegt in de zaterdageditie  van het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat de provincie een extra steentje kan bijdragen bij het bereiken van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Flevoland is al koploper op het gebied van windenergie, maar volgens Lodders is dat niet genoeg en liggen er mooie uitdagingen op het gebied van zonne-energie en aardwarmte.

reacties (4)

 • Hannes

   

  Wetende dat de politiek jaren achter bepaalde feiten hebben aangelopen!" Leef men gewoon verder naar een nieuwe geautomatiseerde tijdperk; Om nog duurzamer te gaan leven weet men langzamerhand wel!. Zo kan men op korte termijn, na wat er allemaal met nieuwe technologieën zichtbaar aanwezig al veel nationaal en internationaal, mooie projecten teweeg worden gebracht!! "Daar heeft men geen geforceerde met een onzekere financiële Floriade/woonwijk pas over vijfjaar voor nodig!!" Alleen een gepaste gegarandeerde investering voor een duidelijk waardige doelstelling!" (Pas op met een steentje bijdrage want men gaat weer net zo hard achter de feiten aanlopen)

  reageer
 • Barbara

   

  Aan energie gaat nooit iets verloren, en er komt ook niets bij. Datzelfde geldt voor economie. Alles is immers energie. En toch blijven we moeilijk doen..

  reageer
 • Boels

   

  Energie is volgens een hoofdwet van de natuurkunde altijd duurzaam, 't gaat nooit verloren. Het hele gedoe over de politieke "duurzaamheid" geeft aan dat bestuurders/politici hoognodig een cursus primitieve natuurkunde nodig hebben. Dan is het geroep om meer "duurzame energie" snel over.

  reageer
 • Jantje

   

  Als die zonnecollectoren dan maar niet op kostbare landbouwgrond komen. Op alle daken van gebouwen is wel prima.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert