Financiële risico's Floriade onveranderd groot

ALMERE • Wo 5 februari 2020 | 15:14 • Woensdag 5 februari 2020 | 15:14

De financiële risico's die de Floriade loopt blijven onveranderd groot. Er zijn nog steeds geen sponsoren en de mogelijkheden om subsidies binnen te halen blijken kleiner dan verwacht. Bovendien zal de BV die is opgericht om het evenement te organiseren binnenkort waarschijnlijk een "substantiële aanvraag naar extra middelen doen". Dat blijkt uit de laatste voortgangsrapportage.

In het document, dat tweemaal per jaar verschijnt, wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken. Strengere stikstofregels lijken weliswaar niet langer een groot probleem, maar de lijst met risico's rond het evenement blijft lang.

Geen sponsoren en subsidies
Zo is het is nog niet gelukt om ook maar één sponsor te vinden. De bedoeling was dat bedrijven in aanloop naar 2022 hun naam al aan het evenement zouden verbinden. Dat bleek vorig jaar al erg tegen te vallen. Ingezet wordt nu op kleinere sponsoren en sponsoren die alleen tekenen voor de zes maanden die de wereldtuinbouwtentoonstelling duurt. In totaal wordt nog steeds gerekend op 9,8 miljoen euro aan sponsorinkomsten.

Ook het binnenhalen van subsidies verloopt slecht. Er werd verwacht 2,5 miljoen euro op deze manier in de wacht te slepen. "Europees zien we echter dat de mogelijkheden hiervoor steeds smaller worden. Veel subsidies lopen tot en met 2020. Daarnaast vinden nu al volop uitgaven plaats en zijn historische kosten in veel gevallen niet subsidiabel", zo geeft de gemeente Almere aan.

Kaartverkoop
Veruit het grootste deel aan inkomsten voor de Floriade moet komen uit de kaartverkoop. Wat een ticket precies gaat kosten is nog niet bekend, maar er wordt in elk geval ingezet op twee miljoen betalende bezoekers. Enige tijd geleden is al 3,4 miljoen euro als reserve aan de kant gezet mocht het aantal bezoekers lager uitvallen.

Tot nu toe werd overigens uitgegaan van een verdeling van 50/50 als het gaat om internationale en nationale bezoekers. Inmiddels wordt echter gedacht aan 28 procent buitenlandse bezoekers en 72 procent bezoekers van Nederlandse bodem. Uit een onderzoek zou blijken dat die verhouding realistischer is.

Hoewel het niet in de voortgangsrapportage wordt benoemd, zou dat wel eens te maken kunnen hebben met de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2021 in Qatar wordt gehouden. Deze expo in hoofdstad Doha start op 14 oktober 2021 en loopt tot en met 17 maart 2022. Tussen het einde van de expo in Qatar en de start van de Floriade in Almere zitten dan slechts zes weken.

Vastgoed laat op zich wachten
Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat er vertraging ontstaat bij de woningbouw op het terrein. De oplevering van een woontoren is opgeschoven van juli 2021 naar december 2021.

Ook de al eerder naar buiten gekomen onvrede tussen de Floriade BV en projectontwikkelaar Amvest wordt benoemd. De twee partijen zijn het niet eens over de ontwerpen van zestien showcasewoningen en vijf paviljoens.

Meevaller
Tussen alle tegenvallers en risico's zijn toch ook nog enkele lichtpuntjes te ontdekken. Zo is er inmiddels een bijdrage van 5 miljoen euro van het Rijk binnen. Eerder was het nog maar de vraag of het hele bedrag overgemaakt zou worden, omdat er bepaalde eisen aan de bijdrage werd gesteld.

Het aantal internationale en nationale inzendingen verloopt volgens de gemeente volgens plan. Er hebben zich inmiddels acht landen aangemeld voor een zelfstandige deelname. Dat zijn Qatar, Thailand, Polen, Luxemburg, Indonesië, China, Griekenland en Bhutan. Daarnaast hebben 15 landen ingetekend voor een kleinere vertegenwoordiging in het zogeheten World Pavilion.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel