Amsterdams afval blijft voor altijd op Lelystadse vuilnisbelt liggen

LELYSTAD • Ma 29 juli 2019 | 20:38 • Maandag 29 juli 2019 | 20:38

Het Amsterdamse bedrijfsafval dat gestort gaat worden op de vuilnisbelt in Lelystad blijft daar definitief liggen. Het wordt afgedekt met 'grondachtig materiaal' en zal op een later moment niet alsnog verbrand worden.

Een uitzonderlijke situatie, zo geven betrokken partijen aan. Normaal gesproken is het zo dat afval dat verbrand of gerecycled kan worden, niet op een stortplaats terecht mag komen. Vanwege problemen bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) wordt daar nu een uitzondering op gemaakt.

Het AEB heeft onlangs vier van zijn zes verbrandingsovens stil moeten zetten wegens achterstallig onderhoud en problemen met de veiligheid. De financiële positie van het bedrijf is bovendien wankel. Doordat AEB nu op één derde van de gebruikelijke capaciteit draait, kan veel Amsterdams afval niet verbrand worden. Het vuil naar andere verbrandingsovens brengen is geen optie, aangezien die al aan hun maximale capaciteit zitten.

Stortplaats aan de Zeeasterweg
In Lelystad komt het bedrijfsafval te liggen op het terrein van Afvalzorg aan de Zeeasterweg. Ook in het Noord-Hollandse Nauerna wordt door dat bedrijf Amsterdams afval opgeslagen.

Afvalzorg zegt het vuilnis op te slaan op verzoek van de Provincie Flevoland en omgevingsdienst. "Dit doen we om als vangnet van het afvalbeheer ons steentje bij te dragen aan het oplossen van deze calamiteit", zo zegt een woordvoerder. "Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een beleidsmatig betere oplossing, maar dat heeft wat tijd nodig. In de tussentijd kan het afval niet op straat blijven liggen".

Er is gekozen voor permanente opslag omdat door het afdekken van het afval geuroverlast voorkomen kan worden. Ook blijft de kans op brand klein aangezien het vuilnis niet kan gaan broeien. Definitief storten kreeg de voorkeur boven het afval open bloot te laten liggen tot een moment waarop het alsnog naar een verbrandingsoven kan.

Incident
De provincie laat weten dat landelijk afspraken zijn gemaakt "voor als er zich een incident voordoet". Het wegvallen van de capaciteit in Amsterdam is dat nu dus. Door een ontheffing te geven mag het afval dat normaal gesproken verbrand wordt nu worden gestort. "We gaan uit van een tijdelijke oplossing en dat op zo kort mogelijke termijn een structurele oplossing –zonder storten van verbrandbaar afval– tot stand komt."

Omwonenden van de vuilstort aan de Zeeasterweg zijn maandag door de provincie geïnformeerd. "Wij willen dat er zo min mogelijk overlast en stank voor de omgeving zal ontstaan. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat elke dag dat er gestort wordt, het afval direct zal worden afgedekt", laat de provincie weten.

Maximaal 6000 ton
De maximale hoeveelheid die in Lelystad gestort mag worden is 6000 ton. Deze week zal zo'n 1000 ton naar de stortplaats worden gebracht. "Dat zijn circa 25 vrachtwagencombinaties", laat Afvalzorg weten. "Vanaf volgende week gaat het om maximaal 400 ton per week. Dat zijn 2 à 3 vrachtwagencombinaties per dag."

De vergunning om in Lelystad te storten is verleend tot maximaal 1 november. Op het moment dat er eerder weer capaciteit is bij verbrandingsovens wordt de ontheffing ingetrokken. "We gaan uit van een tijdelijke oplossing en dat op zo kort mogelijke termijn een structurele oplossing tot stand komt", zo zegt de provincie.

Opslagplaatsen liggen vol
Dat er sprake is van een calamiteit zegt ook de Vereniging van Afvalbedrijven. Gewaarschuwd wordt voor problemen in heel Nederland door de verminderde capaciteit in Amsterdam. "Alle afvalbuffers en opslagplaatsen liggen vol", zegt de vereniging.

Het feit dat Nederlandse verbrandingsovens aan hun maximale capaciteit zitten, wordt mede veroorzaakt doordat afval uit het buitenland wordt geïmporteerd. Voornamelijk uit Groot-Brittannië. Als alle ovens in gebruik zijn is dat geen probleem. Maar door het wegvallen van de capaciteit in Amsterdam is er nu geen plek meer voor al het Nederlandse afval. Door de Vereniging van Afvalbedrijven wordt gepleit voor een importstop van het buitenlandse afval.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel