Ondanks reacties past Windpark Groen plannen niet aan

FLEVOLAND • Za 2 november 2019 | 10:21 • Zaterdag 2 november 2019 | 10:21

Ondanks honderden reacties van omwonenden, overheden en belangenorganisaties op het Windplan Groen willen de initiatiefnemers het plan vrijwel ongewijzigd uitvoeren.

Dat blijkt uit de zogeheten antwoordnota over het geplande windmolenpark, die vrijdag is gepubliceerd. Van april tot juni kon er worden gereageerd op het ontwerpbesluit voor Windplan Groen. Er kwamen totaal ruim 700 zienswijzen binnen, waaronder 153 unieke.

Veel opmerkingen gaan over de verwachte geluidsoverlast en slagschaduw van de 249 meter hoge windmolens, die in een gebied vanaf Ketelhaven tot aan Zeewolde moeten komen. Vooral in Ketelhaven en Biddinghuizen is er veel kritiek dat de negentig molens veel te dicht bij de bebouwde kom komen te staan. Bezwaarmakers vrezen naast overlast waardedaling van hun huizen. Ook de aantasting van het open landschap is vaak genoemd.
Daarnaast bekritiseren veel zienswijzen de manier waarop mocht worden meegepraat over het plan.

Voornamelijk tekstuele aanpassingen
De initiatiefnemers van Windplan Groen leggen veruit de meeste reacties terzijde, zo blijkt uit de antwoordnota. De opmerkingen geven aanleiding voor slechts een paar tekstuele wijzigingen in de documenten. Het schrappen van één van de drie geplande transformatorstations is de meeste zichtbare aanpassing.

De bewering van critici dat er geen molens mogen komen binnen een afstand van tien keer de molenhoogte klopt volgens de initiatiefnemers niet. Volgens hen heeft de Raad van State die norm gebruikt om vast te stellen wie belanghebbende is bij een eventuele bezwaarprocedure, maar zegt dat niets over de afstand tussen de molens en bebouwing.

Geluidshinder valt binnen de normen
De geluidshinder door de molens blijft binnen de normen als voor enkele turbines beperkende maatregelen in het gebruik worden opgelegd. Dat geldt ook voor laagfrequent geluid. Ook de slagschaduw van de turbinebladen voldoet aan de regelgeving, net als de inpassing van het plan in het landschap.

Over het gebruik van subsidies om het park mogelijk te maken zeggen de initiatiefnemers dat het plan nu eenmaal in aanmerking komt voor een door het Rijk en de Europese Commissie goedgekeurde regeling. Van ongeoorloofde staatssteun is volgens hen geen sprake. Op termijn zal het park zichzelf terugverdienen met de opgewekte stroom.

Draagvlak betekent geen unanieme steun
Windplan Groen zegt zijn best te hebben gedaan om met informatie- en inspraakavonden steun voor het project te krijgen. "Het streven naar draagvlak betekent echter niet dat de samenleving unaniem moet instemmen met het voorgenomen windproject", staat in de antwoordnota. Voor wie schade denkt te ondervinden van het windpark verwijzen de initiatiefnemers naar de procedures die hiervoor bestaan.

Het plan is na de indiening van de zienswijzen op één punt opnieuw bekeken. Dat betreft de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de uitstoot van stikstof tijdens de bouw en hierna.

Vorige week erkende voorzitter Wim Luijkx van Windplan Groen dat de milieuvergunningen van twee agrarische bedrijven worden overgenomen en de boerderijen de bestemming 'kantoor' en 'opslag' krijgen. Daarmee wordt de stikstofuitstoot al voor de bouw gecompenseerd. Na de realisatie van het park is die in het gebied zelfs lager dan toen de boerderijen nog in gebruik waren. De nota vermeldt niet dat de twee bedrijven al een paar jaar leegstonden, maar nu eerst weer eenden gaan huisvesten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel