Plan voor IJmeerverbinding weer wat serieuzer

ALMERE • Do 13 juni 2019 | 20:22 • Donderdag 13 juni 2019 | 20:22

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat een onderzoek uitvoeren naar de financieringsopties van een IJmeerverbinding. Dat is een openbaar vervoerlijn tussen Almere en Amsterdam. Het onderzoek wordt door de Almeerse wethouder Jan Hoek gemeld in een brief aan de gemeenteraad.

Hoek is verheugd over de aankondiging van staatssecretaris Raymond Knops. Het bevestigt volgens de wethouder dat de Rijksoverheid met nieuwe energie werkt aan de verstedelijkingsopgave van Almere.

Woningbouw in Pampus
Knops wil samen met de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam kijken hoe de IJmeerverbinding betaald kan worden. Dit in duidelijke relatie tot de ontwikkeling van Almere Pampus.

Voor Almere is de IJmeerlijn altijd een harde voorwaarde geweest voor het bouwen van woningen in dat westelijk deel van de gemeente. Het besluit daarover werd in 2013 door toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen in de koelkast gezet. Boodschap was toen dat het besluit pas zou worden genomen in circa 2025, als Almere met 25.000 woningen is gegroeid. Wel werd in 2013 het Fonds Verstedelijking Almere opgericht met miljoenen voor sport, cultuur, leefbaarheid en onderwijs.

Oververhitte woningmarkt
Knops is bezig met plannen om de woningbouwproductie in Nederland te vergroten. "Om zo de oververhitte woningmarkt een beetje tot bedaren te brengen", legt wethouder Hoek uit.

Veel van de grond in Almere Pampus is eigendom van het Rijk. Als daar woningen gebouwd worden kunnen de opbrengsten van de grondverkoop worden ingezet voor de IJmeerlijn.

A6 en huidige spoorlijn niet voldoende
Volgens Hoek is het belangrijk dat Pampus goed ontsloten wordt als daar in de toekomst zo'n 25.000 woningen staan. De huidige weg- en spoorverbinding is dan onvoldoende.

Najaar
Het onderzoek naar de financieringsmogelijkheden van de IJmeerlijn is komend najaar waarschijnlijk afgerond. De resultaten kunnen dan worden meegenomen in het nog op te stellen document 'Handelingsperspectief voor de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam'. Daarin wordt onder meer beschreven hoe Almere in de periode 2020-2030 het best kan groeien in combinatie met een goede bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau in de stad.

De Metropool Regio Amsterdam is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en Vervoerregio Amsterdam.

Het nog te ontwikkelen gebied Almere Pampus:

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel