Verbreding A6 gaat door, PFAS-bagger naar IJsseloog

FLEVOLAND • Wo 13 november 2019 | 12:19 • Woensdag 13 november 2019 | 12:19

De verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad kan toch doorgaan dankzij de stikstofmaatregelen van het kabinet. Verder is bepaald dat het rijksdepot IJsseloog in het Ketelmeer opengesteld wordt voor de stort van met PFAS vervuilde baggergrond.

De verbreding van de A6 van twee naar drie rijstroken staat gepland voor 2021. Deze moet onder meer zorgen voor een betere bereikbaarheid van Lelystad Airport. Het project dreigde te stranden vanwege de stikstofuitstoot die het werk aan de weg zou veroorzaken.

Het kabinet opent de rijksbaggerdepots voor baggerspecie die ook PFAS bevat. Het IJsseloog is één van de drie depots die volgens het kabinet de veiligste plek zijn om de bagger op te slaan. Het kunstmatige eiland is al ruim twintig jaar in gebruik voor de opslag van vervuild slib. Het 45 meter diepe depot werd aanvankelijk gebruikt voor vervuild slib uit het Ketelmeer. Sinds 2016 mag er ook andere vervuilde bagger worden gestort. Het gaat onder meer om slib van staalfabriek Tata Steel.

Maximumsnelheid omlaag
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De meest ingrijpende is dat de maximumsnelheid op alle snelwegen overdag 100 km/uur wordt. Van 19.00 tot 06.00 uur mag wel harder worden gereden op de plekken waar nu 120 of 130 km/uur geldt. Het is nog niet duidelijk wanneer die maatregel ingaat.

Minder eiwit in veevoer
Een andere maatregel is dat de hoeveelheid eiwit in veevoer moet worden verminderd. Daardoor produceren de dieren uiteindelijk minder ammoniak, de voornaamste oorzaak van de stikstofuitstoot door de veehouderij. Ook wordt de 'warme' saneringsregeling voor de varkenshouderij uitgebreid. Daardoor wordt het voor varkenshouders aantrekkelijker om met hun bedrijf te stoppen.

Natuurgebieden
Het kabinet wil ook kritischer omgaan met het natuurbeheer. Van een aantal kleinere Natura 2000-gebieden wil het kabinet de beschermde status afschaffen. Ook wordt bekeken of natuurgebieden kunnen worden samengevoegd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel