Moerasreset: buis voor meer bewegingsvrijheid vissen Oostvaardersplassen

LELYSTAD • Do 12 maart 2020 | 14:19 • Donderdag 12 maart 2020 | 14:19

De moerasreset van de Oostvaardersplassen gaat een nieuwe fase in. Donderdagmiddag is een start gemaakt met de aanleg van een speciale vismigratiebuis. In deze buis kunnen vissen van het het westelijk deel van het natuurgebied naar de vaarten in Almere Buiten zwemmen. Bij de officiële handelingen waren vertegenwoordigers van de provincie en Staatsbosbeheer aanwezig.

De buis bevindt zich bij een nieuwe stuw waarmee de waterhoogte in de Oostvaardersplassen kan worden bepaald. Het water van het westelijk deel komt 80 centimeter lager te staan. Het leefgebied van de vissen wordt daardoor aanzienlijk kleiner. Dankzij de buis kunnen ze naar water zwemmen buiten de Oostvaardersplassen.

Met het 'droogvallen' krijgt riet de mogelijkheid te groeien. Het moerasgebied van de Oostvaardersplassen wordt zo een ideale plek voor tal van vogelsoorten die er kunnen broeden en foerageren. Zodra het riet zich goed heeft ontwikkeld wordt het waterpeil weer enigszins verhoogd. Dit plan wordt de moerasreset genoemd. Vogels zijn de eerste prioriteit in de Oostvaardersplassen. De reset is een belangrijk onderdeel van het Natura2000-beheerplan.

Vorig jaar zomer gingen zo'n 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen dood als gevolg van een laag waterpeil en extreme hitte. Volgens de provincie was er sprake van een natuurlijk fenomeen en kon er tegen de sterfte op dat moment weinig worden gedaan. Ter voorkoming van nieuwe vissterfte zijn de afgelopen tijd zo'n 10.000 vissen bij baggerwerkzaamheden afgevangen en uitgezet in het Markermeer.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel