Provincie betaalt €120.000 aan gedeputeerden die minder werken    

FLEVOLAND • Ma 29 juli 2019 | 21:29 • Maandag 29 juli 2019 | 21:29

De provincie Flevoland is de komende jaren minstens €120.000 kwijt aan het compenseren van gedeputeerden die minder gaan werken. Door een landelijke regeling hebben de bestuurders, die niet langer fulltime maar parttime werken, 3 jaar lang recht op een financiële vergoeding. Binnen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geldt dat voor Jan-Nico Appelman van het CDA en Michiel Rijsberman van D66.

Zij gaan in de nieuwe bestuursperiode naar respectievelijk 0,8 en 0,7 fte. Dit heeft te maken met het feit dat het college van GS na de verkiezingen is uitgebreid met een extra bestuurder van GroenLinks. Hierdoor is het totale aantal gedeputeerden gestegen van 5 naar 6. Voor hen is er niet allemaal een volledige functie beschikbaar.

Appelman en Rijsberman gaan daarom parttime werken. Hierdoor gaan ze er de komende jaren financieel op achteruit, maar dit wordt grotendeels opgevangen door zogenaamd wachtgeld. Dit is een soort uitkering, speciaal voor politieke ambtsdragers. De wachtgeldregeling dient als compensatie voor het afbraakrisico in de politiek, en het feit dat politici hun maatschappelijke carrière voor de politiek onderbreken.

In de praktijk betekent de regeling dat Appelman en Rijsberman de komende jaren naast hun normale loon ook een vergoeding ontvangen voor de uren die ze hebben ingeleverd. Voor Appelman is dat 0,2 fte en voor Rijsberman 0,3. Het salaris dat bij die ingeleverde uren hoort, wordt in het komende jaar nog voor 80 procent uitgekeerd, en in het tweede en derde jaar nog voor 70 procent.

De berekening
Toen de gedeputeerden nog volledig werkten bedroeg hun maandsalaris 8773 euro bruto per maand. Nu Appelman 0,2 fte minder werkt ontvangt hij 1755 euro minder. Maar door de wachtgeldregeling krijgt hij het eerste jaar toch nog 80 procent van 1755 euro, wat neerkomt op 1404 euro per maand. Het tweede en derde jaar ontvangt hij 70 procent van de 1755, dat komt neer op 1228 per maand.

Ook Rijsberman ontving bij de fulltime functie 8773 euro bruto per maand. Hij levert nu 0,3 fte in en dat betekent een teruggang van 2632 euro per maand. Het eerste jaar krijgt hij als compensatie maandelijks 2105 euro. Het tweede en derde jaar 1842 euro per maand. Grofweg komt dat er op neer dat de provincie Flevoland bijna €50.000 euro aan wachtgeld betaalt aan Appelman en €73.000 aan Rijsberman. Daar komt nog vakantiegeld en pensioenopbouw bovenop.

Debat over wachtgeld
In een debat op 10 juli gaven Appelman en Rijsberman aan gebruik te zullen maken van de wachtgeldregeling. Op vragen van de Partij voor de Dieren of ze niet beter een bijbaan kunnen zoeken, antwoordden ze dat ze eerst moeten uitzoeken of ze daar naast hun functie wel tijd voor hebben. Wanneer de gedeputeerden inderdaad een bijbaan vinden, kunnen ze geen aanspraak meer maken op wachtgeld. Een verplichting om te solliciteren bestaat voor hen overigens niet.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel