Coalitieakkoord: dit zijn de plannen

FLEVOLAND • Do 4 juli 2019 | 22:52 • Donderdag 4 juli 2019 | 22:52

43 pagina's. Daaruit bestaat het akkoord van de zes partijen die in Flevoland de nieuwe coalitie gaan vormen. De namen van de beoogd gedeputeerden zijn donderdagmiddag gepresenteerd. Het zijn de vijf huidige provinciebestuurders, aangevuld met Cora Smelik namens GroenLinks.

De komst van één extra bestuurder zorgt ervoor dat de portefeuilles die de huidige gedeputeerden hebben hier en daar wat gaan veranderen.

Hofstra gaat niet langer over grote grazers
Opvallendste wijziging is dat Harold Hofstra niet langer verantwoordelijk is voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Die portefeuille komt straks bij Michiel Rijsberman van D66 te liggen.

De Oostvaardersplassen waren afgelopen periode hét hoofdpijndossier van de provincie. De discussie over hoe om te gaan met de dieren in het gebied nam felle vormen aan. Met zelfs bedreigingen aan het adres van Harold Hofstra.

Hofstra laat desgevraagd weten dat het overdragen van het dossier Oostvaardersplassen los van staat van de gebeurtenissen en dat de beslissing praktisch van aard is. "Het beleid rondom het gebied is vastgesteld, zoals is voorgesteld in het advies van de commissie Van Geel. Nu zijn we bezig met de ontwikkelingen van de Oostvaardersplassen en dat heeft ook te maken met de uitvoering van het Nationaal Park Nieuw Land. En dat valt onder de portefeuille van gedeputeerde Michiel Rijsberman", zo laat Hofstra weten.

Speerpunten
De toekomstplannen in het coalitieakkoord zijn opgedeeld in acht grote thema's zoals economie, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Een aantal opvallende zaken:

* IJmeerverbinding
In 2023, als de termijn van de coalitie afloopt, moet er zicht zijn op realisatie van een IJmeerverbinding. Dat is de langgekoesterde extra (ov-)verbinding tussen Almere en Amsterdam. De provincie is hierbij wel afhankelijk van andere partijen zoals de Rijksoverheid.

* Oostvaardersoevers
Het project Oostvaardersoevers moet het Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen met elkaar verbinden.

* Meer toerisme in de Oostvaardersplassen
Extra voorzieningen voor recreatie en toerisme rond de Oostvaardersplassen moeten ervoor zorgen dat het aantal bezoekers van het gebied toeneemt. Dat moet ook leiden tot "een groter draagvlak in de maatschappij."

* Schoolkinderen op bezoek bij Batavialand
De coalitie wil stimuleren dat zoveel mogelijk Flevolandse leerlingen een bezoek brengen aan museum Batavialand. Dit "als drager van het Verhaal van Flevoland."

*Glasvezel
"In 2023 is de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van alle drie de polders voltooid."

* Geen schaliegasboringen
Er gaat in Flevoland niet (proef)geboord worden naar schaliegas.

* Visserij moet duurzamer:
"De visserijsector staat voor grote uitdagingen. De visserij is een belangrijke sector op Urk en in Flevoland. Vooral de verwerkende industrie en de handel zijn groeiende en goed ontwikkeld. [...] Doorontwikkeling en verduurzaming van de visserij is vanuit economisch en ecologisch perspectief de komende jaren belangrijk om een blijvend rendabele en duurzame visserij economie te realiseren."

* Maritieme Campus
"Er is in 2023 een maritieme campus en een volwaardige onderwijsinfrastructuur gerealiseerd, die voorziet in op-, om- en bijscholing voor het opleiden van nieuw arbeidspotentieel."

* A27 verbreed
Er moeten met het Rijk afspraken gemaakt worden over de verbreding van de A27. De provincie wil daaraan meebetalen.

Hoewel de provincie er niet direct over gaat en er dus gelobbyd moet worden staan er in het coalitieakkoord verschillende doelen als het gaat om het spoorvervoer.

* Onderzoek naar spoorlijn Utrecht/Almere
In het akkoord staat: "We hebben een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om het toekomstige (light)railnetwerk uit te breiden vanaf Almere richting Utrecht, waarbij ook de OV-ontsluiting voor Zeewolde kan worden verbeterd."

* Beter ov richting het noorden
Ook richting het noorden van Nederland moet de ov-verbinding verbeteren. Daarvoor gaat samengewerkt worden met de provincies Friesland en Groningen. "Voorsorterend op een (light)railverbinding."

*Nachttreinen
De partijen willen dat er een nachttreinen gaan rijden tussen Schiphol/Amsterdam via Almere en van Lelystad naar Zwolle.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel